EMLSAG00000003438, EMLSAG00000003438-686204 (gene) Lepeophtheirus salmonis

Overview
NameEMLSAG00000003438
Unique NameEMLSAG00000003438-686204
Typegene
OrganismLepeophtheirus salmonis (salmon louse)
Associated RNAi Experiments
Table of all RNA interference experiments conducted using this feature, grouped by Phenotype CV: no visible phenotype
Gallery Image Title Gene or target symbol Sex/Stage Phenotype Datesort descending
P F108 UN27_g18393 female
 1. PreAdult2
 2. Adult
-Missing-
no visible phenotype
07.03.2014 - 15:55
22.04.2014 (All day)
Homology
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. GO
Match: - (symbol:CAGL0E02629g species:5478 "Candida glabrata" [GO:0042281 "dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity" evidence=IEA] [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA] [GO:0006490 "oligosaccharide-lipid intermediate biosynthetic process" evidence=IEA] [GO:0006486 "protein glycosylation" evidence=IEA] [GO:0009060 "aerobic respiration" evidence=IEA] [GO:0000329 "fungal-type vacuole membrane" evidence=IEA] [GO:0005783 "endoplasmic reticulum" evidence=IEA] [GO:0005794 "Golgi apparatus" evidence=IEA] InterPro:IPR004856 Pfam:PF03155 UniPathway:UPA00378 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0016758 GO:GO:0006486 EMBL:CR380958 PANTHER:PTHR12413 KO:K03849 OMA:ALTLCGY OrthoDB:EOG7DZ8VC RefSeq:XP_449221.1 GeneID:2891072 KEGG:cgr:CAGL0L10450g Uniprot:Q6FKM3)

HSP 1 Score: 312.768 bits (800), Expect = 7.777e-96
Identity = 186/503 (36.98%), Postives = 272/503 (54.08%), Query Frame = 0
Query: 213 YHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHF--AYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTD---------FVFAMGVKRCGGEYL---GILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDK------------LLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTIS-VILRVP---------------------TKASMTG------GLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLL---VFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      Y+STDF+VHRNWLA+T+ LP++QWY + S+WTLDYPPFFAYFEW LS F +Y   L I     TV+FQR +VI ++     ++  V   ++  I + G L++DHIHFQYNGFLF +L S+ AKN++ L GF+++V  FKHI+ Y P Y V+L  Y   FK        L+ LG VI+  ++FGPFI+   +L RLFPF RGL HAYWAPNFWA+Y+ +DK ++ V L++P           KA M    GLV++   LP I P +T + TL++ + + + + + RF+G++ LC +SFLFGWHVHEKAI+L+I+P + L SDR   + + + G+ SLFPLL+ES++ IK   V+   + +   S + +R  + L+ +  L+ + +  + ++  + L ++EFL LM YS YC VGI +W
Sbjct:  32 YYSTDFDVHRNWLAITNKLPLRQWYYEHTSQWTLDYPPFFAYFEWFLSQFVPSYVKSDGCLDIVEVGQFGMPTVVFQRLTVIASEILLFVVLQVYINTSKVSERTQSFVVASSIAISPGFLIIDHIHFQYNGFLFAILIASIVAAKNKKYLWCGFFYSVALCFKHIYLYLAPCYFVFLLRAYVLNLKDFKFKSYRDLIFIVKWRHLVKLGSVVIATFAVAFGPFIF--DLPQLLTRLFPFSRGLTHAYWAPNFWAIYSTIDKILTMVFLKMPYTYKLASQFISPPLIPASLNEIKAKMAANNNGSKGLVEDVYFVILPQIVPKLTFLLTLLYQVLAVVPVLFDPSFKRFMGSMTLCGLASFLFGWHVHEKAIMLVIIPFSFLVISDRRLLSSFMLLTSAGYVSLFPLLYESQDFLIKTFYTYVWCVIYFFAFRKTTRLSTSVERRVFFLDRLTLVYMFLLIPMVFLIQIRDILGWKYLVLQRFEFLSLMVYSFYCSVGIISAW 532     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. GO
Match: - (symbol:ALG8 species:5476 "Candida albicans" [GO:0042283 "dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity" evidence=IEA] [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA] [GO:0006490 "oligosaccharide-lipid intermediate biosynthetic process" evidence=IEA] [GO:0006487 "protein N-linked glycosylation" evidence=IEA] InterPro:IPR004856 Pfam:PF03155 UniPathway:UPA00378 CGD:CAL0000044 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0016758 GO:GO:0006486 PANTHER:PTHR12413 eggNOG:NOG277067 KO:K03849 OrthoDB:EOG7DZ8VC EMBL:AACQ01000014 EMBL:AACQ01000013 RefSeq:XP_721617.1 RefSeq:XP_721736.1 STRING:5476.CAL0000044 GeneID:3636562 GeneID:3636691 KEGG:cal:CaO19.1659 KEGG:cal:CaO19.9228 Uniprot:Q5AJD2)

HSP 1 Score: 310.457 bits (794), Expect = 1.614e-94
Identity = 199/527 (37.76%), Postives = 278/527 (52.75%), Query Frame = 0
Query: 196 WEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAF--DPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVF------------AMGVKRCGGEYLGILA-NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLD-------------KLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKT-ISVILRVPTKA---------------------SMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLL-VFLCHAAYTYN----------SLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKS---LIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      W +++AL  KIL  YHSTDF+VHRNWLA+T+ LPI QWY ++ S+WTLDYPPFFAYFE++LS   F +  L I     T+ FQR +VI ++ V       + KR    LA + GL+L+DHIHFQYNG ++G+L L + A+ +Q L GFWF+VL FKHI+ Y PA ++L  YC +  K        L LG VI V +++FGPF +   ++ RLFPF RGL HAYWAPN WA+Y+FLD+ I + ++P            + T G+V +   LP+I P +T + TL + + L L+  + RF+GA+ LC ++SFLFGWHVHEKAILL+I P+ LL  D+   + +  G+ SLFPL+F  E IK++ + + + +N     +++   G    L + LY+L  +V I S  L H +P L +EFL LM YSVYC +GI SW
Sbjct:  48 WVISLAL---KILLFIGYHSTDFDVHRNWLAITNKLPISQWYIENTSQWTLDYPPFFAYFEYLLSLLVPRFVANDGCLDIVEIGQYGLPTIYFQRLTVIISELVLFYALQTIVKTSPTLSAKRRMYVATASLALSPGLILIDHIHFQYNGMMYGILLLCINSARLQQYLLCGFWFSVLLCFKHIYLYLAPAVFIFLLRGYCLKFNWNKRKNFFINIFNFIQWINLFKLGSIVILVFIIAFGPF--YNVLPQLISRLFPFSRGLTHAYWAPNIWAVYSFLDRILIQIYKKIPMSKYPLLKIFQFDPNSLNNDQLLKTSTRGIVGDIEFFILPNITPKLTFLLTLFYQIMALIPLFIQPTYRRFVGALTLCGYASFLFGWHVHEKAILLVIFPMTLLVARDQKLLTPFNLLVSCGYGSLFPLIFTCNEWLIKVVYTYTWYIIFYFNFRKVVRPSKNNIIGNGIGNGNGKGGGIILDRMVNLYILLFNVVVIITSLFDLFKHKYPVLQNFEFLNLMIYSVYCAIGIISSW 569     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. GO
Match: - (symbol:ALG6 species:5476 "Candida albicans" [GO:0042281 "dolichyl pyrophosphate Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity" evidence=IEA] [GO:0000329 "fungal-type vacuole membrane" evidence=IEA] [GO:0005783 "endoplasmic reticulum" evidence=IEA] [GO:0005794 "Golgi apparatus" evidence=IEA] [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA] [GO:0006490 "oligosaccharide-lipid intermediate biosynthetic process" evidence=IEA] [GO:0006486 "protein glycosylation" evidence=IEA] [GO:0009060 "aerobic respiration" evidence=IEA] InterPro:IPR004856 Pfam:PF03155 UniPathway:UPA00378 CGD:CAL0000044 GO:GO:0016021 GO:GO:0005789 GO:GO:0016758 GO:GO:0006486 PANTHER:PTHR12413 eggNOG:NOG277067 KO:K03849 OrthoDB:EOG7DZ8VC EMBL:AACQ01000014 EMBL:AACQ01000013 RefSeq:XP_721617.1 RefSeq:XP_721736.1 STRING:5476.CAL0000044 GeneID:3636562 GeneID:3636691 KEGG:cal:CaO19.1659 KEGG:cal:CaO19.9228 Uniprot:Q5AJD2)

HSP 1 Score: 310.457 bits (794), Expect = 1.614e-94
Identity = 199/527 (37.76%), Postives = 278/527 (52.75%), Query Frame = 0
Query: 196 WEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAF--DPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVF------------AMGVKRCGGEYLGILA-NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLD-------------KLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKT-ISVILRVPTKA---------------------SMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLL-VFLCHAAYTYN----------SLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKS---LIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      W +++AL  KIL  YHSTDF+VHRNWLA+T+ LPI QWY ++ S+WTLDYPPFFAYFE++LS   F +  L I     T+ FQR +VI ++ V       + KR    LA + GL+L+DHIHFQYNG ++G+L L + A+ +Q L GFWF+VL FKHI+ Y PA ++L  YC +  K        L LG VI V +++FGPF +   ++ RLFPF RGL HAYWAPN WA+Y+FLD+ I + ++P            + T G+V +   LP+I P +T + TL + + L L+  + RF+GA+ LC ++SFLFGWHVHEKAILL+I P+ LL  D+   + +  G+ SLFPL+F  E IK++ + + + +N     +++   G    L + LY+L  +V I S  L H +P L +EFL LM YSVYC +GI SW
Sbjct:  48 WVISLAL---KILLFIGYHSTDFDVHRNWLAITNKLPISQWYIENTSQWTLDYPPFFAYFEYLLSLLVPRFVANDGCLDIVEIGQYGLPTIYFQRLTVIISELVLFYALQTIVKTSPTLSAKRRMYVATASLALSPGLILIDHIHFQYNGMMYGILLLCINSARLQQYLLCGFWFSVLLCFKHIYLYLAPAVFIFLLRGYCLKFNWNKRKNFFINIFNFIQWINLFKLGSIVILVFIIAFGPF--YNVLPQLISRLFPFSRGLTHAYWAPNIWAVYSFLDRILIQIYKKIPMSKYPLLKIFQFDPNSLNNDQLLKTSTRGIVGDIEFFILPNITPKLTFLLTLFYQIMALIPLFIQPTYRRFVGALTLCGYASFLFGWHVHEKAILLVIFPMTLLVARDQKLLTPFNLLVSCGYGSLFPLIFTCNEWLIKVVYTYTWYIIFYFNFRKVVRPSKNNIIGNGIGNGNGKGGGIILDRMVNLYILLFNVVVIITSLFDLFKHKYPVLQNFEFLNLMIYSVYCAIGIISSW 569     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. GO
Match: - (symbol:ALG8 "Glucosyl transferase" species:559292 "Saccharomyces cerevisiae S288c" [GO:0016021 "integral component of membrane" evidence=ISM;IEA] [GO:0016740 "transferase activity" evidence=IEA] [GO:0016757 "transferase activity, transferring glycosyl groups" evidence=IEA] [GO:0005783 "endoplasmic reticulum" evidence=IEA] [GO:0005789 "endoplasmic reticulum membrane" evidence=IEA;IMP] [GO:0006486 "protein glycosylation" evidence=IEA] [GO:0042283 "dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase activity" evidence=IMP] [GO:0006487 "protein N-linked glycosylation" evidence=IGI] [GO:0016758 "transferase activity, transferring hexosyl groups" evidence=IEA] [GO:0006490 "oligosaccharide-lipid intermediate biosynthetic process" evidence=IMP] [GO:0016020 "membrane" evidence=IEA] InterPro:IPR004856 Pfam:PF03155 UniPathway:UPA00378 SGD:S000005593 GO:GO:0016021 EMBL:BK006948 GO:GO:0005789 GO:GO:0006487 GO:GO:0006490 CAZy:GT57 PANTHER:PTHR12413 eggNOG:NOG277067 HOGENOM:HOG000168174 KO:K03849 OMA:ALTLCGY OrthoDB:EOG7DZ8VC GeneTree:ENSGT00550000074967 GO:GO:0042283 EMBL:X75929 EMBL:Z74975 EMBL:Z70678 PIR:S47961 RefSeq:NP_014710.1 ProteinModelPortal:P40351 BioGrid:34466 DIP:DIP-7542N STRING:4932.YOR067C PaxDb:P40351 PeptideAtlas:P40351 EnsemblFungi:YOR067C GeneID:854233 KEGG:sce:YOR067C CYGD:YOR067c BioCyc:MetaCyc:MONOMER-7192 BioCyc:YEAST:YOR067C-MONOMER NextBio:976121 PRO:PR:P40351 Genevestigator:P40351 Uniprot:P40351)

