EMLSAG00000000566, EMLSAG00000000566-683332 (gene) Lepeophtheirus salmonis

Overview
NameEMLSAG00000000566
Unique NameEMLSAG00000000566-683332
Typegene
OrganismLepeophtheirus salmonis (salmon louse)
Associated RNAi Experiments

Nothing found

Homology
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:ERMP1 "Uncharacterized protein" species:9031 "Gallus gallus" [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 GO:GO:0008233 GO:GO:0006508 CTD:79956 OrthoDB:EOG78H3TS TreeFam:TF314836 GeneTree:ENSGT00530000063839 EMBL:AC193535 EMBL:AC188574 RefSeq:XP_424271.3 Ensembl:ENSGALT00000000595 GeneID:426644 KEGG:gga:426644 PRO:PR:E1C3Q6 Uniprot:E1C3Q6)

HSP 1 Score: 318.546 bits (815), Expect = 1.405e-98
Identity = 152/364 (41.76%), Postives = 243/364 (66.76%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N ++ +++F   K +   ++  L++  F + L  +++LV V ++AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY T + ++ V  A  KKF+    + ++F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   +K  K+++++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct: 240 SHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVFAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTKYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLPKSFEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIMNYIIAAIAFLYLAKKVLQPKNKAINN---LKKFFTAFGLILLSWISTLVTVLIVAVFISLIGRSLSWYTHFYVSVFLYGTAAVVKLIIVHSLA----KKFYYKNMNDQYLGDVFFDASLMIWSIVLAMITHIGLCSAFICTLWVAFPLLTKLMIHKEF-----RQKGATMKFVLMYMLGMFVPYLYMMYLNWTVFEMFTPI 591     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:ERMP1 "Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:9606 "Homo sapiens" [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 GO:GO:0008233 GO:GO:0006508 HGNC:HGNC:23703 EMBL:AL365360 EMBL:AL136980 ProteinModelPortal:E7ER77 SMR:E7ER77 Ensembl:ENST00000489219 NextBio:35499998 ArrayExpress:E7ER77 Bgee:E7ER77 Uniprot:E7ER77)

HSP 1 Score: 305.449 bits (781), Expect = 6.219e-94
Identity = 156/364 (42.86%), Postives = 230/364 (63.19%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L  S +R GN+++FD LGLF+I YP IG ++N +V+ +  +  K   Q  T Y +    + L   SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + ++F++S V  F + +T  + S+F  +WV FP+L +L +  + +     K++ +L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 258 SHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKHLATSDMLAAASKYRHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRIGSIINYMVV-MGVVLYLGKKF--LQPKHKTGNYKKDFLCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYMNASAQYLGEVFFDISLFVHCCFLVTLTYQGLCSAFISAVWVAFPLLTKLCVHKDFKQHGAQG-----KFIAFYLLGMFIPYLYALYLIWAVFEMFTPI 609     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:ERMP1 "Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:9606 "Homo sapiens" [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 GO:GO:0008233 GO:GO:0006508 RefSeq:NP_079172.2 UniGene:Hs.591078 GeneID:79956 KEGG:hsa:79956 CTD:79956 HGNC:HGNC:23703 PharmGKB:PA162385366 GenomeRNAi:79956 NextBio:69937 EMBL:AL365360 EMBL:AL136980 EMBL:AK093217 Ensembl:ENST00000381506 Ensembl:ENST00000487088 Uniprot:B3KSB1)

HSP 1 Score: 291.582 bits (745), Expect = 8.932e-94
Identity = 144/316 (45.57%), Postives = 207/316 (65.51%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRL 326
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L  S +R GN+++FD LGLF+I YP IG ++N +V+ +  +  K   Q  T Y +    + L   SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + ++F++S V  F + +T  + S+F  +WV FP+L +L
Sbjct:  33 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKHLATSDMLAAASKYRHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRIGSIINYMVV-MGVVLYLGKKF--LQPKHKTGNYKKDFLCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYMNASAQYLGEVFFDISLFVHCCFLVTLTYQGLCSAFISAVWVAFPLLTKL 341     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:ERMP1 "Uncharacterized protein" species:9913 "Bos taurus" [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 GO:GO:0008233 GO:GO:0006508 OMA:GKFIAFY OrthoDB:EOG78H3TS TreeFam:TF314836 GeneTree:ENSGT00530000063839 EMBL:DAAA02022676 EMBL:DAAA02022677 Ensembl:ENSBTAT00000020731 Uniprot:F1MI95)

HSP 1 Score: 305.449 bits (781), Expect = 1.365e-93
Identity = 156/364 (42.86%), Postives = 236/364 (64.84%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA VRAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L +S ++ GN+++FD LGLF+I YP +G ++N +V+ ++ +  + +  +Y  T+TY +    + L   SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T + ++ +  A  K+F+    + ++F+VS V  F  +T  + S+F  +WV FP+L +L +   + + +  G K++ +L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 245 SHGFITQHPWASLVRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLASSSKYQHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRVGSIINYMVV-MAVVLYLGRKLLHPKY--KTATYTKDFFCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTAAVAKIIFIHTLA----KRFYYVNASGQYLGEVFFDVSLFVHCGFLTALTYRGLCSAFISAVWVAFPLLTKLCV-----QKDLKQHGAGGKYIAFYLLGMFIPYLYALYLIWAVFEMFTPI 596     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:ERMP1 "Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:9606 "Homo sapiens" [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA] [GO:0008237 "metallopeptidase activity" evidence=IEA] [GO:0016021 "integral component of membrane" evidence=IEA] [GO:0046872 "metal ion binding" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0046872 GO:GO:0006508 GO:GO:0008237 eggNOG:COG2234 EMBL:AK026962 EMBL:AK127218 EMBL:BC031630 EMBL:BC136771 EMBL:BC136773 EMBL:AB058718 RefSeq:NP_079172.2 UniGene:Hs.591078 ProteinModelPortal:Q7Z2K6 SMR:Q7Z2K6 BioGrid:123025 STRING:9606.ENSP00000340427 MEROPS:M28.018 PhosphoSite:Q7Z2K6 DMDM:117949602 PaxDb:Q7Z2K6 PeptideAtlas:Q7Z2K6 PRIDE:Q7Z2K6 Ensembl:ENST00000339450 Ensembl:ENST00000462592 GeneID:79956 KEGG:hsa:79956 UCSC:uc003zjm.1 CTD:79956 GeneCards:GC09M005756 H-InvDB:HIX0007903 HGNC:HGNC:23703 HPA:HPA020584 MIM:611156 neXtProt:NX_Q7Z2K6 PharmGKB:PA162385366 HOGENOM:HOG000230679 HOVERGEN:HBG096075 InParanoid:Q7Z2K6 OMA:GKFIAFY OrthoDB:EOG78H3TS PhylomeDB:Q7Z2K6 TreeFam:TF314836 GenomeRNAi:79956 NextBio:69937 PRO:PR:Q7Z2K6 ArrayExpress:Q7Z2K6 Bgee:Q7Z2K6 CleanEx:HS_ERMP1 Genevestigator:Q7Z2K6 Uniprot:Q7Z2K6)

HSP 1 Score: 304.679 bits (779), Expect = 2.926e-93
Identity = 156/364 (42.86%), Postives = 230/364 (63.19%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L  S +R GN+++FD LGLF+I YP IG ++N +V+ +  +  K   Q  T Y +    + L   SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + ++F++S V  F + +T  + S+F  +WV FP+L +L +  + +     K++ +L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 258 SHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKHLATSDMLAAASKYRHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRIGSIINYMVV-MGVVLYLGKKF--LQPKHKTGNYKKDFLCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYMNASAQYLGEVFFDISLFVHCCFLVTLTYQGLCSAFISAVWVAFPLLTKLCVHKDFKQHGAQG-----KFIAFYLLGMFIPYLYALYLIWAVFEMFTPI 609     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:ERMP1 "Uncharacterized protein" species:9823 "Sus scrofa" [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 GO:GO:0008233 GO:GO:0006508 CTD:79956 OMA:GKFIAFY OrthoDB:EOG78H3TS TreeFam:TF314836 GeneTree:ENSGT00530000063839 EMBL:CU074329 RefSeq:XP_001924252.1 UniGene:Ssc.25570 Ensembl:ENSSSCT00000005739 GeneID:100155278 KEGG:ssc:100155278 Uniprot:F1SMM0)

HSP 1 Score: 301.982 bits (772), Expect = 3.791e-92
Identity = 155/364 (42.58%), Postives = 231/364 (63.46%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY +A +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L +S ++ GN+++FD LGLF+I YP +G ++N +V+     K ++    T+TY +    + L   SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T + ++ +  A  KKF+    + ++F+VS LV  F  +T  + S+F  +WV P+L +L +    + +  G K++ +L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 259 SHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSSAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLASSSEYQHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRVGSIINYMVVMAVVLYLGRKLLHPKH---KTATYTKDFFCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTAAVAKIIFIHSLA----KKFYFVNASDQYLGDVFFDVSLLVHCGFLTALTYRGLCSAFISAVWVALPLLTKLCM-----HKDLKQYGAGGKFITFYLLGMFIPYLYALYLIWAVFEMFTPI 610     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:Ermp1 "Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:10116 "Rattus norvegicus" [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA] [GO:0008237 "metallopeptidase activity" evidence=IEA] [GO:0016021 "integral component of membrane" evidence=IEA] [GO:0046872 "metal ion binding" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 RGD:727831 GO:GO:0005783 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0046872 GO:GO:0006508 GO:GO:0008237 GO:GO:0001541 eggNOG:COG2234 CTD:79956 HOGENOM:HOG000230679 HOVERGEN:HBG096075 EMBL:AY364634 RefSeq:NP_908939.2 UniGene:Rn.99609 PDB:2B62 PDBsum:2B62 ProteinModelPortal:Q6UPR8 STRING:10116.ENSRNOP00000021958 PaxDb:Q6UPR8 PRIDE:Q6UPR8 GeneID:373544 KEGG:rno:373544 UCSC:RGD:727831 InParanoid:Q6UPR8 NextBio:692412 PRO:PR:Q6UPR8 Genevestigator:Q6UPR8 Uniprot:Q6UPR8)