HSP 1 Score: 307.76 bits (787), Expect = 1.230e-93
Identity = 188/522 (36.02%), Postives = 272/522 (52.11%), Query Frame = 0
Query: 196 WEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFA--YAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTD---------FVFAMGVKRCGGEYL---GILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLD------------KLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL----------------------------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLL-----VFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      W  I+  +K+L + Y STDF+VHRNWLA+T+ LPI +WY + S+WTLDYPPFFAYFEW LS F   D  L I     T++FQR +VIF++     ++  +   ++  I+ + G L++DHIHFQYNGFLF +L S+ AKN++ +   +   FKHIF Y P Y V+L  Y   +FK        LL L  V+ + + F PF + Q  VL RLFPF RGL HAYWAPNFWALY+F+DK ++ ++              R+  + + GLVQ+   LP IPP +T I T+ + + + L + + RF+G++ LC +SFLFGWHVHEKAI+L+I+P  L  DR   + + + G+ SL+PLL++ ++ +IK L    + AA+  + +S+S + +R  + L+   LL + V   +  + L K+EFL LM YSVYC +GI SW
Sbjct:  45 WNFWISTLFLKLLLIPDYFSTDFDVHRNWLAITNKLPISEWYYEHTSQWTLDYPPFFAYFEWFLSQFVPKSVRDDGCLDIVEIGKFGLPTIVFQRLTVIFSEILLFVILQIYINTTKLSERSQSFVVASSIVLSPGFLIIDHIHFQYNGFLFAILIGSIVAAKNKRYILCAVLYTTAICFKHIFLYLAPCYFVFLLRAYVLNVNNFKFKSYKDFLFLIRWANLLKLATVVVGIFTICFLPFAH--QMPQVLSRLFPFSRGLTHAYWAPNFWALYSFMDKILTTVMLKLPYVHTFATKFIKPPLIPQNIKEINERLAANNNGSKGLVQDVFFVILPQIPPKLTFILTIFYQVLAVLPLLFDPSFKRFVGSLTLCGLASFLFGWHVHEKAIMLVIIPFTFLVGFDRRLLVPFMLVASAGYVSLYPLLYKGQDFFIKTLYTYVWCIIYFAAFRKTTKISSS--VERRIFFLDRLALTYIFSLLPIVTVLQILDEVKWRYSFLQKFEFLGLMIYSVYCSLGIISSW 562     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. GO
Match: - (symbol:AFUA_2G16790 "Glucosyltransferase" species:330879 "Aspergillus fumigatus Af293" [GO:0008150 "biological_process" evidence=ND] InterPro:IPR004856 Pfam:PF03155 GO:GO:0008152 GO:GO:0005789 EMBL:AAHF01000001 GO:GO:0016758 PANTHER:PTHR12413 HOGENOM:HOG000168174 KO:K03849 OrthoDB:EOG7DZ8VC RefSeq:XP_756016.1 STRING:5085.CADAFUAP00004688 EnsemblFungi:CADAFUAT00004688 GeneID:3513455 KEGG:afm:AFUA_2G16790 OMA:KEITANR Uniprot:Q4WZI7)

HSP 1 Score: 263.848 bits (673), Expect = 1.439e-78
Identity = 176/440 (40.00%), Postives = 235/440 (53.41%), Query Frame = 0
Query: 270 MLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCG--------------GEY------------------LGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYA-KNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHF---KLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI---LRVPTK----ASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIK-------LLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      ML ++N Y S T FQR +VIF++   + RC        G Y         L I + GLL++DHIHFQYNGFL+G+L LS+ A K  LL SG FAVL FKHI+ Y  AY VYL  YC     +  L LGL+VI V ++FGPF ++ Q  + RLFPF RGL HAYWAPN WA+Y+F D+ + ++  L +P    S+T GLV + S  LP I  T  T +F + L KLW + + N F+GAI LC ++SFLFGWHVHEKA+LLII+P +L+A DR Y  +  +V GH SLFPLLF + E +K    L++FL  + ++ +  S +  R + + LS  LYL   + I+ SL+    +YEFLPLMF S Y +G+ SWV
Sbjct:  1 MLVVENLKYDSWRTNYFQRATVIFSELTLLYALNRCAPSQIFLLKEITANRGYYRFIKSAPQANKHLAHITSLSIFLSPGLLIIDHIHFQYNGFLYGILVLSIVLARKPSTLLYSGILFAVLLCFKHIYLYLSLAYFVYLLRAYCLDPKSVFRPRFGNTLKLGLSVIGVFGIAFGPFAHWNQLLQLKDRLFPFSRGLCHAYWAPNIWAMYSFADRVLILLAPRLGLPINHDALTSVTRGLVGDTSFAVLPEITKEQTFALTFLFQLLPLIKLWLHPDWNTFVGAITLCGYASFLFGWHVHEKAVLLIIVPFSLIALKDRRYFSAFRPLAVAGHVSLFPLLFTAAEFPLKTVYTVWWLVLFL----FVFDQVAPVSER--PRIFVFDRLS---LLYLTVAIPLIIYCSLVHQLIFGWDRYEFLPLMFMSSYSALGVVGSWV 431     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592841079|gb|GAXK01116465.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 406.371 bits (1043), Expect = 4.306e-132
Identity = 242/516 (46.90%), Postives = 326/516 (63.18%), Query Frame = 0
Query: 191 SAPMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC-----------GGEYLGI-----------LANAGLLLVDHIHFQYNXXXXXXXXXSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH--------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILR-------VPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNH-NRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKXXXXXXXXXXXXXYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS 668
      S+ MFW V I +SC+K L++ +Y STDFEVHRNWLA+T SLP +WYT++ SEWTLDYPP+FA+FE++LS A+ FDPEML++ N Y+S +T++FQR SVI TD VFA+GVK C       ++ GI      L+NAGL LVDHIHFQYNGFL G+L LS+G    + + WF+VL N KHI+ Y PAY +Y+ +YCFQS     F L +L+ LG+ V++  ++FGPFI+ GQ + V+ RLFPFKRGL HAYWAPN WA+YN DK + V +      ASMTGGLVQ+ +HT LP+I P T + TLI M+P L KLW + +  FL +VLC+WSS+LFGWHVHEKA+LLIILP+A+LA  + +K Y ITS+ GHFSLFPLLF + E+ K       L + + + +   S  LEKLYL   VF++ ++ +  ++ FLPL+ YS+Y VGI +++ +  +LL+
Sbjct:  19 SSRMFWTVFILVSCIKTLYIPSYKSTDFEVHRNWLAITSSLPYTKWYTENTSEWTLDYPPYFAWFEFLLSRIAFYFDPEMLKVDNLNYSSWQTIMFQRLSVIMTDLVFALGVKSCADHLPPILGKTADKHTGIFSRSNTLVILLLSNAGLFLVDHIHFQYNGFLSGILLLSIGSLAQGNFMLASVWFSVLLNLKHIYLYIAPAYGIYMLRSYCFQSSKDGSILWKSFSLTRLVSLGIAVLANVAIAFGPFIHSGQLSQVISRLFPFKRGLCHAYWAPNSWAVYNMADKLLVVAGKQLGLLDSSSAVASMTGGLVQDITHTVLPNISPLATAVITLISMVPALVKLWLSPHSVTMFLRCLVLCAWSSYLFGWHVHEKAVLLIILPMAILAVVSKQEAKYYIITSITGHFSLFPLLFGAVELPSK------------LFLHLSHSLLATQTLTTTSFCKLEKLYLFLSIPVFLWCEVLHSSTGLDTRLPFLPLLLYSLYAAVGIISTYLRVYRDFLLT 1530     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592841078|gb|GAXK01116466.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq2 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 404.831 bits (1039), Expect = 1.400e-131
Identity = 241/513 (46.98%), Postives = 324/513 (63.16%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC-----------GGEYLGI-----------LANAGLLLVDHIHFQYNXXXXXXXXXSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH--------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILR-------VPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNH-NRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKXXXXXXXXXXXXXYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS 668
      MFW V I +SC+K L++ +Y STDFEVHRNWLA+T SLP +WYT++ SEWTLDYPP+FA+FE++LS A+ FDPEML++ N Y+S +T++FQR SVI TD VFA+GVK C       ++ GI      L+NAGL LVDHIHFQYNGFL G+L LS+G    + + WF+VL N KHI+ Y PAY +Y+ +YCFQS     F L +L+ LG+ V++  ++FGPFI+ GQ + V+ RLFPFKRGL HAYWAPN WA+YN DK + V +      ASMTGGLVQ+ +HT LP+I P T + TLI M+P L KLW + +  FL +VLC+WSS+LFGWHVHEKA+LLIILP+A+LA  + +K Y ITS+ GHFSLFPLLF + E+ K       L + + + +   S  LEKLYL   VF++ ++ +  ++ FLPL+ YS+Y VGI +++ +  +LL+
Sbjct:  19 MFWTVFILVSCIKTLYIPSYKSTDFEVHRNWLAITSSLPYTKWYTENTSEWTLDYPPYFAWFEFLLSRIAFYFDPEMLKVDNLNYSSWQTIMFQRLSVIMTDLVFALGVKSCADHLPPILGKTADKHTGIFSRSNTLVILLLSNAGLFLVDHIHFQYNGFLSGILLLSIGSLAQGNFMLASVWFSVLLNLKHIYLYIAPAYGIYMLRSYCFQSSKDGSILWKSFSLTRLVSLGIAVLANVAIAFGPFIHSGQLSQVISRLFPFKRGLCHAYWAPNSWAVYNMADKLLVVAGKQLGLLDSSSAVASMTGGLVQDITHTVLPNISPLATAVITLISMVPALVKLWLSPHSVTMFLRCLVLCAWSSYLFGWHVHEKAVLLIILPMAILAVVSKQEAKYYIITSITGHFSLFPLLFGAVELPSK------------LFLHLSHSLLATQTLTTTSFCKLEKLYLFLSIPVFLWCEVLHSSTGLDTRLPFLPLLLYSLYAAVGIISTYLRVYRDFLLT 1521     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592841077|gb|GAXK01116467.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq3 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 263.077 bits (671), Expect = 1.644e-79
Identity = 169/373 (45.31%), Postives = 230/373 (61.66%), Query Frame = 0
Query: 312 ILANAGLLLVDHIHFQYNXXXXXXXXXSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH--------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILR-------VPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNH-NRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKXXXXXXXXXXXXXYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS 668
      +L+NAGL LVDHIHFQYNGFL G+L LS+G    + + WF+VL N KHI+ Y PAY +Y+ +YCFQS     F L +L+ LG+ V++  ++FGPFI+ GQ + V+ RLFPFKRGL HAYWAPN WA+YN DK + V +      ASMTGGLVQ+ +HT LP+I P T + TLI M+P L KLW + +  FL +VLC+WSS+LFGWHVHEKA+LLIILP+A+LA  + +K Y ITS+ GHFSLFPLLF + E+ K       L + + + +   S  LEKLYL   VF++ ++ +  ++ FLPL+ YS+Y VGI +++ +  +LL+
Sbjct:  19 LLSNAGLFLVDHIHFQYNGFLSGILLLSIGSLAQGNFMLASVWFSVLLNLKHIYLYIAPAYGIYMLRSYCFQSSKDGSILWKSFSLTRLVSLGIAVLANVAIAFGPFIHSGQLSQVISRLFPFKRGLCHAYWAPNSWAVYNMADKLLVVAGKQLGLLDSSSAVASMTGGLVQDITHTVLPNISPLATAVITLISMVPALVKLWLSPHSVTMFLRCLVLCAWSSYLFGWHVHEKAVLLIILPMAILAVVSKQEAKYYIITSITGHFSLFPLLFGAVELPSK------------LFLHLSHSLLATQTLTTTSFCKLEKLYLFLSIPVFLWCEVLHSSTGLDTRLPFLPLLLYSLYAAVGIISTYLRVYRDFLLT 1101     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592841075|gb|GAXK01116469.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq5 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 122.094 bits (305), Expect = 2.762e-31
Identity = 53/85 (62.35%), Postives = 70/85 (82.35%), Query Frame = 0
Query: 191 SAPMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKN 275
      S+ MFW V I +SC+K L++ +Y STDFEVHRNWLA+T SLP +WYT++ SEWTLDYPP+FA+FE++LS A+ FDPEML++ N
Sbjct:  4 SSRMFWTVFILVSCIKTLYIPSYKSTDFEVHRNWLAITSSLPYTKWYTENTSEWTLDYPPYFAWFEFLLSRIAFYFDPEMLKVDN 258     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592841076|gb|GAXK01116468.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq4 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 120.939 bits (302), Expect = 8.594e-31
Identity = 52/82 (63.41%), Postives = 68/82 (82.93%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKN 275
      MFW V I +SC+K L++ +Y STDFEVHRNWLA+T SLP +WYT++ SEWTLDYPP+FA+FE++LS A+ FDPEML++ N
Sbjct:  4 MFWTVFILVSCIKTLYIPSYKSTDFEVHRNWLAITSSLPYTKWYTENTSEWTLDYPPYFAWFEFLLSRIAFYFDPEMLKVDN 249     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592937601|gb|GAXK01020952.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp12710_c1_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 112.464 bits (280), Expect = 4.185e-25
Identity = 133/466 (28.54%), Postives = 206/466 (44.21%), Query Frame = 0
Query: 217 DFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSE----WTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNET-VLFQRGSVIFTDFV--FAMGVKRCGGEYLG---ILANAGLLLVDHIHFQYNXXXXXXXXXSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHF--KLDKLLILGLTVISVCVMSFG----PFIYFGQFAT--VLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKXXXXXXXXXXXXXYS--DRSYSKI--YFITSVVGHFSLFPLLFESREI--WIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSP-------LEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCG 651
      D+E R+W VT ++PI++WY ++    W LDYPP AY +++    +  + + +   E  LF R +VI +D + F     YL  +LA GL+L+DH HFQYN  GL  ++ +  + L   F  N+K + Y  + YL G C +  + K+ +L+ +GLTVI  +SFG  PFI GQ +  V+ R+FPF RGL   + NFW  + + K +  + VP A + G           T  +P  L + +H FL ++V S  FLF + VHEK+ILL +P+ALL +  D S S + +F+T + FS+ PLL +  +  I L +   A ++   +K KR    P    L+  L LA  + +++  +P SKY +L + SVY 
Sbjct: 206 DYEAQRHWQEVTVNIPIKEWYVNTTDNDLLYWGLDYPPLTAYHSYMMGMVGQKLNSSYVELHSSRGMQTELHKLFMRVTVIASDMLVLFPAIFLFSNKNYLTPVTLLAYPGLILIDHGHFQYNNISLGLFLAAVAFILRGRQLLGSVAFVCAINYKQMELYHALPFFFYLLGQ-CARMRTYGAKISQLIKIGLTVI----LSFGLIWVPFILLGQDSVLQVVTRIFPFSRGLFEDKVS-NFWCALDVVVK-LKQQMSVPDLAKLCLG--------------------TTFTLSLPSNIHLLFSPDHKSFLLSLVNTSLVFFLFSFQVHEKSILLAAIPVALLTFCDLDDSMSTVIPWFLT--ISTFSMLPLLIKDGLLIPTISLSIMYLTIAINFDQFNPVQDKYQKRTQSPIPKRPPTCFHTFLKVCMFLSLAGCVVL-TILSTTYPPPSKYPYLWPLAVSVYSA 1513     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592849437|gb|GAXK01108107.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp2611620_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 41.9726 bits (97), Expect = 1.210e-3
Identity = 25/64 (39.06%), Postives = 40/64 (62.50%), Query Frame = 0
Query: 605 NSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS 668
      +S  LEKLYL   VF++ ++ ++  S+ F+PL+ YS+Y GVGI +++ M Q+LLS
Sbjct:  70 SSFYKLEKLYLFLSIPVFLWSEVLHYSTGLDSRLPFIPLLLYSLYGGVGIISTYLRMYRQFLLS 261     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592832028|gb|GAXK01125516.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp25227_c2_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 33.113 bits (74), Expect = 2.970e+0
Identity = 19/57 (33.33%), Postives = 32/57 (56.14%), Query Frame = 0
Query: 545 RSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESR-----EIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNK 596
      +SY I  +++G+FS  ++++R   IW+ +L+F CH + N LLS NK
Sbjct: 1001 QSYEFIAMSITILGNFS*EEYIYKARVSIHRNIWLGVLLFTCH*CWCSNILLSCQNK 1171     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000003438 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s188:611660:614002:-1 gene:EMLSAG00000003438 transcript:EMLSAT00000003438 description:"maker-LSalAtl2s188-augustus-gene-6.39")

HSP 1 Score: 1347.03 bits (3485), Expect = 0.000e+0
Identity = 668/668 (100.00%), Postives = 668/668 (100.00%), Query Frame = 0
Query:  1 MSTTEGAPTAAXRRQXAXRAKILRNKDNRLGHVLGNVSRDEINTGTGNEELEPVRMRATPLRRIQDEAVTPVPLSTPPPSIFNLSGNNQVAPGVEAPTVNERLICCGWXLSGLLTRLLLHFFPNLNAFIIFSITAFSVQTLRLIDLRASSNSNVSLLRLAGLIFLDSRTNDKYHFNLSLILQLFIYYYYSSAPMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS 668
      MSTTEGAPTAAXRRQXAXRAKILRNKDNRLGHVLGNVSRDEINTGTGNEELEPVRMRATPLRRIQDEAVTPVPLSTPPPSIFNLSGNNQVAPGVEAPTVNERLICCGWXLSGLLTRLLLHFFPNLNAFIIFSITAFSVQTLRLIDLRASSNSNVSLLRLAGLIFLDSRTNDKYHFNLSLILQLFIYYYYSSAPMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS
Sbjct:  1 MSTTEGAPTAAXRRQXAXRAKILRNKDNRLGHVLGNVSRDEINTGTGNEELEPVRMRATPLRRIQDEAVTPVPLSTPPPSIFNLSGNNQVAPGVEAPTVNERLICCGWXLSGLLTRLLLHFFPNLNAFIIFSITAFSVQTLRLIDLRASSNSNVSLLRLAGLIFLDSRTNDKYHFNLSLILQLFIYYYYSSAPMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLMNNQYLLS 668     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000010475 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s696:19871:26409:-1 gene:EMLSAG00000010475 transcript:EMLSAT00000010475 description:"maker-LSalAtl2s696-augustus-gene-0.25")

HSP 1 Score: 106.301 bits (264), Expect = 9.778e-24
Identity = 102/376 (27.13%), Postives = 163/376 (43.35%), Query Frame = 0
Query: 217 DFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYT-----DSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRI---KNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGV--KRCGGEYLG---ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMG-YAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGT----YCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFI----YFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFIT----SVVGHFSLFPLL 566
      D+E R+W  T +LPI WY   + + W L PP AY ++  FA   +  +  K+  S + +L+ R +V+F D + +    G LG  ++  GL+L+D+ HFQYN  GL ++   +  L S +  LC +K + Y  + YL G+   F G K KL+ +G+ V+  + + PFI   F   V+ R+FP RG+   A NFW    ++++ ++V T S  +        + I T  ++P  L+  N  FL ++ + S  FLF + VHEK+ILL ++P + YS R S  +   SV+ FS+ PLL
Sbjct: 430 DYEAQRHWQEXTLNLPISSWYAPGVKGNELNYWGLXXPPLTAYHSYLNGLFARDVLNQSHYVELEKSRGMESPDHILYMRSTVLFADLIILLPALYYAFKGNLLGFGMLITYPGLILIDNGHFQYNNISLGLFIMAXNCIMRXHDXLGSFLFVCALC-YKQMELYHALPFFFYLLGSSLKKESFPMGSLK--KLIQIGVIVLGSFALIWFPFIDPQQEFKSLKQVIFRIFPLARGVFEDKVA-NFWC-------SLNLFIKVKTIYSQEELM--------------KICAIVTGFVVLPSNVHLFLRPNLRNFLCSLSVTSLGFFLFSFQVHEKSILLAVIPSLIWIYSTRRDSSNAHLXATWLSVISIFSMLPLL 780     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|143811361|sp|Q9BVK2.2|ALG8_HUMAN (RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8 homolog; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 431.024 bits (1107), Expect = 2.563e-143
Identity = 242/500 (48.40%), Postives = 312/500 (62.40%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC----GGEYLG--------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI-LRVP-------TKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      F + + ++ +K L + TYHSTDFEVHRNWLA+THSLPI QWY ++ SEWTLDYPPFFA+FE++LSH A FD EML + N Y+S+ T+LFQR SVIF D +F  V+ C   G+ +G       +L N GLL+VDHIHFQYNGFLFGL+ LS+   ++ +  F FAVL +FKHI+ Y PAY VYL +YCF +      F  +++ LGL V V +S GPF+  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN LDK +SVI L++     KASMT GLVQ+ HT LPS+ P TLI TLI ++P ++ LW   R FL + LC+ SSF+FGWHVHEKAILL ILP++LL+   + I+ I + GH+SLFPLLF + E+ IK+L+ L  Y+ +SL +  K    K  + +E YLLGL + +  +F    KY F+PL+ SVYC VGITY+W
Sbjct:  14 FSALALGVTLLKCLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHSLPISQWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYILSHVAKYFDQEMLNVHNLNYSSSRTLLFQRFSVIFMDVLFVYAVRECCKCIDGKKVGKELTEKPKFILSVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGLMLLSIARLFQKRHMEGAFLFAVLLHFKHIYLYVAPAYGVYLLRSYCFTANKPDGSIRWKSFSFVRVISLGLVVFLVSALSLGPFLALNQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNALDKVLSVIGLKLKFLDPNNIPKASMTSGLVQQFQHTVLPSVTPLATLICTLIAILPSIFCLWFKPQGPRGFLRCLTLCALSSFMFGWHVHEKAILLAILPMSLLSVGKAGDASIFLILTTTGHYSLFPLLFTAPELPIKILLMLLFTIYSISSLKTLFRK------EKPLFNWMETFYLLGLGPLEVCCEFVFPFTSWKVKYPFIPLLLTSVYCAVGITYAW 507     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|122144251|sp|Q0P5D9.1|ALG8_BOVIN (RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8 homolog; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 424.476 bits (1090), Expect = 9.104e-141
Identity = 241/502 (48.01%), Postives = 311/502 (61.95%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC----GGEYLG--------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCF----QSG-----HFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL---------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      F + + ++ +K L + TYHSTDFEVHRNWLA+THSLPI QWY ++ SEWTLDYPPFFA+FE+ LSH A FD EML ++N Y+S+ T+LFQR SVIFTD +F  V C   G+ G       +L N GLL+VDHIHFQYNGFL GL+ LS+   ++ +  F FAVL +FKHI+ Y PAY VYL +YCF  Q G   F  +L+ LGL V V +S GPF+  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALY+ DK +SVI     ++P KASMT GLVQ+ HT LPS+ P T I TLI M+P ++ LW   R FL ++LC+ SSF+FGWHVHEKAILL +LP++LL+   + I+ I + GH+S FPLLF + E+ IK+++ L  Y+ +SL +  K    K  + +E YLLGL + +F  +F    KY F+PL+ SVYC VGITY+W+
Sbjct:  14 FSALALGVTLLKCLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHSLPISQWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYALSHVAKYFDQEMLNVRNLNYSSSRTLLFQRFSVIFTDALFVYAVHECCKCIDGKKAGKELTEKPKFILSALLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLSGLMLLSIARFFQKRHMEGAFLFAVLLHFKHIYLYVAPAYGVYLLRSYCFTANKQDGSIRWNSFSFVRLISLGLIVFLVSALSLGPFLALNQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYSAFDKVLSVIGLELKLLDPNKIP-KASMTSGLVQQFQHTVLPSVTPLATFICTLIAMLPSVFCLWCKPQGPRGFLRCLILCALSSFMFGWHVHEKAILLAVLPMSLLSVGKAVDASIFLILTTTGHYSPFPLLFTAPELPIKIILMLLFTIYSISSLKTLFRK------EKPLFNWMETFYLLGLGPLEVFCEFVFPFTSWNLKYPFIPLLLTSVYCAVGITYAWL 508     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|338817856|sp|Q6P8H8.2|ALG8_MOUSE (RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8 homolog; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 400.979 bits (1029), Expect = 1.202e-131
Identity = 240/500 (48.00%), Postives = 306/500 (61.20%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC----GGEYLG--------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI-----LRVPT---KASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      F + + ++ +K L + TYHSTDFEVHRNWLA+THSLPI QWY ++ SEWTLDYPPFFA+FE+ LSH A FD EML I N Y S+ T+LFQR SVI TD +F  V C   G+ G       +L N GLL+VDHIHFQYNGFL GLL LS+   ++ +   FAVL + KHI+ Y PAY VYL +YCF +      F + ++ LGL V V +S GPF+  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN LDK +SVI   L P+  +ASMT GLVQ+ HT LPS+ P TLI TLI ++P ++ LW   R FL +VLC+ SSF+FGWHVHEKAILL ILP++LL+   + ++ I + GH+SLFPLLF + E+ IK+L+ L  Y+ +SL +  K    K  + +E +YLLGL + +  +    KY F+PL+ SVYC VGITY+W
Sbjct:  14 FSALALGVTLLKCLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHSLPISQWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYALSHIAKYFDQEMLNIHNLNYYSSRTLLFQRFSVILTDALFVYAVHECCKCIDGKRTGKDLTEKPKFILSVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLSGLLLLSIARLFQKRHIEGALLFAVLLHLKHIYLYVAPAYGVYLLRSYCFTASKPDGSVRWSSFSVVRVTSLGLIVFLVSALSLGPFLALNQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNALDKVLSVIGLKLKLLDPSQIPRASMTSGLVQQFQHTVLPSVSPLATLICTLIAILPSVFCLWFKPQGPRGFLRCLVLCALSSFMFGWHVHEKAILLAILPMSLLSVEKAGDATVFLILATTGHYSLFPLLFTAPELPIKILLMLLFTVYSISSLKTLFRK------EKPLFNWMETVYLLGLGPLEVCCEFLLPFTSWKLKYPFIPLLLTSVYCAVGITYAW 507     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|21263379|sp|Q9W3V8.1|ALG8_DROME (RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; Short=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8 homolog; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Protein xiantuan)