HSP 1 Score: 299.671 bits (766), Expect = 2.304e-91
Identity = 157/369 (42.55%), Postives = 239/369 (64.77%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQ----LGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L +S +R G++++FD LGL +I YP +G ++N +V+ ++ +  + +  +  S S Y++   LG TF+    SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + L+F+ S V  F + +T   S+F  +WV FP+L +L +  + +   +KG +++ ++L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 251 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILIDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLASSSEYRHGSMVFFDVLGLLVIAYPSRVGSIINYMVV-MAVVLYLGRKL--LRPNHSNSNYVRDFLCGLGITFISWF----TSLVTVLIIAVFVSLIGQSLSWYNYFYIAVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYVNASDLYLGELFFDTSLFVHCGFLVALTAQGFCSAFMSAVWVAFPLLTKLCVYKDFKKHG----AKG-RFIALYLLGMFIPYLYGLYLIWAVFEMFTPI 603     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:Ermp1 "endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:10116 "Rattus norvegicus" [GO:0001541 "ovarian follicle development" evidence=IMP] [GO:0003674 "molecular_function" evidence=ND] [GO:0005783 "endoplasmic reticulum" evidence=IDA] [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA] [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] [GO:0008237 "metallopeptidase activity" evidence=IEA] [GO:0016021 "integral component of membrane" evidence=IEA] [GO:0046872 "metal ion binding" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 RGD:727831 GO:GO:0005783 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0046872 GO:GO:0006508 GO:GO:0008237 GO:GO:0001541 eggNOG:COG2234 CTD:79956 HOGENOM:HOG000230679 HOVERGEN:HBG096075 EMBL:AY364634 RefSeq:NP_908939.2 UniGene:Rn.99609 PDB:2B62 PDBsum:2B62 ProteinModelPortal:Q6UPR8 STRING:10116.ENSRNOP00000021958 PaxDb:Q6UPR8 PRIDE:Q6UPR8 GeneID:373544 KEGG:rno:373544 UCSC:RGD:727831 InParanoid:Q6UPR8 NextBio:692412 PRO:PR:Q6UPR8 Genevestigator:Q6UPR8 Uniprot:Q6UPR8)

HSP 1 Score: 299.671 bits (766), Expect = 2.304e-91
Identity = 157/369 (42.55%), Postives = 239/369 (64.77%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQ----LGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L +S +R G++++FD LGL +I YP +G ++N +V+ ++ +  + +  +  S S Y++   LG TF+    SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + L+F+ S V  F + +T   S+F  +WV FP+L +L +  + +   +KG +++ ++L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 251 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILIDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLASSSEYRHGSMVFFDVLGLLVIAYPSRVGSIINYMVV-MAVVLYLGRKL--LRPNHSNSNYVRDFLCGLGITFISWF----TSLVTVLIIAVFVSLIGQSLSWYNYFYIAVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYVNASDLYLGELFFDTSLFVHCGFLVALTAQGFCSAFMSAVWVAFPLLTKLCVYKDFKKHG----AKG-RFIALYLLGMFIPYLYGLYLIWAVFEMFTPI 603     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:Ermp1 "endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:10090 "Mus musculus" [GO:0001541 "ovarian follicle development" evidence=ISO] [GO:0003674 "molecular_function" evidence=ND] [GO:0005783 "endoplasmic reticulum" evidence=ISO] [GO:0006508 "proteolysis" evidence=IEA] [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] [GO:0008237 "metallopeptidase activity" evidence=IEA] [GO:0016020 "membrane" evidence=IEA] [GO:0016021 "integral component of membrane" evidence=IEA] [GO:0016787 "hydrolase activity" evidence=IEA] [GO:0046872 "metal ion binding" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 MGI:MGI:106250 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0046872 GO:GO:0006508 GO:GO:0008237 eggNOG:COG2234 MEROPS:M28.018 CTD:79956 HOVERGEN:HBG096075 OMA:GKFIAFY OrthoDB:EOG78H3TS TreeFam:TF314836 EMBL:AK037287 EMBL:AK081674 EMBL:AK137206 EMBL:BC151181 EMBL:BC151182 EMBL:BC157914 EMBL:AK129447 RefSeq:NP_001074682.1 UniGene:Mm.267131 ProteinModelPortal:Q3UVK0 SMR:Q3UVK0 PhosphoSite:Q3UVK0 PaxDb:Q3UVK0 PRIDE:Q3UVK0 DNASU:226090 Ensembl:ENSMUST00000159692 GeneID:226090 KEGG:mmu:226090 UCSC:uc008hdu.1 UCSC:uc008hdw.1 GeneTree:ENSGT00530000063839 InParanoid:B2RXD6 ChiTaRS:ERMP1 NextBio:377976 PRO:PR:Q3UVK0 ArrayExpress:Q3UVK0 Bgee:Q3UVK0 CleanEx:MM_ERMP1 Genevestigator:Q3UVK0 Uniprot:Q3UVK0)

HSP 1 Score: 299.286 bits (765), Expect = 3.378e-91
Identity = 156/368 (42.39%), Postives = 231/368 (62.77%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVS-TSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRL--FLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L +S +R G++++FD LGL +I YP +G ++N +V+     K +    +  +L LG TF+    SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + L+F+ S V  F + +T   S+F  +WV+FP+L +L + D+    K   +++ ++L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 251 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILIDSIQRAGDNILAVLKHLATSDTLASSSEYRHGSMVFFDVLGLLVIAYPSRVGSIINYMVVMAVVLYLGKKLLRPKHRNANYMRDFLCGLGITFISWF----TSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNYFYIAVCLYGTATVAKIIFIHTLA----KRFYYMNASDLYLGELFFDTSLFVHCAFLVALTYQGFCSAFMSAVWVVFPLLTKLCVYKDF-------KKHGAQGRFVALYLLGMFIPYLYGLYLIWAVFEMFTPI 603     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Match: - (symbol:Ermp1 "Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1" species:10116 "Rattus norvegicus" [GO:0008233 "peptidase activity" evidence=IEA] InterPro:IPR007484 Pfam:PF04389 RGD:727831 GO:GO:0008233 GO:GO:0006508 OrthoDB:EOG78H3TS TreeFam:TF314836 GeneTree:ENSGT00530000063839 OMA:ESDVQRP EMBL:AABR06010493 PRIDE:F1M6W2 Ensembl:ENSRNOT00000021958 NextBio:35582054 PRO:PR:F1M6W2 Uniprot:F1M6W2)