HSP 1 Score: 392.119 bits (1006), Expect = 1.651e-128
Identity = 230/486 (47.33%), Postives = 295/486 (60.70%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLG--------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQS-----GHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPT-KASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR---FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITY 656
      +FW +  + +KIL + YHSTDFEVHRNWLA+THSLP+ QWY D+ SEWTLDYPPFFAYFEW+LS A  DP ML + N Y S TV FQR SVI TD V+ +GV+ C G LG       +L N GL+ VDHIHFQYNG LFG+L LS+G  ++ L S F FAVL NFKHIF Y PA+ VYL  YC +     + KLL++GLT +V  SFGPF + Q  VL RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN DK + +L+V  AS T GLVQE H+ LP+I P VT  T +FM+P L KL+++    FL A+VLC SSF+FGWHVHEKAIL+++LPL LL  +R ++ ++ + G+FSLFPLLF++   + +++ + A Y L          LE LY+LG  + +++ L+    + FLPL+ SVY +G+ Y
Sbjct:  4 LFWHLVGIATGLKILLIPAYHSTDFEVHRNWLAITHSLPLNQWYVDATSEWTLDYPPFFAYFEWLLSQVAKYVDPRMLVVDNLNYESKATVYFQRLSVIVTDLVYVLGVRSCLGS-LGLGRDTQQFFAASMLLLLNVGLIFVDHIHFQYNGLLFGILLLSIGSLIRQRFLWSAFAFAVLLNFKHIFLYMAPAFGVYLLRFYCLEQASVVSAVGAVVKLLVVGLTPFAV---SFGPF--WQQLPQVLSRLFPFKRGLTHAYWAPNFWALYNAADKLAAGVLKVQDGGASTTSGLVQEVRHSVLPAITPPVTFALTALFMLPILVKLFRSAKKQSPLVFLRAVVLCGCSSFVFGWHVHEKAILMVLLPLCLLTLVNREDARYAYVLGIAGYFSLFPLLFDADLYIPRYSLYMSYVAMMYGQLYRIFPGF-------RGFHTLEWLYMLGFMAIPLYEHLLSFLLHLDQRLPFLPLLLTSVYSALGVLY 476     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|121801153|sp|Q2UB20.1|ALG8_ASPOR (RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 370.548 bits (950), Expect = 3.227e-120
Identity = 213/491 (43.38%), Postives = 285/491 (58.04%), Query Frame = 0
Query: 193 PMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKR------------CGGEYLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQ-LLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHF---KLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI-----LRVPTKA--SMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNH-NRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      P  + I + KIL  Y STDFEVHRNWLA+THSLP+++WY + SEWTLDYPPFFA FEW+LS A  DP ML +KN Y S +T+ FQR +VI ++ V  + R         L IL + GLL++DHIHFQYNGF++G+L LS+ A+ + LL SG FA+L  KHI Y  AY VYL TYC     +  + LGL VISV ++FGPFIY+ Q  + RLFPF RGL HAYWAPN WA+Y+F+D+ + ++   L + +A S+T GLV + S  LP +  T  T +F + L KLW++  + F+GAI LC ++SFLFGWHVHEKA+LLII+P +L+A DR Y  +  ++ GH SLFPLLF + E IK V+    + +   + +R I  +   LYL   + I+ SL+   L +YEFLPLMF S Y +G+ SW+
Sbjct:  6 PSLAQCAIVATAFKILLFPAYKSTDFEVHRNWLAITHSLPVKEWYYEKTSEWTLDYPPFFAAFEWLLSQVAQYADPAMLTVKNLNYDSWQTIYFQRATVIISELVLVFALNRFIKSAPQSNKHLAHISSLSILLSPGLLIIDHIHFQYNGFMYGVLILSIVLARKQSTLLYSGITFAILLCMKHIHLYLSLAYFVYLLRTYCLDPKSVFRPRFGNIFKLGLGVISVFAVAFGPFIYWNQLLQLKDRLFPFSRGLCHAYWAPNIWAMYSFVDRALILLAPRLGLSINEEALTSVTRGLVGDTSFAVLPEVTKEHTFALTFLFQLLPLIKLWRSPGDWDVFVGAITLCGYASFLFGWHVHEKAVLLIIIPFSLIALRDRRYFSAFRSLAIAGHVSLFPLLFTAAEFPIK-TVYTVFWLVLFLFVFEQVAPVPERPRIFPIVDRFSLLYLAVAIPLIIYCSLLHQLIFGLERYEFLPLMFMSSYSALGVVGSWI 495     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|121816880|sp|Q4IJT0.1|ALG8_GIBZE (RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 362.073 bits (928), Expect = 6.466e-117
Identity = 213/493 (43.20%), Postives = 286/493 (58.01%), Query Frame = 0
Query: 193 PMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVK----------RCGGE--YLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAK-NEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH-FKLDKL--LILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKT-ISVILRV------PTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIK---LLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      P  + + + KIL  Y STDFEVHRNWLA+T+SLP+++WY + SEWTLDYPPFFAYFEW+L+H A  DP M+++ N Y S +TV FQR SVI T+ V  ++     R  +  L I+ + GLL++DHIHFQYNGF++G+L +S+ A+ N +LL+SG FA L FKHI+ Y PAY VYL  YC S  F++ L + LGL + ++  +FGPF  Q  +L RLFPF RGL HAYWAPN WALY+F D+ I V R+     S+T GLV + +  LP I P  + TL F + L KL+    F+GA+ LC +SSFLFGWHVHEKAILL+I+P +L+A DR +  +  V G+ SLFPLLF  E IK  +V+L   + L  SNK  R + + S L   + +++ I  + H+   YEF+PLMF S Y +G+ SWV
Sbjct:  6 PTLAQTALVAAAFKILLFPAYKSTDFEVHRNWLAITNSLPLEKWYVEKTSEWTLDYPPFFAYFEWILAHVARLVDPLMVKVYNLDYDSWQTVYFQRTSVIVTELVLVWALQTFIETAPLKSRRAAQTVALSIILSPGLLIIDHIHFQYNGFMYGILVMSLVLARQNSELLSSGLIFAALLCFKHIYLYLAPAYFVYLLRAYCLSSKSIFRIRFLNSIKLGLGIGAIFGAAFGPFAAMDQIPQLLSRLFPFSRGLCHAYWAPNVWALYSFADRILIHVAPRLGWAVNKSALQSVTRGLVGDTAFAVLPEISPRTCFVLTLFFQVVPLIKLFFQPTWETFIGAVTLCGYSSFLFGWHVHEKAILLVIIPFSLIALRDRRHLGAFRPLVVAGYVSLFPLLFTPAEFPIKTIYTIVWLVVFLLAFGRLAPASNK--PRIFLLDRFSTLY----IAISIPLILYCSLLHHLIFGKAYEFIPLMFTSSYTAIGVVGSWV 492     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|121752606|sp|Q1DJR8.1|ALG8_COCIM (RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 355.14 bits (910), Expect = 3.212e-114
Identity = 213/493 (43.20%), Postives = 286/493 (58.01%), Query Frame = 0
Query: 193 PMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKR------------CGGEYLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQ-LLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHF---KLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI---LRVPTKA----SMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIK---LLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      P  + + + K+L  Y STDFEVHRNWLA+THSLP+Q WY + SEWTLDYPPFFA EW+LS A+ DP ML++ N Y S +T+ FQR SVIF + +  + R         L IL + GLL++DHIHFQYNGFL+G+L LS+ A+ + LL SG FA+L  KHI+ Y  AY VYL  YC     +  ++ LG+ V SV  +FGPF+Y+GQ  + RLFPF RGL HAYWAPN WA+Y+F+D+ + +  L +P KA  S+T GLV + S  LP +  T  TL F + L KLW  N + F+G+I LC++++FLFGWHVHEKAILLIILP +LLA D Y  +  +V GH SLFPLLF + E +K  +++L  +T+ L   +  R + + S L   + L  ++ SL+ H +  + EFLPLMF S Y +G+ SWV
Sbjct:  6 PSLTQCALVAAAFKVLLFPAYKSTDFEVHRNWLAITHSLPVQDWYYEKTSEWTLDYPPFFAGLEWLLSKVAFFVDPAMLQLGNLNYDSWQTIYFQRSSVIFLELMLVYALNRYIKSVPAPSKHLAHAASLSILLSPGLLIIDHIHFQYNGFLYGILILSIVLARKQSTLLYSGVTFAILLCLKHIYLYLSLAYFVYLLRAYCLDPNSVFRPRFGNIIKLGIGVTSVFAAAFGPFVYWGQLNQIKERLFPFSRGLCHAYWAPNIWAMYSFVDRVLIPVAPRLGLPIKADALTSVTRGLVGDTSFAILPEVKKEHTFALTLFFQLLPLLKLWLQPNWDNFVGSITLCAYAAFLFGWHVHEKAILLIILPFSLLALKDLRYLGAFRPLAVAGHVSLFPLLFTAAEFPVKTVYTVLWLVLFLFTFERLAPVPAR--PRVFLLDRFSLLYDTVSIPL---IVYCSLV-HGWLFGGRMEFLPLMFTSSYAALGVVGSWV 492     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|1723566|sp|Q10479.1|ALG8_SCHPO (RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 349.747 bits (896), Expect = 4.388e-112
Identity = 226/494 (45.75%), Postives = 288/494 (58.30%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAY--AFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVI---------FTDFVFAMGVKRCGGEYL---GILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQ-LLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSG-HFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL--------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIG----KRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      M +  IA + VK+  +Y STDFEVHRNWLA+THSLPI +WY S SEWTLDYPPFFAY E VLS AY  FD ML  N Y S TV+FQRGSVI      ++V + VK   L  I + GLL++DHIHFQYNGFLFGLL S+ AK E+ +L S  F+ L FKHIF Y PAY VYL  YCF   +  +L LG TVIS+ +++FGP+IY Q  +L RLFPF RGL HAYWAPNFWALY+F+D+  +L    + + + T GLV E S  LP+IPP++T  L  + L KL+    F+GA+ LC W SFLFGWHVHEKAIL++ILP ++L+ DR Y + +  +V G+ SL PLLF  E IK  +L  A+  ++L T +K   KR + N ++   Y+ G  +FI+  I H   K+EFLPLM S Y  GI +S+V
Sbjct:  6 MLYNAAIASTFVKVFLFPSYRSTDFEVHRNWLAITHSLPISEWYKSSISEWTLDYPPFFAYMECVLSWIAYFFGFDKAMLDPYNLNYVSPSTVVFQRGSVIVLELVLLFALREYVLSSNVKDQRNALLTAIDIFLSPGLLIIDHIHFQYNGFLFGLLLWSIVLAKPEKNMLLSAAIFSALICFKHIFLYVAPAYFVYLLRVYCFTPNFRPQFLNILKLGSTVISIFLLAFGPWIYMKQIPQLLSRLFPFSRGLCHAYWAPNFWALYSFVDRVAFAVLPRFGYALNQGTSINAPTRGLVGESSFAVLPNIPPALTFYICLGLQITVLIKLFIKPTWRVFVGAVTLCGWISFLFGWHVHEKAILMVILPFSILSLIDRRYLEAFRPLAVSGYLSLLPLLFTLNEAPIK---YLFTGAWI--AMLLTFDKCAPVPVKRVFLLNRVN---IAYISGFVPLFIYNCFI-HKLVMGDKFEFLPLMLLSTYAAWGIFWSFV 490     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|74593720|sp|Q5AWM9.1|ALG8_EMENI (RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 347.821 bits (891), Expect = 2.321e-111
Identity = 191/406 (47.04%), Postives = 248/406 (61.08%), Query Frame = 0
Query: 193 PMFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKR------------CGGEYLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYA-KNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHF---KLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTI---SVILRVPTK----ASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIK 575
      P  + I + KIL  Y STDFEVHRNWLA+THSLP+Q+WY + SEWTLDYPPFFA FEW LS A  DP ML ++N Y S +TV FQR +VI ++ V  + R         L IL + GL ++DHIHFQYNGFL+G+L LS+ +A K +LL SG FAVL  KHI+ Y PAY +YL  YC     +   LGL++I+V ++FGPF+Y+GQ  + RLFPF RGL HAYWAPN WA+Y+F D+ +  + L +P    S+T GLV + S  LP I  T + TL+ ++ L KLW  ++ F+GA+ LC ++SFLFGWHVHEKAILLII+P +L+A DR Y  +  +V GH SLFPLLF + E +K
Sbjct:  6 PSLTQCAIVATAFKILLFPAYKSTDFEVHRNWLAITHSLPVQEWYYEKTSEWTLDYPPFFAVFEWALSQLAQYVDPAMLDVQNLNYDSWQTVYFQRATVILSELVLFYALNRFIRSDPQPTKHLAHAASLSILLSPGLFIIDHIHFQYNGFLYGILVLSIVWARKQSKLLYSGIAFAVLLCLKHIYLYLAPAYFIYLLRAYCLDPKSVFRPRFGNAFKLGLSIITVFGLAFGPFVYWGQLLQLKDRLFPFSRGLCHAYWAPNVWAMYSFTDRILIPFAPKLGLPVNQDALTSVTRGLVGDTSFAILPEISKEYTFVLTLLSLILPLIKLWLRPDYYTFVGALTLCGYASFLFGWHVHEKAILLIIIPFSLIALKDRRYFSAFRPIAVAGHVSLFPLLFTAAEFPLK 411     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Match: gi|322510137|sp|O80505.3|ALG8_ARATH (RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Asparagine-linked glycosylation protein 8 homolog; AltName: Full=Dol-P-Glc:Glc(1)Man(9)GlcNAc(2)-PP-dolichyl alpha-1,3-glucosyltransferase; AltName: Full=Dolichyl-P-Glc:Glc1Man9GlcNAc2-PP-dolichyl glucosyltransferase)