HSP 1 Score: 298.901 bits (764), Expect = 4.900e-91
Identity = 156/367 (42.51%), Postives = 238/367 (64.85%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVST--STYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L +S +R G++++FD LGL +I YP +G ++N +V+ ++ +  + +  ++ S   +L LG TF+    SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + L+F+ S V  F + +T   S+F  +WV FP+L +L +  + +   +KG +++ ++L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 251 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILIDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLASSSEYRHGSMVFFDVLGLLVIAYPSRVGSIINYMVV-MAVVLYLGRKLLRPKHRNSNYVRDFLCGLGITFISWF----TSLVTVLIIAVFVSLIGQSLSWYNYFYIAVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYVNASDLYLGELFFDTSLFVHCGFLVALTAQGFCSAFMSAVWVAFPLLTKLCVYKDFKKHG----AKG-RFIALYLLGMFIPYLYGLYLIWAVFEMFTPI 603     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592805268|gb|GAXK01149300.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp96724_c1_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 519.235 bits (1336), Expect = 3.958e-173
Identity = 233/365 (63.84%), Postives = 306/365 (83.84%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIXXXXXXXXXXFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH+WAEQ+RAFINLE+CG+GGRELVFQ+GP HPWL+ AYA+AAP+PF ++IG+E+FQS +IP DTDFRIFRD+G IPGLDIAYMK GYVYHTKYD+E++I PGS+QRAG+N+LAVV+ +A S++L DT +H G +++FDFLGLF+I+Y +WIG ++N+L++ +S I +K +S+ YGVS  YL+QLGYTF++QL GCV S +VVTL++V++DA GR M+WYS+P+LI LYM PT+ +V+AVF+F LP+QKK+F+F DGIW IESLYFEVSKL+W+ F LI+T+ +KSSFFC +WV+FPM+GR LD MYD T  ++ K KW++IHLISL++PLI NMYLI TFSMF+PI
Sbjct: 799 ASHGFITQHVWAEQIRAFINLESCGSGGRELVFQTGPGHPWLVNAYAKAAPHPFINIIGEELFQSSIIPADTDFRIFRDHGKIPGLDIAYMKNGYVYHTKYDSEERIPPGSVQRAGDNLLAVVKHIAQSEVLADTQAHAQGGVVFFDFLGLFVIHYSEWIGTLMNLLIVGISVSITVAKIQHSYNYGVSKGVYLRQLGYTFMIQLCGCVLSFMVVTLLSVLMDAFGRPMAWYSQPWLICPLYMAPTVMSVIAVFYFVLPKQKKYFQFVDGIWIIESLYFEVSKLIWSLFTLILTIAGIKSSFFCVVWVLFPMVGRYVLDRMYDSTPTKRRQKDNKWVLIHLISLLVPLILNMYLIYNTFSMFIPI 1893     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592833262|gb|GAXK01124282.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp257090_c0_seq2 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 264.233 bits (674), Expect = 1.297e-78
Identity = 149/366 (40.71%), Postives = 221/366 (60.38%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIXXXXXXXXXXFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKA-INSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFIT+H WA ++AF+NLEA G+GGREL+FQSGP + WL++AY +AP+PFASVIGQE+FQ+G+IP DTDFRIFRD+G IPGLDIA++K G+VYHT+YDT ++I GSIQRAG+NVLAV R+A  L  S++ S  +++D G +I YP W GVVLN+ I+++ + + A I S + V   LQ +  L +  V S+  +++ + L +G SM+WYS PY++FFLY PTI ++ +  A   ++ +    IE Y   LV+  CL++T+  S+F + ++FP  +  Y+  T    +K  ++ +  +PL  Y++   +F+PI
Sbjct: 732 ASHGFITKHHWAPDIKAFLNLEAAGSGGRELLFQSGPGNTWLLDAYIRSAPHPFASVIGQEIFQAGIIPSDTDFRIFRDFGQIPGLDIAFVKEGFVYHTEYDTSNRIPLGSIQRAGDNVLAVAVRLARKKDLGGDSNNSSA--VFYDLFGYKMISYPSWAGVVLNLAAIAVTCWMLHDDARIFSKKLDVEMQVCLQAVLLFMLTECLTVVISVACCSVLGLTLGMLGYSMAWYSSPYILFFLYSIPTIFIILFMLQQAKLYLGRWTKLQPSQLFIERFYLHAMSLVFATACLLLTITGFNSAFIFSTSLLFPAAWWVAAKYLGSNT--------WKSFFLYNLLQTVPLTMMSYMMQLVLMIFIPI 1799     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592833263|gb|GAXK01124281.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp257090_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 264.233 bits (674), Expect = 2.509e-78
Identity = 149/366 (40.71%), Postives = 221/366 (60.38%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIXXXXXXXXXXFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKA-INSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFIT+H WA ++AF+NLEA G+GGREL+FQSGP + WL++AY +AP+PFASVIGQE+FQ+G+IP DTDFRIFRD+G IPGLDIA++K G+VYHT+YDT ++I GSIQRAG+NVLAV R+A  L  S++ S  +++D G +I YP W GVVLN+ I+++ + + A I S + V   LQ +  L +  V S+  +++ + L +G SM+WYS PY++FFLY PTI ++ +  A   ++ +    IE Y   LV+  CL++T+  S+F + ++FP  +  Y+  T    +K  ++ +  +PL  Y++   +F+PI
Sbjct: 1001 ASHGFITKHHWAPDIKAFLNLEAAGSGGRELLFQSGPGNTWLLDAYIRSAPHPFASVIGQEIFQAGIIPSDTDFRIFRDFGQIPGLDIAFVKEGFVYHTEYDTSNRIPLGSIQRAGDNVLAVAVRLARKKDLGGDSNNSSA--VFYDLFGYKMISYPSWAGVVLNLAAIAVTCWMLHDDARIFSKKLDVEMQVCLQAVLLFMLTECLTVVISVACCSVLGLTLGMLGYSMAWYSSPYILFFLYSIPTIFIILFMLQQAKLYLGRWTKLQPSQLFIERFYLHAMSLVFATACLLLTITGFNSAFIFSTSLLFPAAWWVAAKYLGSNT--------WKSFFLYNLLQTVPLTMMSYMMQLVLMIFIPI 2068     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592942945|gb|GAXK01015608.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp1158980_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 254.218 bits (648), Expect = 5.645e-75
Identity = 156/392 (39.80%), Postives = 230/392 (58.67%), Query Frame = 0
Query:  10 LTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIXXXXXXXXXXFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVI--------------SLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLY----FEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFF--------CTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      L++HGFITQH+WA+ +RAFINLE G+GGREL+FQSGP + W++++Y +AP+PFASVIGQE+FQSG+IP DTDFRIFRDYG+IPGLDIAY++ GYVYHT+YDT +I G+I+RAGEN+LAV  +A + L +TSS  G+ ++FD GLF+I YP W G++LNI I       S S I + KAI+  G     L ++FL   + ++ +  I  L ++G S+SWYS  L+FFLY P+I  AVF  L  ++   G+  +++  F  L++ FCLI+T  V S+F     C W+I         + +++ +  +++ I+ +IP++  Y++  ++FVP+
Sbjct: 1009 LSAHGFITQHVWAQDIRAFINLEGAGSGGRELLFQSGPGNDWILQSYIRSAPHPFASVIGQEIFQSGLIPSDTDFRIFRDYGNIPGLDIAYVQEGYVYHTEYDTAGRIPLGTIKRAGENILAVTLDLAVNVDLMETSS--VGSSVFFDVFGLFMIVYPSWAGIILNIGSIIFTIGIAGWDVYELSRSEKIFWKKAISIITIG---------LVFSFLT----LILAVSLSAFIGFSLGSLGFSLSWYSNTLLLFFLYSVPSI----AVFMCVLVISPQYVLRRVGLHTHPNIHQMLLFHSQSLLFALFCLILTGMSVDSAFMFSLPLYFNCIWWII---------------RQICLQTRPFISFIVYNIAQLIPMMMASYVVQLILTIFVPV 2082     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000000566 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s10948:78:1326:-1 gene:EMLSAG00000000566 transcript:EMLSAT00000000566 description:"augustus_masked-LSalAtl2s10948-processed-gene-0.0")

HSP 1 Score: 762.681 bits (1968), Expect = 0.000e+0
Identity = 375/375 (100.00%), Postives = 375/375 (100.00%), Query Frame = 0
Query:  1 MLELLSILSLTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      MLELLSILSLTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI
Sbjct:  1 MLELLSILSLTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|118597350|sp|Q0VGW4.1|ERMP1_XENLA (RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1; AltName: Full=FXNA-like protease)

HSP 1 Score: 308.145 bits (788), Expect = 3.710e-96
Identity = 155/364 (42.58%), Postives = 234/364 (64.29%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ VRAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AYA AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+L V+ +A S L ++S R GN+++FD GLF++ YP +G ++N + +++   K I  Q G  + Y++ L Y ++ L  V++LV V +IAV++  G+++SWY+ Y+ FLY + +  + V  A  K +F    + L+F++S + W  +++T  + S++F  W+IFP+L +L L   + + +  YK+ ++L+ L P + MY +  F MF PI
Sbjct: 231 SHGFITQHPWAKMVRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYASAAVHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTWDRILTESIQRAGDNILGVLHYLATSSQLAESSQFRHGNMVFFDVCGLFVLSYPARLGTIINYITAAVTLFYISKKMIKYKQGG---TNYVRDLVYGLIITLVSWVSALVTVLIIAVLVSLAGKALSWYTHFYVSIFLYGSAAVAKFILVHSLA----KTYFFAGASSQYLGDLFFDISLITWCIPLVLLTQSGLCSAYFFAAWIIFPLLTKLLL-----QPDIIHQGSPYKFTAVYLLGLFPPYLHTMYHVWAVFEMFTPI 582     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|117949602|sp|Q7Z2K6.2|ERMP1_HUMAN (RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1; AltName: Full=Felix-ina)

HSP 1 Score: 304.679 bits (779), Expect = 1.198e-94
Identity = 156/364 (42.86%), Postives = 230/364 (63.19%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L  S +R GN+++FD LGLF+I YP IG ++N +V+ +  +  K   Q  T Y +    + L   SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + ++F++S V  F + +T  + S+F  +WV FP+L +L +  + +     K++ +L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 258 SHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKHLATSDMLAAASKYRHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRIGSIINYMVV-MGVVLYLGKKF--LQPKHKTGNYKKDFLCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYMNASAQYLGEVFFDISLFVHCCFLVTLTYQGLCSAFISAVWVAFPLLTKLCVHKDFKQHGAQG-----KFIAFYLLGMFIPYLYALYLIWAVFEMFTPI 609     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|81864306|sp|Q6UPR8.1|ERMP1_RAT (RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1; AltName: Full=Felix-ina)

HSP 1 Score: 299.671 bits (766), Expect = 9.826e-93
Identity = 157/369 (42.55%), Postives = 239/369 (64.77%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQ----LGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD+L +S +R G++++FD LGL +I YP +G ++N +V+ ++ +  + +  +  S S Y++   LG TF+    SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + L+F+ S V  F + +T   S+F  +WV FP+L +L +  + +   +KG +++ ++L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 251 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILIDSIQRAGDNILAVLKYLATSDMLASSSEYRHGSMVFFDVLGLLVIAYPSRVGSIINYMVV-MAVVLYLGRKL--LRPNHSNSNYVRDFLCGLGITFISWF----TSLVTVLIIAVFVSLIGQSLSWYNYFYIAVCLYGTATVAKIILIHTLA----KRFYYVNASDLYLGELFFDTSLFVHCGFLVALTAQGFCSAFMSAVWVAFPLLTKLCVYKDFKKHG----AKG-RFIALYLLGMFIPYLYGLYLIWAVFEMFTPI 603     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|118597349|sp|Q3UVK0.2|ERMP1_MOUSE (RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1; AltName: Full=Felix-ina)

HSP 1 Score: 299.286 bits (765), Expect = 1.447e-92
Identity = 156/368 (42.39%), Postives = 231/368 (62.77%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVS-TSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRL--FLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L +S +R G++++FD LGL +I YP +G ++N +V+     K +    +  +L LG TF+    SLV V +IAV + +G+S+SWY+ Y+  LY T T+ ++ +  A  K+F+    + L+F+ S V  F + +T   S+F  +WV+FP+L +L + D+    K   +++ ++L+ + IP ++ +YLI  F MF PI
Sbjct: 251 ASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILIDSIQRAGDNILAVLKHLATSDTLASSSEYRHGSMVFFDVLGLLVIAYPSRVGSIINYMVVMAVVLYLGKKLLRPKHRNANYMRDFLCGLGITFISWF----TSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNYFYIAVCLYGTATVAKIIFIHTLA----KRFYYMNASDLYLGELFFDTSLFVHCAFLVALTYQGFCSAFMSAVWVVFPLLTKLCVYKDF-------KKHGAQGRFVALYLLGMFIPYLYGLYLIWAVFEMFTPI 603     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|21903501|sp|Q09216.2|ERP1A_CAEEL (RecName: Full=Putative endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-A; AltName: Full=FXNA-like protease)

HSP 1 Score: 226.483 bits (576), Expect = 1.614e-65
Identity = 131/367 (35.69%), Postives = 197/367 (53.68%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNI-IYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVF-HFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       +HGFI QH W  +RAFINLE G+GGRE++FQ+GP + WL++ Y E AP+PF SV+ QE+FQSG+IP DTDFRIFRDYG I GLDIAY K G+ YHT++D E +I PG+IQRAGENVLAVVR + S L  ++  N +++D +GLF +YY  +G +LN +  ++ +  + N  Y V    L  F  +  +A ++ + LI  + M  M WY P ++ LY+ P + A  V H+A      + I +E + ++  L +   +MT + + S+F+  +I P+  + + +   V ++     L  +  +F Y I+   FVP+
Sbjct: 226 AAHGFINQHPWRHDIRAFINLEGTGSGGREILFQAGPGNSWLLQTYLENAPHPFCSVLAQEIFQSGIIPSDTDFRIFRDYGRISGLDIAYTKNGWFYHTEFDEEWRIEPGAIQRAGENVLAVVRAILKSPYLEKPATFDEENRWVFYDVVGLFTVYYSVNVGKLLNYIACFATYFLVVLRIRNRL-YSVG------DLAIAFKHHVVAFLAMVITMLLIIAFVVQMDLVMCWYKMPEIVGALYVLPMLIAGAIVHSHYA---------DNNRIRNVEMVQYDTILLSFASILFLMTFYNLSSAFYVLNNLILPVFKDIII-WALGLFGVIRRVTPRVLFFTQLFCFLPTFVFAAYAISQCVDFFVPV 575     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|182676453|sp|Q18600.4|ERP1B_CAEEL (RecName: Full=Putative endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-B; AltName: Full=FXNA-like protease)

HSP 1 Score: 219.164 bits (557), Expect = 7.764e-63
Identity = 119/265 (44.91%), Postives = 167/265 (63.02%), Query Frame = 0
Query:  10 LTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNIL----VISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMG-------RSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAV 263
      L +HGFITQH W ++RAFINLEA G+GGREL+FQ+GP + WL+ +Y EAA +P SVIGQEVFQSGV PGDTDFRIFRD+G +PGLD+A+++ GY +HT++DT ++IT GS+QRAGENV + + + S L  + +   ++FDFLGLF+I YP I ++N+L  VI+L   YSK          TF+ LA   L ++T IA++L AM     ++ WY++ +L  Y P++ A ++V
Sbjct: 231 LAAHGFITQHSWRHEIRAFINLEASGSGGRELLFQAGPANQWLLNSYLEAAIHPHCSVIGQEVFQSGVYPGDTDFRIFRDHGRVPGLDLAFVQNGYWWHTEFDTAERITKGSLQRAGENVYSTLNHLLKSPYLEKPAEYADRKTVFFDFLGLFVIIYPLSIAHLVNMLTICTVIALMSHRFYSK--------------------TFITFLALRDYVLTILT-IALVLKAMTFMSLFTYGALRWYTRHWLALVAYGLPSVWAGISV 474     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|74582981|sp|O94702.1|ERMP1_SCHPO (RecName: Full=Putative endoplasmic reticulum metallopeptidase 1; AltName: Full=FXNA-like protease)

HSP 1 Score: 131.339 bits (329), Expect = 3.405e-32
Identity = 78/247 (31.58%), Postives = 127/247 (51.42%), Query Frame = 0
Query:  8 LSLTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVML-DAMGRSMSWYSKPYLIFFLYM 253
      L  SH FITQ  + ++ +NLEACG G E++FQ+   +I+AY+  P+PF +V+ +VF++G+I DTDFR F YG++ GLD+A +K Y+YHTK D  I+PG+ Q GEN+LA++ + + +  D ++ +S  +YF     Y +  +LN LV L  +  + SF  +       + Q+    V+ + A +L + +  MSW+  Y  F+Y+
Sbjct: 210 LQDASHMFITQSPLRDTIKCVVNLEACGTTGSEILFQATSNE--MIKAYSHV-PHPFGTVLADDVFRTGLILSDTDFRQFVQYGNLTGLDMAVVKNSYLYHTKKDLAPYISPGTPQNFGENILAILTYLVSPE--ADLNNMKSSGTVYFSVFNSLFFMYSKLTSKILNTLVGGLGILLTLRGSEGSFTVAL-------------IAQVISIAGIFVIPNIWAYILGNVLDCGMSWFRNEYWPLFIYL 438     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|74604740|sp|Q6CDE6.1|PFF1_YARLI (RecName: Full=Vacuolar membrane protease; AltName: Full=FXNA-related family protease 1)

HSP 1 Score: 82.8037 bits (203), Expect = 6.251e-16
Identity = 52/157 (33.12%), Postives = 85/157 (54.14%), Query Frame = 0
Query:  18 QHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLG-LFLIYYPQWIGVV 173
       H WA+ V AFINLE GAGG+ ++F++   + + ++ AA PFAS + QE F +G I  TD++++ + G + GLDIA+ K  +YHT+ D  + T ++   N + V + + +D    H   ++ D G LF+I  Q+I V+
Sbjct: 239 HHPWAQNVSAFINLEGTGAGGKAILFRAS---DYGVASHYSAAEMPFASSVYQEGFSNGFIHSQTDYKVYTE-GGLRGLDIAFYKPRALYHTRRDNIAETTKNALNHMLVNTIDVTQSMTEADSF----DHADQPAVFSDIGGYLFIILPLQYIFVI 387     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|342165086|sp|B6K327.1|PFF1_SCHJY (RecName: Full=Vacuolar membrane protease; AltName: Full=FXNA-related family protease 1)

HSP 1 Score: 82.8037 bits (203), Expect = 6.564e-16
Identity = 47/146 (32.19%), Postives = 80/146 (54.79%), Query Frame = 0
Query:  17 TQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGH-IPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNI-IYFDFLG 160
      T+H W++ V AF+NLE GAGG+ L+F+S  H + +Y ++ + FASV+G + F+ GVI +TD+ ++  +  GLD+A+ +  +YHT+ D   + S+   N  +R   ++L + S H G+ +YF  G
Sbjct: 201 TEHEWSKNVTAFLNLEGAGAGGKALLFRSTNNH--VARSYFKSNRFAFASVLGIDAFKRGVIKSETDYVVYEKMNNGTAGLDLAFFRNRGIYHTERDDIQHTSIFSLNHMLVNAFISLR-----NLLDEKSQHFKGSSPLYFPVFG 339     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Match: gi|48474277|sp|O94479.1|PFF1_SCHPO (RecName: Full=Vacuolar membrane protease; AltName: Full=FXNA-related family protease 1)

HSP 1 Score: 79.337 bits (194), Expect = 9.410e-15
Identity = 84/330 (25.45%), Postives = 139/330 (42.12%), Query Frame = 0
Query:  18 QHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRD-YGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQW-----IGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPY-------LIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQK-----------KFFRFTDGIW-------AIESLYFEVSKLVW-------TFFCLIMTVFRVK 309
       H ++ V AF+NLE G+GG+ ++F+S  H + AY +  YP AS++G + F+ GVI  TD+ ++  + H GLDIA+ +  +YHT+ D + + P S++     V+   ++L D+ S  ++ F   FL +  W   I VLNI+  +  +   I    S  L++ YT  + C+  + TL ++L    +W + PY    LI L+  + A+  F A  K      F +  +W    I S+YF++  W    TF C IMT+ R+ 
Sbjct: 203 SHKLSKNVTAFVNLEGAGSGGKAMLFRSSNGH--VSSAYFKGNHYPLASILGNDFFKRGVIRSQTDYIVYEKMHNHTAGLDIAFYENRDIYHTRKDDINHLMPSSLRHMMYTASNAVK-----NLLNDSKS----DLTKFRKPMFFLAFGKYWQLNLPIYQVLNIIFAVICPIVLLLTLIR----FPSLYEQLKKPRYTVCF-VVSCIFVSIFDTLTVLLL-------TWIN-PYVINSHTGLILALFYLTNLIALAFSFRAAATHSKLSSEDLSSIEIVFIWYAQILWYLVFIVSVILSIYFQLGSTYWVTLSYLCTFTCCIMTIIRIN 508     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: gb|EFA07296.2| (Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like Protein [Tribolium castaneum])