HSP 1 Score: 344.354 bits (882), Expect = 5.847e-110
Identity = 211/490 (43.06%), Postives = 282/490 (57.55%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHY-YASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLGILAN---------AGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILR-------VPTKASMTGGLVQEXS-HTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLS--TSNKIGKR--AAIKNS--LSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      + W  +A + VK+L + + STDFEVHRNWLA+T+SLP+ +WY D S+WTLDYPPFFAYFE LS FA  DP ++ +++  Y +  + FQR SVI +D   GV R  +  + N     GLL+VDHIHFQYNGFL G L LS+ + + + L GF FAVL FKH+F  P Y VYL  YC+    +L+ +G V++V  ++GPFIY GQ  V+ R+FPF RGL HAYWAPNFW Y LDK ++V+LR    +P+ AS TGGLV + S  LP I P T  L+ + PCL K WK +    +    FLFGWHVHEKA L  +PLA++A   +K YF+ S+V +SL+PLL+E +E IK+L+ L H+  +  + T K K+ + IK+  +  EK YL+GL +V I  + H +  K FLPLM S YC VGI YSW+
Sbjct:  12 LLWFFAVA-TAVKLLLIPSSRSTDFEVHRNWLAITNSLPLTKWYFDETSQWTLDYPPFFAYFERFLSIFARLVDPRIVDLQSGLDYNAESVIYFQRISVIVSDLCLLYGVYRLTRKLEPLKRNLICALVIWSPGLLIVDHIHFQYNGFLLGWLLLSISFLQEGRDLLGGFLFAVLLCFKHLFAVTAPVYFVYLLRHYCWSGLVTGFRRLVTIGAVVVAVFAAAYGPFIYHGQIQQVISRMFPFGRGLCHAYWAPNFWVFYIILDKGLAVLLRKLGYEIQIPS-ASFTGGLVGDSSPFAVLPQITPLTTFAMVLLAISPCLIKAWKKPHSGLVARWVAYAYTCGFLFGWHVHEKASLHFTIPLAIVAVQSLEDAKHYFLVSIVSCYSLYPLLYEPQEYPIKVLLLLLHSVVMWLGFAAQYTDYKAQKKETSEIKSKFRIGCFEKSYLMGLIIVEIVSQFL-HPYFLGDKLPFLPLMLISTYCTVGIMYSWI 498     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EFX79136.1 (hypothetical protein DAPPUDRAFT_304939 [Daphnia pulex])

HSP 1 Score: 447.203 bits (1149), Expect = 2.587e-150
Identity = 244/495 (49.29%), Postives = 322/495 (65.05%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC--------GGEYLGILA-----NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQ------SGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFK-RGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRV-------PTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVL 660
      M W + +++ K+LF+ +Y STDFEVHRNWLAVTHSLP+ +WY D S+WTLDYPP FA+FE++LS A FDPEML+++N YAS TVLFQR SVIFTD V+A+GV++C    GG  ILA   N GL +VDHIHFQYNGFL G+L LS+G  ++ L + FWF+VL N KHI+ Y P Y VYLF +YC +   + HFK +L+ LG+ V++  +++GPF+ GQF V+ RLFPF+ RGL HAYWAPNFWA+YN +DK ++V R+    T ASMTGGLVQE H LPS+ P TLI TL+ ++P + L + N R F+ AIVLC+++SFLFGWHVHEKAIL++I PL LLA S   +++ + S+ GH SLFPLLF  E  K+ + L ++ +Y S LS +  K +    E+L+L GL V +F+S I    K FLPL+ SVYC VG+ Y W+L
Sbjct:  1 MLWRIFASITFGKLLFIPSYRSTDFEVHRNWLAVTHSLPLNKWYVDDTSQWTLDYPPLFAWFEYLLSWVACLFDPEMLKVENLNYASQNTVLFQRISVIFTDVVYALGVQKCLYSIGSTQGGNSPTILAFLLLCNVGLFIVDHIHFQYNGFLTGILLLSVGSILQKENLKAAFWFSVLLNLKHIYLYIAPVYFVYLFRSYCIEIQKSRLTFHFK--RLIKLGMVVVTTFGVAYGPFV--GQFQQVMSRLFPFENRGLCHAYWAPNFWAIYNIVDKILAVSARLFGWTTVSTTTASMTGGLVQEFEHAILPSVGPKTTLICTLLALIPAIVILLRQPNQPRVFVRAIVLCAFASFLFGWHVHEKAILIVITPLTLLAVSSHEDCRLFLLLSITGHVSLFPLLFTPFENVSKIFLVLTYSLASY-SFLSALHYDPKSKSTLVKFRSWERLFLYGLVAVALFESFIHSMVDPSGKLPFLPLLIMSVYCAVGVIYVWLL 490     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EAA13642.5 (AGAP003928-PA [Anopheles gambiae str. PEST])

HSP 1 Score: 425.631 bits (1093), Expect = 7.443e-142
Identity = 246/491 (50.10%), Postives = 313/491 (63.75%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC-----GGE----------YLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYC---FQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLW------KNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      MFW + + +S VK+LF+ Y STDFEVHRNWLA+THSLP+ +WY + SEWTLDYPPFFAYFEW+LS A +FDP ML +KN YAS +T++FQR SVI TD ++A+GV+RC   G       +L NAGLL+VDHIHFQYNGFLFG+L LS+G   + L S  FAVL N KHIF Y P YVVYL  YC  F G  + KL+ L  V+ VC++SFGPF +   VL RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN DK ++V L  TKAS TGGLVQ  HT LPSI P VT  T + M+P L KL    +V+ R F AIVLC +SFLFGWHVHEKAIL++++PL LLA +++ ++   +V H+SLFPLLF+   +K+ +  HA YT S+L  K+ RA  +  +E LYL G ++ ++++++    + FLPL+ SVYC VG+ Y WV
Sbjct:  1 MFWHIFLLVSGVKLLFIPAYRSTDFEVHRNWLAITHSLPLSRWYYEKTSEWTLDYPPFFAYFEWLLSQVAKSFDPRMLDVKNLNYASEQTIVFQRFSVIVTDVIYALGVRRCLRALSAGNVNPTRSLLIGGALLLGNAGLLMVDHIHFQYNGFLFGVLLLSIGALMENRPLQSALLFAVLLNLKHIFMYVAPVYVVYLLRFYCLRDFTVGRAAV-KLIKLVTIVLGVCLLSFGPF--YEHIPQVLSRLFPFKRGLTHAYWAPNFWALYNTADKALAVALGKVTKASSTGGLVQTFDHTVLPSITPGVTFALTGLAMVPVLLKLCTLKPSTSSVSLGRSFARAIVLCGCTSFLFGWHVHEKAILMVLIPLTLLAIANQHDARWAVFLGIVAHYSLFPLLFKPELTLVKICL---HALYTAVSVLLL--KLIHRATFFRT---VEFLYLAGFPVLCVYENIVHDAIGLRERLPFLPLLLTSVYCAVGVLYFWV 480     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: gb|KYB29165.1| (putative dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase-like Protein [Tribolium castaneum])

HSP 1 Score: 403.675 bits (1036), Expect = 1.266e-134
Identity = 206/385 (53.51%), Postives = 264/385 (68.57%), Query Frame = 0
Query: 212 TYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEY-----------LGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH--FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL-------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWK-NVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIK 575
       Y STDFEVHRNW+A+THSLP++QWY ++ SEWTLDYPP FAYFE++LS A FD +ML ++N YAS+ET+LFQR SVIFTD VFA G +C        + ++ N GL++VDHIHFQYNG L+G+L LS+ YA  + L SGFWFAVL N KHI+ Y PAY V+  YC S H F++  ++LG TV++V + +F PF  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN LDK  I+    + + ASMTGGLVQE SH LP++ P VT+I T + M+P L KLW N + + FL IVLC+ SSFLFGWHVHEKAIL+ I+PL++L+ D S +K + + +VGH+SLFPLLF S ++++
Sbjct:  19 AYRSTDFEVHRNWMAITHSLPLKQWYYENTSEWTLDYPPLFAYFEYLLSLIASCFDKKMLIVQNLNYASDETILFQRLSVIFTDLVFAYGTHKCCSSIQKSWRTDVVLPILLITNCGLIMVDHIHFQYNGILYGILLLSLAYAIQGRYLLSGFWFAVLLNMKHIYIYLAPAYFVFFLKNYCLNSKHSKFQIKNFIMLGSTVLAVFLATFLPF--HNQLGQVFARLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNTLDKAAFFIMSKMGFLAKKSSVASMTGGLVQEFSHEVLPNVTPLVTMILTGVVMLPALIKLWSLNKHPSNFLRCIVLCALSSFLFGWHVHEKAILMAIIPLSILSIMDLSDAKTFILLGIVGHYSLFPLLFPSSLLFVQ 401     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: AAF46205.1 (xiantuan [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 392.119 bits (1006), Expect = 8.001e-129
Identity = 230/486 (47.33%), Postives = 295/486 (60.70%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLG--------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQS-----GHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPT-KASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR---FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITY 656
      +FW +  + +KIL + YHSTDFEVHRNWLA+THSLP+ QWY D+ SEWTLDYPPFFAYFEW+LS A  DP ML + N Y S TV FQR SVI TD V+ +GV+ C G LG       +L N GL+ VDHIHFQYNG LFG+L LS+G  ++ L S F FAVL NFKHIF Y PA+ VYL  YC +     + KLL++GLT +V  SFGPF + Q  VL RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN DK + +L+V  AS T GLVQE H+ LP+I P VT  T +FM+P L KL+++    FL A+VLC SSF+FGWHVHEKAIL+++LPL LL  +R ++ ++ + G+FSLFPLLF++   + +++ + A Y L          LE LY+LG  + +++ L+    + FLPL+ SVY +G+ Y
Sbjct:  4 LFWHLVGIATGLKILLIPAYHSTDFEVHRNWLAITHSLPLNQWYVDATSEWTLDYPPFFAYFEWLLSQVAKYVDPRMLVVDNLNYESKATVYFQRLSVIVTDLVYVLGVRSCLGS-LGLGRDTQQFFAASMLLLLNVGLIFVDHIHFQYNGLLFGILLLSIGSLIRQRFLWSAFAFAVLLNFKHIFLYMAPAFGVYLLRFYCLEQASVVSAVGAVVKLLVVGLTPFAV---SFGPF--WQQLPQVLSRLFPFKRGLTHAYWAPNFWALYNAADKLAAGVLKVQDGGASTTSGLVQEVRHSVLPAITPPVTFALTALFMLPILVKLFRSAKKQSPLVFLRAVVLCGCSSFVFGWHVHEKAILMVLLPLCLLTLVNREDARYAYVLGIAGYFSLFPLLFDADLYIPRYSLYMSYVAMMYGQLYRIFPGF-------RGFHTLEWLYMLGFMAIPLYEHLLSFLLHLDQRLPFLPLLLTSVYSALGVLY 476     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: XP_624229.2 (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase isoform X1 [Apis mellifera])

HSP 1 Score: 356.681 bits (914), Expect = 8.338e-115
Identity = 211/487 (43.33%), Postives = 291/487 (59.75%), Query Frame = 0
Query: 198 VTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLGI-----------LANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYA----KNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTI------SVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKN----VNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      V I ++C K+L + Y STDFEVHRNWLA+THSLP+++WY ++ S+WTLDYPP FA+FE+ LSH A  D +ML++KN YAS T+LFQRGSVI D VF GVK G +       L N GLL+VDHIHFQYNGFL G+ L++    K  +L   FA+L N KHI+ Y P ++V+L +YC +G F  +L +LG V  ++SFGPFI  Q  V+ RLFPFKRGLVHAYWA N WALY +DKTI     L++  A MT GLVQE S  LP+ P +T + T+ M+P L+ L    N +F+ +VLC+ SSF+FGWHVHEKAIL I+P+ +LA ++++ ++IY I S GH +L PLL+ +  +K+L+ L +  + +   N     + L  E +Y+ L ++ +++++I H     FLPL  S+YC +GI YSW+
Sbjct:  37 VLILVTCFKVLLIPVYRSTDFEVHRNWLAITHSLPLKEWYVNANSQWTLDYPPLFAWFEYFLSHIARFIDHDMLKVKNLNYASFNTILFQRGSVIILDLVFTYGVKEIGKVFCNTFDEHVMFIVFSLCNMGLLVVDHIHFQYNGFLLGIFLLAIANVSKINKQISILYGTLCFALLLNLKHIYLYVAPVFIVWLLRSYCMNNGSF-FRRLFVLGGIVFISLIISFGPFI--SQLPQVISRLFPFKRGLVHAYWAANIWALYIAIDKTIFLILKKLKWLKITRSAVMTAGLVQEESFLVLPTPTPIITFLLTIFSMIPSLYCLLCKKEYFTNSRQFVRCLVLCALSSFIFGWHVHEKAILTAIIPMCVLATTNKNDARIYLILSCAGHTALLPLLYLNNLTPLKILLLLIYIIAIFLAFCQKFN--------LDLLYSYEYIYVFTLPILTLYETII-HKIIFGEALPFLPLALTSIYCAIGIIYSWI 511     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: XP_006558938.1 (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase isoform X2 [Apis mellifera])

HSP 1 Score: 351.673 bits (901), Expect = 6.947e-113
Identity = 211/487 (43.33%), Postives = 291/487 (59.75%), Query Frame = 0
Query: 198 VTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLGI-----------LANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYA----KNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTI------SVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKN----VNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      V I ++C K+L + Y STDFEVHRNWLA+THSLP+++WY ++ S+WTLDYPP FA+FE+ LSH A  D +ML++KN YAS T+LFQRGSVI D VF GVK G +       L N GLL+VDHIHFQYNGFL G+ L++    K  +L   FA+L N KHI+ Y P ++V+L +YC +G F  +L +LG V  ++SFGPFI  Q  V+ RLFPFKRGLVHAYWA N WALY +DKTI     L++  A MT GLVQE S  LP+ P +T + T+ M+P L+ L    N +F+ +VLC+ SSF+FGWHVHEKAIL I+P+ +LA ++++ ++IY I S GH +L PLL+ +  +K+L+ L +  + +   N     + L  E +Y+ L ++ +++++I H     FLPL  S+YC +GI YSW+
Sbjct:  37 VLILVTCFKVLLIPVYRSTDFEVHRNWLAITHSLPLKEWYVNANSQWTLDYPPLFAWFEYFLSHIARFIDHDMLKVKNLNYASFNTILFQRGSVIILDLVFTYGVKEIGKVFCNTFDEHVMFIVFSLCNMGLLVVDHIHFQYNGFLLGIFLLAIANVSKINKQISILYGTLCFALLLNLKHIYLYVAPVFIVWLLRSYCMNNGSF-FRRLFVLGGIVFISLIISFGPFI--SQLPQVISRLFPFKRGLVHAYWAANIWALYIAIDKTIFLILKKLKWLKITRSAVMTAGLVQEESFLVLPTPTPIITFLLTIFSMIPSLYCLLCKKEYFTNSRQFVRCLVLCALSSFIFGWHVHEKAILTAIIPI-VLATTNKNDARIYLILSCAGHTALLPLLYLNNLTPLKILLLLIYIIAIFLAFCQKFN--------LDLLYSYEYIYVFTLPILTLYETII-HKIIFGEALPFLPLALTSIYCAIGIIYSWI 510     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: gb|KPM09830.1| (dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase-like protein [Sarcoptes scabiei])

HSP 1 Score: 302.753 bits (774), Expect = 6.522e-94
Identity = 195/533 (36.59%), Postives = 278/533 (52.16%), Query Frame = 0
Query: 225 LAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGV----KRCGGEYLGILA----------------------------NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCF------QSGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTL-----------IATLIFMMPCLWKLWKNV----------------------NHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSL-----------LSTSNKIGKRAAIKNS-------------LSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSL-SKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLM 661
      +A+TH PI++WYT+S S+WTLDYPPFFAYFE+++S A FDP+ML I++ Y S ET+ F R +VI TD VF GV  K  +  + A              N G L+VD+IHFQYNGFL GL+ +SM Y + ++  FWFAVL NFKHI+ Y PAY +YL  +C    +S  +  L L  V +V +SFGPF+  QF +L RLFPF+RG+ HAYWAPNFWALYN +D  S +L+  K+S TGGLV++ H+ LP I PS ++      I + F  C KL  V           + RFL I+ S + + FG+HVHEK+I+L + L L +  Y++++ + S+ G++SLFPLLF+ E +K++  H ++ S      LS  +   IK +       LSP+E LY +G LV + S+   P++ +Y+FLPL+ S+YC +G YS+ ++
Sbjct:  1 MAITHYKPIKEWYTESTSQWTLDYPPFFAYFEYLMSFAAKYFDPKMLNIQSKPYESYETIFFLRLTVIITDLVFYYGVFMWIKLIYEQKQNVFARVPSISSASRSDFFLSSTPFIQIALFVFNVGHLIVDNIHFQYNGFLDGLMLISMAYICSGRIYLGSFWFAVLLNFKHIYLYIAPAYFIYLLIDHCLDFDSNDRSLRIRFKIFLTLAFIVSTVFALSFGPFVLNNQFGQLLSRLFPFQRGISHAYWAPNFWALYNTIDLIGSKLLQ--RKSSFTGGLVKQSKHSWLPDIQPSHSIILIVSIISLFNILEICFFKICFPKLVTLVYSRKRKQEKTSGKFGADANVFRSEIRFLHFILFSSLTFYQFGYHVHEKSIILPLTTLIPLIFVKIDYARLFLLLSLTGYYSLFPLLFKPMEALVKVISITIHLIFSLVSFRYLHEQISYLNLSQQYRTSDLERIKTNFKIEPSKWMRLSLLSPIESLYCIGFILVQLIYSIGPFVLPTVFQRYQFLPLLMVSMYCSIGTIYSFFIV 531     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: gb|EEC09146.1| (dolichyl glycosyltransferase, putative [Ixodes scapularis])

HSP 1 Score: 282.337 bits (721), Expect = 3.633e-87
Identity = 183/440 (41.59%), Postives = 238/440 (54.09%), Query Frame = 0
Query: 270 MLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGV-----------KRCGG--------EYLGILA-----NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQS----------GHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKA-----SMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHN-RFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIIL---PLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLL-------STSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      ML++ N YAS TV FQR SVIF+D VF  V      KR G     E  +LA   N GLLLVDHIHFQYNGFL G+L L+    + + + FWFAVL  KHI+ Y P + V L ++CF      G F+ + L L TVI V ++S PF+  Q  + RLFPFKRGL HAYWAPN+WALY +D+ +++  +P    S T GLV++ S  LP + P T I TL+F +P LW LWK    L A+VLCS S+FLFGWHVHEKA+L+ IL  PLAL + D  + I+ + S GH SLFPLLF+ E IK L+ L H Y  +L      + GK  ++ L+P E+L + LALV ++ LI  PS + +FLPL+ SV C  I Y+W+
Sbjct:  1 MLQLNNLNYASTATVYFQRLSVIFSDLVFIYAVWTWRGLVAPPKKRHGSASGADPWFEPATVLAMLFLWNPGLLLVDHIHFQYNGFLHGILLLAAARLFQGRAVEATFWFAVLLYLKHIYIYVAPVFFVCLLRSHCFAPTSEKGMKALFGSFRPVRFLQLAGTVILVSLVSLWPFLSQTQLVQLGQRLFPFKRGLCHAYWAPNWWALYAAMDRVMALSGLMPKSTAEAGVSTTAGLVRDSSFVFLPDVRPLCTFILTLLFQLPALWGLWKRPRDPWALLRALVLCSLSAFLFGWHVHEKAVLMPILLATPLALRSSED---AAIFVLLSFAGHCSLFPLLFQPAETPIKGLLVLLHTVYAICALRKLHGNGKDMVRRSGKVQRCEDLLAPAEQLGISILALVLVYSELIHPFVPSAKRLQFLPLLLTSVSCAACIIYAWI 437     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EEB11514.1 (dolichyl glycosyltransferase, putative [Pediculus humanus corporis])

HSP 1 Score: 182.185 bits (461), Expect = 1.437e-51
Identity = 89/203 (43.84%), Postives = 124/203 (61.08%), Query Frame = 0
Query: 312 ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQS---------GHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKA-----SMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWK 500
      + N GL++VDHIHFQYNGFL+G+L +S+   + L S +F +L N KHIF Y P Y +YL  YCF +      F ++  L  VI + ++SFGPFI  Q  ++LRLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN +D+ +++ L+ + +   +MT GLVQ+ HT P++ P T  T + ++PCL KLW+
Sbjct:  68 LFGNIGLIIVDHIHFQYNGFLYGILLISISKLFQAKCLQSAIYFTILLNLKHIFIYVAPPYFIYLLRNYCFLNTTPGLTINWNSFSRNRFFKLSSVVIVIFLISFGPFIILNQMKQIILRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNTIDRILALTLQKFSSSHTFNNTMTRGLVQDIEHTVFPNVHPKTTFFLTFLTILPCLIKLWR 270     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EFX61609.1 (hypothetical protein DAPPUDRAFT_69112, partial [Daphnia pulex])

HSP 1 Score: 127.487 bits (319), Expect = 7.751e-31
Identity = 105/370 (28.38%), Postives = 173/370 (46.76%), Query Frame = 0
Query: 217 DFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSE----WTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRI-KNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMG-----VKRCGGE------YLGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGHF---KLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYF--GQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPL 565
      D+E R+W+ +T +LPIQ WY ++    W LDYPP AY ++  A  +P+ + + + + S   F R SV+ +D +F +   +K  +   + + ++ GL L+D+ HFQYN  GL  ++ +  + L +  F+  NFK + Y    YL + C + G   +L L+ +G+ ++  + + PF+  G  VL R+FPF RG+  Y A NFW  N L K I IL           P+  S L+ T +F PC  L+  +  F  ++ S + FLF +HVHEK+ILL+ LP++ +A   ++ +F++ + HFS+ PL
Sbjct:  37 DYEAQRHWMEITVNLPIQDWYRNTTDNDLLYWGLDYPPLTAYHSYLTGLMAKKINPDYVNLLASRGFESPNHQFFMRMSVLVSDCLFFISALYFYIKNLKMDNKYKWVFFALCSHPGLTLIDYGHFQYNSVSLGLALWAIIFVSKGRNLWAAVAFSAALNFKQMELYHAIPMFFYLLAS-CHRKGSTLISQLVNLIKIGVVTLATFALIWYPFLQLHDGLLQQVLSRVFPFNRGIFEDYVA-NFWCTLNVLVK-IRRILE--------------------PTSIASYCLLLTALFSFPCGLHLYFKNSLRNFHLCLINVSLAFFLFSYHVHEKSILLVTLPVS-IASPYFPFTAFWFLS--ISHFSMLPL 380     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|170030726|ref|XP_001843239.1| (dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Culex quinquefasciatus] >gi|167867915|gb|EDS31298.1| dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Culex quinquefasciatus])