HSP 1 Score: 312.768 bits (800), Expect = 3.393e-98
Identity = 154/368 (41.85%), Postives = 232/368 (63.04%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQY-GVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGI--WAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA +VR FINLEACGAGGRE++FQ+GP HPW++E Y+E PYP+AS + QE+FQSGVIPGDTD+RIFRD+G++ GLD A+  GYVYHTK+D+ + I GS+QR G+N+LA+ + +A  L +  +R+GN+++FDFLG F++ +P + ++N+ + S  Y  ++ +  ++T Y +L   + +  VAS++  LIAV L+A+GR+MSWY++P IFFLY+ PT+  +AV  L  K++   + W + LY++ +L+WT  +  + RV+SSF  IWV F LG   ++    K + KWL++H+ + +P +  YLI   +F+PI
Sbjct: 226 ASHGFITQHKWASEVRTFINLEACGAGGREVLFQAGPNHPWILETYSEEVPYPYASSLAQEIFQSGVIPGDTDYRIFRDFGNVSGLDFAWSANGYVYHTKFDSIEHIPLGSLQRTGDNILALAKGMAQGHQLSEVDKYRAGNLVFFDFLGAFVVRWPMIVADLINLSTVIFSLFSIYENIQSAKKSDDLTTRQYFVKLSGCMSIIVGSWVASIITSLLIAVCLNALGRTMSWYARPLWIFFLYVIPTLLVSMAV----LLLHSKYYNHDLELSPWTLFQLYYDAYQLIWTIILVFGVIVRVRSSFIAMIWVFFASLGNFLKSRLFG------KWRDSKWLLMHIGMVGLPFVQCFYLIIGALYLFIPI 583     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: XP_016769242.1 (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like [Apis mellifera])

HSP 1 Score: 288.5 bits (737), Expect = 5.363e-89
Identity = 151/365 (41.37%), Postives = 227/365 (62.19%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTS-SHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA++VRAFINLEACGAGGREL+FQ+GP+ W+++ YA + PYP+AS + QE+F+SG++PGDTDFRIFRD+G++ GLD A+  GYVYHTK+D  +I GS+QR G+N+LA+++ +  + L +   +GN ++FDFLG F+I +PQ++  +NI+ I +S  Y  N+ +   S YL+ L    +  + S++ TLIA++L +G+ MSWY++P +FFLY+ PTI  + F F  RQKK +   W + +Y +  ++W    VF ++S F  WV+FP +G +    R   K +G+KWL +L++ +P I + YLI   +F+PI
Sbjct: 231 SHGFITQHPWAKEVRAFINLEACGAGGRELLFQAGPDSSWMLQIYAASVPYPYASSLAQEIFESGIVPGDTDFRIFRDFGNVSGLDFAWATNGYVYHTKFDNIHQIPLGSLQRTGDNILALLQGIILDNYLSEIPFQDHTGNPVFFDFLGTFVIRWPQYMACTINIISIIVSIYSIYLNIQNA-RRDTKKSIYLKHLLLCTGAIIVSWLISILSCTLIALILTKLGKVMSWYARPAWLFFLYVVPTIFISMTFFLFIGSRQKKEVK---SAWILYQIYCDSYSIIWISVLSFCVVFEIRSGFIPLHWVVFPTVGNII------RCNFFNKWRGWKWLFYYLMTTCLPYIQSFYLIIGALYLFIPI 585     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: XP_006563910.1 (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like [Apis mellifera])

HSP 1 Score: 288.5 bits (737), Expect = 5.363e-89
Identity = 151/365 (41.37%), Postives = 227/365 (62.19%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTS-SHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA++VRAFINLEACGAGGREL+FQ+GP+ W+++ YA + PYP+AS + QE+F+SG++PGDTDFRIFRD+G++ GLD A+  GYVYHTK+D  +I GS+QR G+N+LA+++ +  + L +   +GN ++FDFLG F+I +PQ++  +NI+ I +S  Y  N+ +   S YL+ L    +  + S++ TLIA++L +G+ MSWY++P +FFLY+ PTI  + F F  RQKK +   W + +Y +  ++W    VF ++S F  WV+FP +G +    R   K +G+KWL +L++ +P I + YLI   +F+PI
Sbjct: 231 SHGFITQHPWAKEVRAFINLEACGAGGRELLFQAGPDSSWMLQIYAASVPYPYASSLAQEIFESGIVPGDTDFRIFRDFGNVSGLDFAWATNGYVYHTKFDNIHQIPLGSLQRTGDNILALLQGIILDNYLSEIPFQDHTGNPVFFDFLGTFVIRWPQYMACTINIISIIVSIYSIYLNIQNA-RRDTKKSIYLKHLLLCTGAIIVSWLISILSCTLIALILTKLGKVMSWYARPAWLFFLYVVPTIFISMTFFLFIGSRQKKEVK---SAWILYQIYCDSYSIIWISVLSFCVVFEIRSGFIPLHWVVFPTVGNII------RCNFFNKWRGWKWLFYYLMTTCLPYIQSFYLIIGALYLFIPI 585     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EEB15473.1 (conserved hypothetical protein [Pediculus humanus corporis])

HSP 1 Score: 270.396 bits (690), Expect = 3.614e-82
Identity = 141/374 (37.70%), Postives = 225/374 (60.16%), Query Frame = 0
Query:  19 HIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHI---------------PGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSF--QYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       I +  AFINLEACGAGGRE++FQSGP PW+++ YA++ YPFAS + QEVF+SGVIPGDTDF++FRD+G++        P LD A+  GYVYHTK+D ++I G++QR GEN+L +++ ++ ++ +++  +R GN+IYFD LGL+L+ + + +G ++NI + LSF +  ++N  + G+  TYL+ LG T + +  + S +  LI+ + +G+SMSWY++P I FLY+ P+I A AV ++   K F R    I +YF+V + +WT  I + RV+S +  +WVI P LG L  +  + ++  +KW+  L+S+ +P+I + +   S+F+PI
Sbjct: 217 EILKKTXXAFINLEACGAGGREVLFQSGPNSPWIMKVYAKSILYPFASSLAQEVFESGVIPGDTDFKVFRDFGNVSGKISNFFVSSLPPPPRLDFAWSTNGYVYHTKFDNVEQIPLGALQRTGENILELIKGLSEAEEMKNAHENRDGNMIYFDVLGLYLVRWSEDVGTIINICTVFLSFFLL-CVSVNDVRKRKGIKIQTYLKYLGKTLGIVMLASLISFLTAFLISCFVSFVGKSMSWYNRPIWILFLYIMPSISAFTAVQYYL---SKNFTRVIKSKMVIFQMYFDVYQFLWTMVLSITIILRVRSGYIAWMWVIGPCLGILIHRLI---ASPLERGPDWKWISYLLLSVSLPVIQHSSMQIGCLSLFIPI 583     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EFX74449.1 (hypothetical protein DAPPUDRAFT_324394 [Daphnia pulex])

HSP 1 Score: 255.373 bits (651), Expect = 1.046e-76
Identity = 147/370 (39.73%), Postives = 234/370 (63.24%), Query Frame = 0
Query:  10 LTSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSD--ILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSF--XIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      L +HGFITQH+WA+Q+ AF+NL+ACGAGGRE+VFQ+GP + WLI+AYA AAPYPFA+++GQE+F + ++P DTDF+IFRD+G IPGLD+AY K GYVYHTKYD  ++ S+QRAG+N+LA+V +A SD  +RD+S   II+FD+LGLF+I +   +LNI +ISL+F  I +  ++    T +Q+ ++ L +  + +   L+ ++  G +MSWYS P+++ LY P++  + +F   Q++ + +  + +E + FE +KL +  L+ ++ ++S+  +W+  + GR FLD +Y R  K+ G WL++H S +P++ +YL ++ ++ VPI
Sbjct: 235 LGAHGFITQHMWAKQIGAFVNLDACGAGGREIVFQAGPGNAWLIKAYAAAAPYPFANIVGQEIFDAKLVPSDTDFKIFRDFGKIPGLDLAYFKNGYVYHTKYDDIQHVSLSSVQRAGDNLLALVSNLAKSDWPSVRDSSD----IIIFFDYLGLFMITFSNLSWHLLNITLISLAFYQSIAWVTIQDADSPSGRIGTVCKQVVFSCLTGVFQMLGAFFTAWLVVGVMTLTGSTMSWYSLPHVLMGLYGLPSLGMSLFLFLQVSAAQERALKSS---FLVERVQFEGAKLNLSLIVLLTYMYGIRSNVLLLLWLASAIFGRWFLDKIYQR----KRIDG-GWLLLHFFSFAVPILQTLYLSDSVIALLVPI 592     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EGK96942.1 (AGAP003078-PB [Anopheles gambiae str. PEST])

HSP 1 Score: 255.758 bits (652), Expect = 1.143e-76
Identity = 143/370 (38.65%), Postives = 207/370 (55.95%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVS------KLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFIT+H WA VRAFINLE+ G+GG+E++FQSGP+HPWLIEAYA A P+P+A  +E+FQSGVIP DTDFR+FRD G IPG+D A+  GY YHT+YD+ D I  +QR G+N+LA+ R +AN D L T + G ++++DFLGLF + Y  +G+++N+ V+ LS I +   S  G    +  FL  G AS V+  I + LDA+GRSMSWYS  LI +Y P +   V H  R  F  T +  SL +V    L W  L +T  + ++  + ++ +   + + + V   +KWL++H++ ++ L ++  +  +MFVPI
Sbjct: 230 SHGFITKHPWAADVRAFINLESAGSGGKEMLFQSGPKHPWLIEAYARAVPHPYAQAAAEEIFQSGVIPSDTDFRVFRDVGRIPGMDFAHTANGYRYHTRYDSIDYIPLPVLQRTGDNILALTRAIANGDELGSTERYAQGYMVFYDFLGLFFVSYSADVGLMINLSVVLLSIIIPFLSLARSTS-GTHGRQIRSETMTGFLATFLGAGASGVLCFFIGLQLDAIGRSMSWYSSTNLILGVYCCPAL-LCQCVVHLLCNRL--FGSKTTPL----SLALKVQARLNGVNLFWGMITLGITFTGYRLAYIFMVLILCSLCSSTLISMLGLQNTV------HKWLLLHMLFQIVALAWSTQFYHILMNMFVPI 585     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EAA08463.6 (AGAP003078-PA [Anopheles gambiae str. PEST])

HSP 1 Score: 255.758 bits (652), Expect = 1.143e-76
Identity = 143/370 (38.65%), Postives = 207/370 (55.95%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVS------KLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFIT+H WA VRAFINLE+ G+GG+E++FQSGP+HPWLIEAYA A P+P+A  +E+FQSGVIP DTDFR+FRD G IPG+D A+  GY YHT+YD+ D I  +QR G+N+LA+ R +AN D L T + G ++++DFLGLF + Y  +G+++N+ V+ LS I +   S  G    +  FL  G AS V+  I + LDA+GRSMSWYS  LI +Y P +   V H  R  F  T +  SL +V    L W  L +T  + ++  + ++ +   + + + V   +KWL++H++ ++ L ++  +  +MFVPI
Sbjct: 230 SHGFITKHPWAADVRAFINLESAGSGGKEMLFQSGPKHPWLIEAYARAVPHPYAQAAAEEIFQSGVIPSDTDFRVFRDVGRIPGMDFAHTANGYRYHTRYDSIDYIPLPVLQRTGDNILALTRAIANGDELGSTERYAQGYMVFYDFLGLFFVSYSADVGLMINLSVVLLSIIIPFLSLARSTS-GTHGRQIRSETMTGFLATFLGAGASGVLCFFIGLQLDAIGRSMSWYSSTNLILGVYCCPAL-LCQCVVHLLCNRL--FGSKTTPL----SLALKVQARLNGVNLFWGMITLGITFTGYRLAYIFMVLILCSLCSSTLISMLGLQNTV------HKWLLLHMLFQIVALAWSTQFYHILMNMFVPI 585     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: gb|EFA06886.2| (Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like Protein [Tribolium castaneum])

HSP 1 Score: 253.832 bits (647), Expect = 4.474e-76
Identity = 138/364 (37.91%), Postives = 216/364 (59.34%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      +HGFITQH WA  + INLEA GAGG+ ++FQ+GP PWL+ Y + P+P+  G+E+FQS ++P DTDFRIFRDYG + GLD+A+ K GY YHTKYD + I GS Q G+N L +VR + N+ + +  + G +YFDFLG ++ Y Q + +V+N +V  S I + +I++F+ G + T L+ L TF  + G V + +  L+A+++D +G SMSWY+ P+LIF LY PT+   + F  QK      + S+   +++WT  ++ T+ ++++ +  + V+F LG + + YM+   +   +W +I++ISLVIP +F MY  TT S+F+P+
Sbjct: 224 AHGFITQHKWARDCKVVINLEAAGAGGKIILFQTGPHAPWLVNHYKKV-PHPYGQAAGEEIFQSNLVPSDTDFRIFRDYGGLVGLDMAFFKYGYRYHTKYDDFEHIPLGSFQHVGDNTLHLVRSLGNAPEVANPKDN-PGKSVYFDFLGFTMVSYTQTVAIVVNSIVGIFSLGI-FVLSIHNFKLGYNRQT-LKYLAMTFGAIIGGWVLAAIFAVLLALLVDKIGYSMSWYANPWLIFGLYAAPTVALSTVLLPFI--SQKNLTHNVKAQIQVHSV-----RVIWTVIMILGTILQIRAMYALLVPVLFNTLGFIII-YMFRIQHTIR-----RWQVIYVISLVIPTMFLMYTTLTTLSLFIPV 570     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: AAF57574.2 (uncharacterized protein Dmel_CG11961, isoform B [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 252.292 bits (643), Expect = 1.408e-75
Identity = 135/367 (36.78%), Postives = 214/367 (58.31%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIX-YSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTI--KAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SH FITQH WA+ +A INL++CG GGRE++FQSGP HPWL++ Y A +P+AS +G+E+FQ  IP DTDFRIFRD+G +PGLD+AY  G+VYHT++D +  GS Q G+N+LA+VR++ANS + +++ + G+ IYFD +G FL++Y + GV+LN++V +S I Y+ + S  G+   L+++G+T LVQ+  V  ++ L+ + +DA+  +SW+S +LI LY T   A+V  +F  ++ K    I   L   L+ +  LI T+ ++S F  + +F +G +     A  +K  W++ H++ V P +F Y + F+ F+P+
Sbjct: 217 SHAFITQHKWAKYCKALINLDSCGNGGREILFQSGPNHPWLMKNYRRAIKHPYASTMGEELFQHNFIPSDTDFRIFRDHGSVPGLDMAYTYNGFVYHTRHDKAEIFPRGSFQHTGDNLLALVRQIANSPEIENSAKYAKGHTIYFDVMGWFLVFYTETEGVILNVIVSLVSIGICGYAFKLMSVNSGIKLEKILKKVGHTLLVQILSVVVGAILPVLLGLFMDAVHLPLSWFSNSWLILGLYFTTFFFGLAIVPALYFHWTKRDKL-----PIGQRVQLLLHCHCLLLSVLTLIFTICGIRSVFVLMLSCLFYTVGLII------NIATKLHTKDVAWVIPHIVCTVPPFVFFAYFSHGFFTTFIPM 572     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Match: AGB93620.1 (CG9416, isoform B [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 252.292 bits (643), Expect = 1.468e-75
Identity = 141/367 (38.42%), Postives = 214/367 (58.31%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISL-SFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTI--KAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SH FITQH WA+ +RA INL++ G+GGRE++FQSGP+HPWL++ Y +  +PFAS IG+E+FQ+G +P +TD+R+FRDYGHIPGLD+A  GYVYHTKYD + I  + Q GEN+LA+V+ +AN++ L + S + G++I+FD +G F +YYP+ G+++NI V L  I   + S  G+    + G  +QLAG  + +V IA+ LDA+  MSW+S+ +++F LY P I  +V  +F+ ++    GI   L   L+ T  IM + ++S+F   VI  +G  L + +  A K+ + WL+ H I V+P +F Y   + +FVP+
Sbjct: 210 SHAFITQHPWAQNIRAVINLDSAGSGGREILFQSGPDHPWLMKYYGKNIVHPFASTIGEELFQNGFVPSETDYRVFRDYGHIPGLDMAQTLNGYVYHTKYDRFNLIPRRTYQLTGENILALVKALANAEELENPSKYAEGHMIFFDMMGWFFVYYPETTGIIINITVCVLVCVTIVLYIWMMSSSTGMFRRRIWAKFGILAALQLAGVALGIGLVISIALFLDAVNLPMSWFSQNWMLFGLYFCPMIFGMGIVPAIYFSRTKEHG-LPLGYGI----QLLMHSHCLILTIITAIMVSYSIRSAF-----VIMLCIGFYTLSVLINLVTKAHKTN-FLWLIPHCICQVLPFMFYTYCCYAFYVVFVPM 565     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|699575284|ref|XP_009876036.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like, partial [Apaloderma vittatum])

HSP 1 Score: 330.487 bits (846), Expect = 6.217e-108
Identity = 159/364 (43.68%), Postives = 242/364 (66.48%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QEVFQSG+IP DTDFRI+RD+G+IPG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   +   L++L  F + L  V++LV+V ++AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    + ++F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   ++K  K++M++L+ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct:  2 SHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVAAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPADTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSFEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPAHVGTIMNYITAAIAFLYLSKKILQPRSRAIHN---LKKLFTAFGLTLISWVSTLVMVLIVAVFISVIGRSLSWYTHFYVSVFLYGTAAAAKLILVHTLA----KKFFYKDMNEQYLGDIFFDTSLMIWSLALAMVTQMGICSAFICTLWVAFPLLAKLMIHKEF-----SQKGATMKFVMMYLLGMFVPYLYTMYLSWTVFEMFTPI 353     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|683453165|gb|KFZ49351.1| (Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial [Podiceps cristatus])

HSP 1 Score: 323.553 bits (828), Expect = 8.502e-102
Identity = 156/364 (42.86%), Postives = 238/364 (65.38%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   V   L++L  F + L  V +LV V ++A + +GRS+SWY+ Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    + ++F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   +K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct: 146 SHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTKYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSFEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIMNYITAAIAFLYLSKKVLQPKARAVYN---LKKLFTAFSLTLLSWVCTLVTVLIVAAFVSVIGRSLSWYTHFYVSVFLYGTAAAAKLILVHTLA----KKFFYKNMNEQYLGDIFFDASLMIWSIALAMITQIGLCSAFICTLWVAFPLLAKLMIHKEF-----TEKGATMKFVMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 497     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|960988091|ref|XP_014809422.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1 [Calidris pugnax])

HSP 1 Score: 328.946 bits (842), Expect = 1.556e-101
Identity = 160/365 (43.84%), Postives = 243/365 (66.58%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHT+YDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L +S +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   V   L++L  F + L G V +LV V ++AV + A+GRS+SWYS Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    + ++F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct: 250 ASHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTEYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSSEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIMNYVTAAIAFLYLGKKVLQPKTRAVQN---LKRLFTAFGLTLLGWVCTLVAVLIVAVFVSAIGRSLSWYSHFYVSVFLYGTAAAAQLILVHTLA----KKFFYKNVNEQYLGDIFFDASLMIWSIALAVITQIGLCSAFICTLWVAFPLLTKLMIHKEF-----SQKGATMKFVMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 602     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|676581678|gb|KFO71686.1| (Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial [Cuculus canorus])

HSP 1 Score: 325.479 bits (833), Expect = 4.337e-101
Identity = 160/365 (43.84%), Postives = 237/365 (64.93%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVST-STYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+GH+PG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   V  T  LG T  L  V +LV V ++AV + +GRS+SWYS Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    +  +F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV+FP+L +L   +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct: 146 SHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGHVPGIDLAFIENGYIYHTKYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSFEYRHGNVVFFDILGLFVLAYPARVGTIMNYITAAIAFLYLSKKVLQPKTRAVQNLKTLFTALGLT----LISWVCTLVTVLIVAVFVSIIGRSLSWYSHFYVSVFLYGTAAAAKLILVHMLA----KKFFYKNMNEQCLGDNFFDASLMIWSVALAVLTQMGLCSAFICTLWVVFPLLAKLMTHKEF-----SQKGTTLKFVMMYMLGVFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 497     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|698445614|ref|XP_009817910.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1 [Gavia stellata])