HSP 1 Score: 441.039 bits (1133), Expect = 2.818e-145
Identity = 251/486 (51.65%), Postives = 311/486 (63.99%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLG-----------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQ----SGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL-RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLW--KNVNH--NRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      MFW  + S +KILFL +Y STDFEVHRNWLA+THS P+ +WY D+ SEWTLDYPPFFAYFEW LS A FDP ML + N Y+S +TVLFQRGSVI TD VFA GVKRC +       +L+N GLL+VDHIHFQYNGFLFG L LS+ Y  E LAS  FAVL N KHIF Y P YVVYL  YCF+  S  L KL+ LG V VC++SFGPF +   + RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYNF DK +S++L R  AS TGGLVQ  HT LPSI P+ T + T + M P L+KLW KN +  F+ A+ +C+ SSF+FGWHVHEKAIL++I+PL +L+ ++R+ ++   ++GH+SLFPLLF S I IK +  H YT S+L  N G R   LS E+LYL G  + +F+++I      F+PLM SVY +G++Y W+
Sbjct:  1 MFWHTFLLASAIKILFLASYRSTDFEVHRNWLAITHSRPLAKWYYDATSEWTLDYPPFFAYFEWALSQVAAYFDPAMLVVTNLNYSSTQTVLFQRGSVIVTDIVFAFGVKRCMSKLAKTENQHIIGSALLLSNIGLLMVDHIHFQYNGFLFGFLLLSLSYILTENYLASALCFAVLLNLKHIFIYVAPVYVVYLLKFYCFRNNGASAMAPLIKLIKLGAVVGGVCLLSFGPF--YNHIPQLFARLFPFKRGLTHAYWAPNFWALYNFADKVLSIVLGRKSAMASGTGGLVQTFDHTVLPSISPTTTFVMTAVAMFPTLYKLWTLKNTTNLAQNFIRAVTMCACSSFMFGWHVHEKAILMVIIPLTVLSITNRNDARWTLFLGILGHYSLFPLLFSSELILIKHAM---HVVYTGISVLLFRNIHGGRF-----LSIPERLYLYGFVFLSLFENIIHPALNLDQTLPFIPLMATSVYSALGVSYFWL 476     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|524866364|ref|XP_005090004.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Aplysia californica])

HSP 1 Score: 441.425 bits (1134), Expect = 9.908e-145
Identity = 245/514 (47.67%), Postives = 317/514 (61.67%), Query Frame = 0
Query: 196 WEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGV---------------KRCGGEYLGILA----NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSG------HFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL---------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTY---NSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPL-----------EKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWVLM 661
      W + A + VK+LF+ Y STDFEVHRNWLA+THSLP+++WYT+ SEWTLDYPPFFA FE++LS A FD +ML + N YAS T+LFQR SVIFTDFV+  V        +R  +  I A  N GL +VDHIHFQYNG LFG+L LS+   ++L  FWFAVL N KHI+ Y PAY VYL +YCF     F + +  LG V +V VMSFGPFIYF Q  VL RLFPFKRGL+HAYWAPNFWALY  DK ++V      RV + A+MTGG+VQE S  LP +PP VT++ T+I MMP L+ LW + +  F+ ++VLC+++SFLFGWHVHEKA+LL+I+P+ LL  D+ Y+K+Y I V G +SLFPLLF  E +K+L+ L A + +  NS+ S +   RAA+   PL      E LY+LGL + + S    + + FLPL+ SVYC +G+ YSW+L+
Sbjct:  5 WTLAAAATLVKLLFIPGYRSTDFEVHRNWLAITHSLPMRKWYTEDTSEWTLDYPPFFAAFEFLLSCVAQFFDAQMLIVNNLKYASERTILFQRLSVIFTDFVYFYAVNEFYKNRLLFAGKNLRRMDSQPAIIPALLIFNVGLFIVDHIHFQYNGILFGILLLSLVRITQNRVLEGAFWFAVLLNMKHIYMYVAPAYFVYLLRSYCFTGTGPVLWRKFSIGRFASLGAVVGAVFVMSFGPFIYFQQIGQVLSRLFPFKRGLLHAYWAPNFWALYAVCDKVLTVSAVRLGLVGADRVAS-AAMTGGMVQEYSFVVLPDVPPIVTMMVTVIAMMPSLYSLWVSKDKVSFVRSVVLCAYTSFLFGWHVHEKAVLLMIIPMTLLVIYDQHYAKMYLILCVTGFYSLFPLLFTPFENVLKVLMLLQSAIFAFLALNSVHSPTPAKFSRAALNRLFKPLSCLQLPFLNVPESLYVLGLVPLGVGNSAGLWLLGADRRLPFLPLLTTSVYCSLGVLYSWLLL 517     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|1134471683|gb|JAV25378.1| (putative dolichyl pyrophosphate glc1man9glcnac2 alpha-13-glucosyltransferase [Culex tarsalis])

HSP 1 Score: 437.958 bits (1125), Expect = 4.073e-144
Identity = 252/486 (51.85%), Postives = 310/486 (63.79%), Query Frame = 0
Query: 194 MFWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC--------GGEYLG---ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQ----SGHFKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL-RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNH----NRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      MFW  + S +KILFL +Y STDFEVHRNWLA+THS P+ +WY D+ SEWTLDYPPFFAYFEW LS A FDP ML + N YAS  VLFQRGSVI TD VFA+GVKRC      +G  +L+N GLL+VDHIHFQYNGFLFG L LS+ Y  E LAS F FAVL N KHIF Y P YVV+L  YCF+  S  L KL+ LG V VC++SFGPF +   V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYNF DK +S+ L R  AS TGGLVQ  HT LPSI P+ T + T + M P L+KLW  N+   F+ A+ LC+ SSF+FGWHVHEKAIL++I+PL +L+ ++R+ ++   ++GH+SLFPLLF+  I IK +  H YT S+L  N G R   LS E+LYL G  + +F+++I      F+PLM SVY +G++Y W+
Sbjct:  1 MFWHTFLLASAIKILFLASYRSTDFEVHRNWLAITHSRPLAKWYYDATSEWTLDYPPFFAYFEWALSQVAAYFDPAMLVVTNLNYASTHAVLFQRGSVIVTDVVFALGVKRCMSRLAKTENEHIIGSALLLSNIGLLMVDHIHFQYNGFLFGFLLLSLSYILTENYLASAFCFAVLLNLKHIFIYVAPVYVVFLLKFYCFRNNGSSATAALIKLIKLGAIVGGVCLLSFGPF--YNHIPQVFARLFPFKRGLTHAYWAPNFWALYNFADKVLSIALGRKSAMASGTGGLVQTFEHTVLPSISPTTTFVMTALAMFPTLYKLWTLKNNTNFAQNFIRAVTLCACSSFMFGWHVHEKAILMVIIPLTVLSITNRNDARWTLFLGILGHYSLFPLLFKPELILIKHAM---HVVYTGISVLLLRNIHGGRF-----LSIPERLYLYGFVFLSLFENIIHPALNLDQTLPFIPLMAISVYSALGVSYFWL 476     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|395521264|ref|XP_003764738.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Sarcophilus harrisii])

HSP 1 Score: 439.113 bits (1128), Expect = 4.922e-144
Identity = 243/501 (48.50%), Postives = 312/501 (62.28%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC--------GGEYLG----------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI---------LRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      F + + +S +K L + Y+STDFEVHRNWLA+THSLP+ QWY ++ SEWTLDYPPFFA+FE+ LSH A FDPEML I+N YAS TVLFQR SVIFTD +F  V C     G+ L      +L N GLL+VDHIHFQYNGFLFGL+ LS+   ++ L  F FA+L NFKHI+ Y PAY +YL +YCF       F  +L+ LG V V +S GPFI  Q  ++ RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN LDK +S+I     ++P KASMT GLVQ+ HT LPS+ P TL+ T+I M+P ++ LW   R FL +++C+ SSF+FGWHVHEKAILL ILP++LL+   + IY + + GH+SLFPLLF + E IK+L+ L  Y+++SL +  K    + L+ +E +YL+GL + I  L+F  P  KY F+PL  SVYC GITY+W
Sbjct:  20 FLSLALGVSLLKCLLVPAYYSTDFEVHRNWLAITHSLPVSQWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYALSHIAKVFDPEMLNIQNLNYASPRTVLFQRFSVIFTDVLFIYAVYECCKCIEEKKAGKELTEKPTFILSVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGLMLLSIARLFQKRHLEGAFLFAILLNFKHIYLYVAPAYGIYLLRSYCFTEDKPDGSVRWSSFSFHRLIALGFIVCFVSALSLGPFIALNQLPQIVSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNALDKMLSIIGLKFNLLDPKKIP-KASMTSGLVQQFQHTVLPSVTPLATLLCTVIAMLPSIFCLWFKPQGPRGFLRCLIVCALSSFMFGWHVHEKAILLAILPMSLLSVGKPQDAGIYLLLTTTGHYSLFPLLFTAPEFPIKVLLMLLFTVYSFSSLKTLFRK-------EKLLNWIETIYLIGLGPLEICCELVFPFTPWKLKYPFVPLFLTSVYCAAGITYAW 512     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|929081591|ref|XP_014051243.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Salmo salar])

HSP 1 Score: 436.802 bits (1122), Expect = 2.743e-143
Identity = 239/502 (47.61%), Postives = 313/502 (62.35%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC---------GGEYLG---------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISV---------ILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      F + + +S +K + ++TYHSTDFEVHRNWLA+ HS P+ +WY ++ SEWTLDYPP FA+FE+ LSH A FD EML ++N Y S TVLFQR SVI TD VF  VK C      + LG     +L N GLL+VDHIHFQYNGFLFG+L LS+   + L   FAVL N KHI+ Y PAY ++L +YCF  +     F  +L+ LG VISVC +SFGPFI GQ  VL RLFPFKRGL HAYWAPN WALYN +DK +SV     + ++P KASMTGGLVQE H+ LPS+ PS+TLI TL+ +MP + +W   R FL +V+C+ SF+FGWHVHEKAI++ ILP ++LA  R + I+ + + GH+SLFPLLF + E+ IK+L+ L  Y++ SL    K+  + L+PLE YLLGL V I  +++  P   F+PL+ SVYC +G++YS++
Sbjct:  12 FLALALGVSFLKCILINTYHSTDFEVHRNWLAIAHSFPVSKWYHENTSEWTLDYPPLFAWFEYGLSHVAQHFDKEMLVVQNLNYTSPATVLFQRLSVIVTDMVFIYAVKECCRSVREEKGSKDLLGHPFFILAALLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGILLLSVARHLQGRHLEGALLFAVLLNLKHIYLYIAPAYGIFLLRSYCFTEDNTDGSVRWSSFSPLRLVALGSIVISVCALSFGPFIAMGQLPQVLSRLFPFKRGLCHAYWAPNVWALYNMVDKALSVLGVRLKLLDVAKLP-KASMTGGLVQEFQHSILPSVSPSITLICTLLSIMPAVLSIWHRPRGARGFLRCLVVCALGSFMFGWHVHEKAIIMAILPFSILAVESREDAGIFLMLTTTGHYSLFPLLFTAAELPIKVLLMLLFTLYSFTSL--------KKLFRGSILNPLETTYLLGLVAVEILCEVVYPLSPWQHTLPFVPLLVTSVYCSLGVSYSFI 504     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|642913250|ref|XP_008201456.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Tribolium castaneum])