HSP 1 Score: 322.398 bits (825), Expect = 5.550e-101
Identity = 156/365 (42.74%), Postives = 239/365 (65.48%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH+WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHT+YDT ++I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L +S +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +  Q  T  L++  F + L  V +LV V ++AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    + ++F+ S ++W+  +MT  + S+F C +WV FP+L +L      ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct:  33 ASHGFITQHVWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTEYDTANRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSSEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIMNYITAAVAFLYLSKKVL---QPKTRTIHNLKKFFTAFGLTLISWVCTLVAVLIVAVFVSVIGRSLSWYTHFYVSVFLYGTAAAAKLILVHTLA----KKFFYKNMNEQYLGDIFFDASLMIWSIALTMMTQMGLCSAFVCMLWVAFPLLAKLM-----SHKEFSQKGATMKFVMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 385     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|696963952|ref|XP_009569921.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1 [Cuculus canorus])

HSP 1 Score: 325.479 bits (833), Expect = 7.855e-101
Identity = 160/365 (43.84%), Postives = 237/365 (64.93%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVST-STYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+GH+PG+D+A+++ GY+YHTKYDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   V  T  LG T  L  V +LV V ++AV + +GRS+SWYS Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    +  +F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV+FP+L +L   +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct: 168 SHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGHVPGIDLAFIENGYIYHTKYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSFEYRHGNVVFFDILGLFVLAYPARVGTIMNYITAAIAFLYLSKKVLQPKTRAVQNLKTLFTALGLT----LISWVCTLVTVLIVAVFVSIIGRSLSWYSHFYVSVFLYGTAAAAKLILVHMLA----KKFFYKNMNEQCLGDNFFDASLMIWSVALAVLTQMGLCSAFICTLWVVFPLLAKLMTHKEF-----SQKGTTLKFVMMYMLGVFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 519     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|700429264|ref|XP_009953307.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1 [Leptosomus discolor])

HSP 1 Score: 320.857 bits (821), Expect = 2.048e-100
Identity = 154/364 (42.31%), Postives = 240/364 (65.93%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+GH+PG+D+A+++ GY+YHT+YDT D+I  SIQRAG+N+LA+++ +A SD L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F  +K +   +   L++  F + L  V +LV V +AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF +   + ++F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct:  34 SHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGHVPGIDLAFIENGYIYHTEYDTSDRILTDSIQRAGDNILAILKYLATSDKLAKSFEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPARLGTIVNYITAAVAFLYLSNKLLQPKTRAIHN---LKKFVTAFGLTLISWVCTLVTVLTVAVFISVIGRSLSWYTHFYVSVFLYGTAAAAELILVHTVA----KKFFYKSVNEQYLGDIFFDASLMIWSIALAMITQMGLSSAFICTLWVAFPLLAKLMIHKEF-----SQKGTTVKFVMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 385     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|694833042|ref|XP_009473233.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1 [Nipponia nippon])

HSP 1 Score: 320.472 bits (820), Expect = 2.854e-100
Identity = 154/365 (42.19%), Postives = 239/365 (65.48%), Query Frame = 0
Query:  11 TSHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
       SHGFITQH WA+ +RAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSG+IP DTDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHT+YDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L + +R GN+++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   +   L++  F + L  V +LV V ++AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY T   ++ V  A  KKFF    + ++F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF PI
Sbjct:  33 ASHGFITQHEWAKSIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGIIPADTDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTEYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSYEYRHGNVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIMNYITAAIAFLYLSKKVLQPKTRAIHN---LKKFFTAFGLTLMSWVCTLVTVLIVAVFVSVIGRSLSWYTHFYVSVFLYGTAAAAKLILVHTLA----KKFFYKNMNEQYLGDIFFDASLMIWSIALTVITQMGLCSAFICTLWVAFPLLAKLMIHKEF-----SQKGATVKFVMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPI 385     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|678130919|gb|KFV00106.1| (Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial [Tauraco erythrolophus])

HSP 1 Score: 318.931 bits (816), Expect = 5.115e-100
Identity = 155/364 (42.58%), Postives = 238/364 (65.38%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ VRAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSGVIP +TDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHT+YDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L +S +R G++++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   V   L++  F + L  V +LV V +AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY +   +V V  A  KKFF    +  +F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF P+
Sbjct: 146 SHGFITQHEWAKSVRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGVIPAETDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTEYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSSEYRHGSVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIINYITAAIAFLYLSKKVLQPKTRAVHN---LKKFFTAFGLTLLSWVCTLVAVLSVAVFISIIGRSLSWYTHFYVSVFLYGSAAAAKLVLVHTLA----KKFFYKNANEQYLGDAFFDASLMIWSTALAVITQMGLCSAFICTLWVAFPLLTKLMIHKEF-----SQKGATVKFIMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPV 497     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Match: gi|701331421|ref|XP_009978208.1| (PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial [Tauraco erythrolophus])

HSP 1 Score: 318.546 bits (815), Expect = 6.406e-100
Identity = 155/364 (42.58%), Postives = 238/364 (65.38%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA+ VRAFINLEA G GG+ELVFQ+GPE+PWL++AY AA +PFASV+ QE+FQSGVIP +TDFRI+RD+G++PG+D+A+++ GY+YHT+YDT D+I  SIQRAG+N+LAV++ +A SD L +S +R G++++FD LGLF++ YP +G ++N + +++F   K +   V   L++  F + L  V +LV V +AV + +GRS+SWY+ Y+ FLY +   +V V  A  KKFF    +  +F+ S ++W+  ++T  + S+F CT+WV FP+L +L +  +   ++K  K++M++++ + +P ++ MYL T F MF P+
Sbjct: 145 SHGFITQHEWAKSVRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVVAAKHPFASVVAQEIFQSGVIPAETDFRIYRDFGNVPGIDLAFIENGYIYHTEYDTSDRILTDSIQRAGDNILAVLKYLATSDKLAKSSEYRHGSVVFFDVLGLFVLAYPARVGTIINYITAAIAFLYLSKKVLQPKTRAVHN---LKKFFTAFGLTLLSWVCTLVAVLSVAVFISIIGRSLSWYTHFYVSVFLYGSAAAAKLVLVHTLA----KKFFYKNANEQYLGDAFFDASLMIWSTALAVITQMGLCSAFICTLWVAFPLLTKLMIHKEF-----SQKGATVKFIMMYMLGMFVPYLYMMYLSWTVFEMFTPV 496     
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Match: maker-scaffold629_size122686-snap-gene-0.23 (protein:Tk00802 transcript:maker-scaffold629_size122686-snap-gene-0.23-mRNA-1 annotation:"endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like")

HSP 1 Score: 519.235 bits (1336), Expect = 2.474e-177
Identity = 232/364 (63.74%), Postives = 301/364 (82.69%), Query Frame = 0
Query:  12 SHGFITQHIWAEQVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPEHPWLIEAYAEAAPYPFASVIGQEVFQSGVIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKXGYVYHTKYDTEDKITPGSIQRAGENVLAVVRRVANSDILRDTSSHRSGNIIYFDFLGLFLIYYPQWIGVVLNILVISLSFXIXYSKAINSFQYGVSTSTYLQQLGYTFLVQLAGCVASLVVVTLIAVMLDAMGRSMSWYSKPYLIFFLYMTPTIKAVVAVFHFALPRQKKFFRFTDGIWAIESLYFEVSKLVWTFFCLIMTVFRVKSSFFCTIWVIFPMLGRLFLDYMYDRTAVAKKSKGYKWLMIHLISLVIPLIFNMYLINTTFSMFVPI 375
      SHGFITQH WA +VRAFINLEACGAGGRELVFQSGP HPW+IEAY + A +PFASVIG+E+FQSG+IPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMK GYVYHTK+DTE+ I PGS+QRAG+NVLA+V+ +AN +IL T   G +++FDFLGL+LI+YP+ +G ++N++V+ +S + Y K  S QYGVS + Y++QLGYT+++QLAG V + VVVTLIA +LDA G SM+WY++ YLIFFLY+ PT+ +V+AVF+FA PRQ+KFF+F DG+W IESLYFEVSKLVWT + L+MT+ R+KSSFFC WVIFP++GR  + +Y+R+A KK+K +KW+ + L+S+ IPL+ NM L+++ F MF+PI
Sbjct: 351 SHGFITQHEWASEVRAFINLEACGAGGRELVFQSGPNHPWMIEAYGKVAVHPFASVIGEEIFQSGIIPGDTDFRIFRDYGHIPGLDIAYMKNGYVYHTKFDTEEMIPPGSVQRAGDNVLALVKHLANDEILSHTQDASQGGVVFFDFLGLYLIHYPENLGYLINLIVVGISLGLTYQKISKSDQYGVSQNVYIRQLGYTWVIQLAGAVTAFVVVTLIATLLDAFGHSMAWYTRTYLIFFLYVCPTLFSVIAVFNFAFPRQRKFFQFADGVWVIESLYFEVSKLVWTLYTLVMTLLRLKSSFFCMFWVIFPLMGRTLAERIYNRSAAVKKTKDWKWIALLLVSIFIPLLLNMKLMHSAFVMFIPI 714     
The following BLAST results are available for this feature:
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. GO
Analysis Date: 2014-04-02 (Blast vs. GO)
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
-1.405e-9841.76symbol:ERMP1 "Uncharacterized protein" species:903... [more]
-6.219e-9442.86symbol:ERMP1 "Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
-8.932e-9445.57symbol:ERMP1 "Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
-1.365e-9342.86symbol:ERMP1 "Uncharacterized protein" species:991... [more]
-2.926e-9342.86symbol:ERMP1 "Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
-3.791e-9242.58symbol:ERMP1 "Uncharacterized protein" species:982... [more]
-2.304e-9142.55symbol:Ermp1 "Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
-2.304e-9142.55symbol:Ermp1 "endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
-3.378e-9142.39symbol:Ermp1 "endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
-4.900e-9142.51symbol:Ermp1 "Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. C. finmarchicus
Analysis Date: 2014-05-09 (TblastN vs C. finmarchicus TSA)
Total hits: 4
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|592805268|gb|GAXK01149300.1|3.958e-17363.84TSA: Calanus finmarchicus comp96724_c1_seq1 transc... [more]
gi|592833262|gb|GAXK01124282.1|1.297e-7840.71TSA: Calanus finmarchicus comp257090_c0_seq2 trans... [more]
gi|592833263|gb|GAXK01124281.1|2.509e-7840.71TSA: Calanus finmarchicus comp257090_c0_seq1 trans... [more]
gi|592942945|gb|GAXK01015608.1|5.645e-7539.80TSA: Calanus finmarchicus comp1158980_c0_seq1 tran... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. L. salmonis peptides
Analysis Date: 2014-05-10 (Blastp vs. self)
Total hits: 1
Match NameE-valueIdentityDescription
EMLSAP000000005660.000e+0100.00pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s10948:78:... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. SwissProt
Analysis Date: 2017-02-10 (Blastp vs. SwissProt)
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|118597350|sp|Q0VGW4.1|ERMP1_XENLA3.710e-9642.58RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
gi|117949602|sp|Q7Z2K6.2|ERMP1_HUMAN1.198e-9442.86RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
gi|81864306|sp|Q6UPR8.1|ERMP1_RAT9.826e-9342.55RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
gi|118597349|sp|Q3UVK0.2|ERMP1_MOUSE1.447e-9242.39RecName: Full=Endoplasmic reticulum metallopeptida... [more]
gi|21903501|sp|Q09216.2|ERP1A_CAEEL1.614e-6535.69RecName: Full=Putative endoplasmic reticulum metal... [more]
gi|182676453|sp|Q18600.4|ERP1B_CAEEL7.764e-6344.91RecName: Full=Putative endoplasmic reticulum metal... [more]
gi|74582981|sp|O94702.1|ERMP1_SCHPO3.405e-3231.58RecName: Full=Putative endoplasmic reticulum metal... [more]
gi|74604740|sp|Q6CDE6.1|PFF1_YARLI6.251e-1633.12RecName: Full=Vacuolar membrane protease; AltName:... [more]
gi|342165086|sp|B6K327.1|PFF1_SCHJY6.564e-1632.19RecName: Full=Vacuolar membrane protease; AltName:... [more]
gi|48474277|sp|O94479.1|PFF1_SCHPO9.410e-1525.45RecName: Full=Vacuolar membrane protease; AltName:... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Select Arthropod Genomes
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. Selected Arthropods)
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
gb|EFA07296.2|3.393e-9841.85Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like Prot... [more]
XP_016769242.15.363e-8941.37PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
XP_006563910.15.363e-8941.37PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
EEB15473.13.614e-8237.70conserved hypothetical protein [Pediculus humanus ... [more]
EFX74449.11.046e-7639.73hypothetical protein DAPPUDRAFT_324394 [Daphnia pu... [more]
EGK96942.11.143e-7638.65AGAP003078-PB [Anopheles gambiae str. PEST][more]
EAA08463.61.143e-7638.65AGAP003078-PA [Anopheles gambiae str. PEST][more]
gb|EFA06886.2|4.474e-7637.91Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1-like Prot... [more]
AAF57574.21.408e-7536.78uncharacterized protein Dmel_CG11961, isoform B [D... [more]
AGB93620.11.468e-7538.42CG9416, isoform B [Drosophila melanogaster][more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. nr
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. NR (2/2017))
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|699575284|ref|XP_009876036.1|6.217e-10843.68PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
gi|683453165|gb|KFZ49351.1|8.502e-10242.86Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial ... [more]
gi|960988091|ref|XP_014809422.1|1.556e-10143.84PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
gi|676581678|gb|KFO71686.1|4.337e-10143.84Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial ... [more]
gi|698445614|ref|XP_009817910.1|5.550e-10142.74PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
gi|696963952|ref|XP_009569921.1|7.855e-10143.84PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
gi|700429264|ref|XP_009953307.1|2.048e-10042.31PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
gi|694833042|ref|XP_009473233.1|2.854e-10042.19PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]
gi|678130919|gb|KFV00106.1|5.115e-10042.58Endoplasmic reticulum metallopeptidase 1, partial ... [more]
gi|701331421|ref|XP_009978208.1|6.406e-10042.58PREDICTED: endoplasmic reticulum metallopeptidase ... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000566 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Analysis Date: 2018-04-18 (Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins)
Total hits: 1
Match NameE-valueIdentityDescription
maker-scaffold629_size122686-snap-gene-0.232.474e-17763.74protein:Tk00802 transcript:maker-scaffold629_size1... [more]
back to top
Alignments
The following features are aligned
Aligned FeatureFeature TypeAlignment Location
LSalAtl2s10948supercontigLSalAtl2s10948:78..1326 -
Analyses
This gene is derived from or has results from the following analyses
Analysis NameDate Performed
ensembl2013-09-26 .965016
Blast vs. GO2014-04-02
TblastN vs C. finmarchicus TSA2014-05-09
Blastp vs. self2014-05-10
Blastp vs. SwissProt2017-02-10
Blastp vs. Selected Arthropods2017-02-20
Blastp vs. NR (2/2017)2017-02-20
Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins2018-04-18
Properties
Property NameValue
Logic nameensemblgenomes
Descriptionaugustus_masked-LSalAtl2s10948-processed-gene-0.0
Biotypeprotein_coding
EvidenceIEA
NoteEndoplasmic reticulum metallopeptidase 1
Cross References
External references for this gene
DatabaseAccession
Ensembl Metazoa (gene)EMLSAG00000000566 (primary cross-reference)
Relationships

The following mRNA feature(s) are a part of this gene:

Feature NameUnique NameSpeciesType
EMLSAT00000000566EMLSAT00000000566-696413Lepeophtheirus salmonismRNA


Sequences
The following sequences are available for this feature:

gene from alignment at LSalAtl2s10948:78..1326-

Legend: mRNA
Hold the cursor over a type above to highlight its positions in the sequence below.
>EMLSAG00000000566-683332 ID=EMLSAG00000000566-683332|Name=EMLSAG00000000566|organism=Lepeophtheirus salmonis|type=gene|length=1249bp|location=Sequence derived from alignment at LSalAtl2s10948:78..1326- (Lepeophtheirus salmonis)
ATGCTTGAACTACTCTCCATTCTCTCACTCAGTACAACCCCTCTAAAAAA ACACCGTCATTTTTCTCTTTAATGGAGCTGAAGAAAATATTCTACCAGCC AGTCATGGTTTTATTACTCAGCATATATGGGCTGAGCAAGTCAGGGCTTT TATTAATTTAGAAGCCTGTGGTGCAGGAGGGAGGGAACTTGTGTTTCAAT CAGGTCCTGAGCATCCTTGGCTAATTGAAGCCTATGCAGAAGCAGCTCCT TATCCCTTTGCTTCAGTCATTGGTCAAGAAGTGTTTCAATCAGGTGTCAT TCCAGGGGATACAGATTTTAGAATTTTCCGTGACTATGGGCACATTCCGG GATTAGATATTGCTTACATGAAAAAKGGTTATGTCTACCATACCAAGTAC GATACGGAAGATAAAATCACTCCTGGTTCCATTCAAAGAGCCGGAGAAAA TGTTTTGGCTGTCGTGCGACGTGTTGCCAATTCAGATATCCTGAGAGACA CTTCATCTCATCGTAGTGGAAACATTATATATTTCGATTTTCTTGGTCTA TTTTTGATCTACTATCCTCAATGGATCGGCGTGGTTCTTAATATTCTAGT CATAAGTTTATCTTTYTGRATAWCTTATTCTAAGGCAATCAATTCCTTTC AGTATGGAGTGTCTACAAGCACTTATTTGCAACAGTTGGGATATACATTT CTAGTACAGCTTGCAGGATGTGTTGCCTCTTTAGTTGTTGTCACATTGAT TGCAGTCATGTTGGATGCAATGGGACGTTCCATGTCATGGTACTCTAAAC CCTATTTGATATTTTTCTTATACATGACTCCTACCATTAAGGCCGTTGTT GCCGTCTTTCATTTTGCATTACCCCGACAAAAGAAGGTAAGGCTCTAATA AGCTTCAGAATACACACATGACAATAATTTTTCTCCACTTTAGTTTTTTA GATTTACTGATGGGATATGGGCTATCGAGTCATTATACTTTGAAGTTAGT AAATTAGTTTGGACCTTCTTTTGCCTTATTATGACAGTCTTTCGGGTTAA ATCCTCATTTTTCTGCACCATTTGGGTTATTTTCCCCATGCTGGGTAGAT TATTCCTTGACTATATGTATGATAGAACTGCTGTAGCCAAAAAATCGAAA GGGTACAAGTGGCTAATGATTCATTTGATATCTCTGGTTATTCCTCTGAT ATTCAACATGTACCTGATTAATACGACATTTAGCATGTTTGTGCCAATC
back to top
Add to Basket