HSP 1 Score: 436.032 bits (1120), Expect = 3.252e-143
Identity = 235/470 (50.00%), Postives = 315/470 (67.02%), Query Frame = 0
Query: 212 TYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEY-----------LGILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH--FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL-------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWK-NVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSL-SKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
       Y STDFEVHRNW+A+THSLP++QWY ++ SEWTLDYPP FAYFE++LS A FD +ML ++N YAS+ET+LFQR SVIFTD VFA G +C        + ++ N GL++VDHIHFQYNG L+G+L LS+ YA  + L SGFWFAVL N KHI+ Y PAY V+  YC S H F++  ++LG TV++V + +F PF  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN LDK  I+    + + ASMTGGLVQE SH LP++ P VT+I T + M+P L KLW N + + FL IVLC+ SSFLFGWHVHEKAIL+ I+PL++L+ D S +K + + +VGH+SLFPLLF S + IK+L+ + ++ YT++SL    G  +  L+ E +Y+LG ++VF++++ + H F L +K +LPL+ S+YC +G+ YSW+
Sbjct:  19 AYRSTDFEVHRNWMAITHSLPLKQWYYENTSEWTLDYPPLFAYFEYLLSLIASCFDKKMLIVQNLNYASDETILFQRLSVIFTDLVFAYGTHKCCSSIQKSWRTDVVLPILLITNCGLIMVDHIHFQYNGILYGILLLSLAYAIQGRYLLSGFWFAVLLNMKHIYIYLAPAYFVFFLKNYCLNSKHSKFQIKNFIMLGSTVLAVFLATFLPF--HNQLGQVFARLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNTLDKAAFFIMSKMGFLAKKSSVASMTGGLVQEFSHEVLPNVTPLVTMILTGVVMLPALIKLWSLNKHPSNFLRCIVLCALSSFLFGWHVHEKAILMAIIPLSILSIMDLSDAKTFILLGIVGHYSLFPLLFPSSLLVIKVLLLVLYSIYTFHSLSKVYPFAGHNYSFP-LLNCTESIYILGFSVVFMYENFL-HQFLGLGAKLPYLPLLLTSLYCSLGVIYSWM 484     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|1003739876|ref|XP_015707948.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Coturnix japonica])

HSP 1 Score: 436.417 bits (1121), Expect = 4.271e-143
Identity = 244/503 (48.51%), Postives = 319/503 (63.42%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLG--------------ILA-----NAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI---------LRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLW-KNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      F + + +S +K L + TYHSTDFEVHRNWLA+TH+LP+ +WY ++ SEWTLDYPPFFA+FE+ LSH A FDP+ML I N Y S T+LFQR SVIFTD +F  V+ C  Y+        ILA   N GLL+VDHIHFQYNGFLFGL+ LS+   + L  +FAVL +FKHI+ Y PAY VYL +YCF + +     F  ++ +LGL V V +S GPFI GQ  V+ RLFPFKRGL HAYWAPNFWALY+ +DK ++V+     ++P KASMTGGLVQE HT LPS+ P TLI T I ++P ++ LW K   FL +VLC+ SSF+FGWHVHEKAILL ILP +LL+   + IY I + GHFSLFPLLF + E+ IK+L+ L + Y+++SL S  +    + L+ LE +YL+ L + IF ++F  P  ++ F+PL+ SVYC +GITY+W+
Sbjct:  9 FRSLALGVSFLKFLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHNLPLSRWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYALSHIAKYFDPKMLVIANLNYTSPATILFQRFSVIFTDVLFIYAVREC-CRYVSPLRASKDILEKPTFILAVLLMWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGLMLLSVARICQRRYLEGALFFAVLLHFKHIYLYVAPAYGVYLLRSYCFTASNADGSVKWRSFSFLRVTLLGLIVCLVSALSLGPFIVLGQLPQVISRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYSAVDKALTVVGLKYNFLDPTKIP-KASMTGGLVQEFQHTVLPSVTPLATLICTFISILPSVFCLWFKPQGSKGFLQCLVLCALSSFMFGWHVHEKAILLAILPYSLLSVQRARDAGIYLILTTAGHFSLFPLLFTAPELPIKILLMLLFSVYSFSSLRSLHRR------ERRLLNWLETIYLIQLVPLEIFCEIVFPLTPWKLRFPFVPLLLTSVYCALGITYAWL 503     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|1025371756|ref|XP_016398010.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Sinocyclocheilus rhinocerous])

HSP 1 Score: 436.417 bits (1121), Expect = 4.759e-143
Identity = 242/511 (47.36%), Postives = 318/511 (62.23%), Query Frame = 0
Query: 191 SAPM------FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC--------GGEYLG---------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISV---------ILRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSWV 659
      +APM   F+ + + +S +K L ++ YHSTDFEVHRNWLA+THSLP+ QWY ++ SEWTLDYPP FA+FE+ LSH A+ FD EML ++N YAS T+LFQR SVI D VF  VK C    G + LG     +L N GLL+VDHIHFQYNGFLFG+L LS+   +    F+VL N KHI+ Y PAY +YL  +CF  +     F + +L+ LG V+S  +SFGPFI GQ  VL RLFPFKRGL HAYWAPN WALYN DK S+     I ++P KASMTGGLVQE H+ LPS+ P TL+ TL+ ++P L+++W  N R FL +V+C+ SF+FGWHVHEKAIL+ ILPL+LLA  R ++I+ I S+ GH+SLFPLLF ++E+ IK+ + L  ++ SL +  K G    L+PLE YLLGL + +  ++    + FLPLM SVYC +G+TY+++
Sbjct:  2 AAPMTNDQSCFFALALGVSFLKCLLINAYHSTDFEVHRNWLALTHSLPVPQWYYEATSEWTLDYPPLFAWFEYGLSHIAWFFDKEMLVVQNLNYASPATILFQRLSVIVADVVFFYAVKECCKCLREDKGKDLLGKPSFILTVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGVLLLSIARHFQNRHFEGALLFSVLFNLKHIYLYIAPAYGIYLLRCFCFTQSNADGSLQWRSFSVVRLVTLGTIVLSTFAVSFGPFIALGQLPQVLSRLFPFKRGLCHAYWAPNIWALYNIADKAFSILGVKFKLLDINKLP-KASMTGGLVQEFQHSVLPSVSPLATLVCTLLSILPALFRIWHRPNGARGFLRCLVICALGSFMFGWHVHEKAILMAILPLSLLAVESREEARIFLILSITGHYSLFPLLFTTQELPIKIFLMLLFTIFSLTSLKTLFRKGGAL------LNPLEATYLLGLIPLELICEFVYPLTVWQKTFPFLPLMLTSVYCALGVTYAFI 505     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|488538988|ref|XP_004461124.1| (PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase isoform X1 [Dasypus novemcinctus])

HSP 1 Score: 436.417 bits (1121), Expect = 5.245e-143
Identity = 246/501 (49.10%), Postives = 313/501 (62.48%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRC----GGEYLG--------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVIL---------RVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLW-KNVNHNRFLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      F + + ++ +K L + TYHSTDFEVHRNWLA+THSLPI QWY ++ SEWTLDYPPFFA+FE+VLSH A FD EML + N Y+S+ TVLFQR SVIFTD +F  V C   G+ G       +L N GLL+VDHIHFQYNGFLFGL+ LS+   ++ L  F FAVL +FKHI+ Y PAY +YL +YCF +      F  +++ LGL V V +S GPF+  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWALYN LDK +SVI     ++P KASMT GLVQ+ HT LPS+ P TLI TLI ++P ++ LW K   FL ++LC+ SSF+FGWHVHEKAILL +LP++LL+   + I+ I + GH+SLFPLLF + E+ IK+L+ L  Y+ +SL +  K    K  + +E YLLGL + +  IF  P  KY F+PL+ SVYC VGITY+W
Sbjct:  14 FSALALGVTLLKCLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHSLPISQWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYVLSHIAKYFDQEMLNVHNLNYSSSRTVLFQRLSVIFTDTLFVYAVHECCKCIDGKRAGKELTEKPKFILSVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGLMLLSIARLFQKRHLEGAFLFAVLLHFKHIYLYVAPAYGIYLLRSYCFAANKPDGSIRWNSFSFIRVISLGLIVFLVSALSLGPFLALNQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWALYNALDKVLSVIGLKLKLLDPNKIP-KASMTSGLVQQFQHTVLPSVTPLATLICTLIAIVPSIFCLWFKPQGPKGFLRCLILCALSSFMFGWHVHEKAILLAVLPMSLLSVGKAGDASIFLILATTGHYSLFPLLFTAPELPIKILLMLLFTTYSISSLKTLFRK------EKPLFNWMETFYLLGLGPLEVCCEFIFPFTPWKLKYPFIPLLLISVYCAVGITYAW 507     
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Match: gi|823270937|ref|NP_001296273.1| (probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Equus caballus] >gi|664774504|ref|XP_008506509.1| PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase [Equus przewalskii])

HSP 1 Score: 436.032 bits (1120), Expect = 6.101e-143
Identity = 245/501 (48.90%), Postives = 312/501 (62.28%), Query Frame = 0
Query: 195 FWEVTIALSCVKILFLHTYHSTDFEVHRNWLAVTHSLPIQQWYTDSCSEWTLDYPPFFAYFEWVLSHFAYAFDPEMLRIKNHYYASNETVLFQRGSVIFTDFVFAMGVKRCGGEYLG------------------ILANAGLLLVDHIHFQYNGFLFGLLFLSMGYAKNEQLLASGFWFAVLCNFKHIFXYXXPAYVVYLFGTYCFQSGH---------FKLDKLLILGLTVISVCVMSFGPFIYFGQFATVLLRLFPFKRGLVHAYWAPNFWALYNFLDKTISVI---------LRVPTKASMTGGLVQEXSHTTLPSIPPSVTLIATLIFMMPCLWKLWKNVNHNR-FLGAIVLCSWSSFLFGWHVHEKAILLIILPLALLAYSDRSYSKIYFITSVVGHFSLFPLLFESREIWIKLLVFLCHAAYTYNSLLSTSNKIGKRAAIKNSLSPLEKLYLLGLALVFIFKSLIFHNFPSLSKYEFLPLMFYSVYCGVGITYSW 658
      F + + ++ +K L + TYHSTDFEVHRNWLA+THSLPI QWY ++ SEWTLDYPPFFA+FE+ LSH A FD EML + N Y+S+ T+LFQR SVIFTD +F  V C   G         +L N GLL+VDHIHFQYNGFLFGL+ LS+   ++ +  F FAVL +FKHI+ Y PAY +YL +YCF +      F  +L+ LGLTV V +S GPF+  Q  V RLFPFKRGL HAYWAPNFWA+YN LDK +SVI     ++P KASMT GLVQ+ HT LPS+ P VTLI TLI ++P ++ LW   R FL ++LC+ SSF+FGWHVHEKAILL ILP++LL+   + I+ I S GH+SLFPLLF + E+ IK+L+ L  Y+ +SL +  K    K  + +E YLLGL + +F  +F    KY F+PL+ SVYC VGITY+W
Sbjct:  14 FLALALGVTLLKCLLIPTYHSTDFEVHRNWLAITHSLPISQWYYEATSEWTLDYPPFFAWFEYALSHVAKYFDQEMLNVHNLNYSSSRTLLFQRFSVIFTDALFVYAVHECCKCVDGKKACKELTEKPKFILSVLLLWNFGLLIVDHIHFQYNGFLFGLMLLSIARLFQKRHMEGAFLFAVLLHFKHIYLYVAPAYGIYLLRSYCFTANKPDGSIRWNSFSFVRLISLGLTVFLVSALSLGPFLALNQLPQVFSRLFPFKRGLCHAYWAPNFWAVYNALDKVLSVIGLQLKLLDPKKIP-KASMTSGLVQQFQHTVLPSVTPLVTLICTLIAILPSIFCLWFKPQGPRGFLRCLILCALSSFMFGWHVHEKAILLAILPMSLLSVGKAGDASIFLILSTTGHYSLFPLLFTAPELPIKILLMLLFTIYSISSLKTLFRK------EKPLFNWMETFYLLGLGPLEVFCEFVFPFTSWKLKYPFIPLLLTSVYCAVGITYAW 507     
The following BLAST results are available for this feature:
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. GO
Analysis Date: 2014-04-02 (Blast vs. GO)
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
-7.777e-9636.98symbol:CAGL0E02629g species:5478 "Candida glabrata... [more]
-1.614e-9437.76symbol:ALG8 species:5476 "Candida albicans" [GO:00... [more]
-1.614e-9437.76symbol:ALG6 species:5476 "Candida albicans" [GO:00... [more]
-1.230e-9336.02symbol:ALG8 "Glucosyl transferase" species:559292 ... [more]
-1.439e-7840.00symbol:AFUA_2G16790 "Glucosyltransferase" species:... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. C. finmarchicus
Analysis Date: 2014-05-09 (TblastN vs C. finmarchicus TSA)
Total hits: 8
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|592841079|gb|GAXK01116465.1|4.306e-13246.90TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq1 trans... [more]
gi|592841078|gb|GAXK01116466.1|1.400e-13146.98TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq2 trans... [more]
gi|592841077|gb|GAXK01116467.1|1.644e-7945.31TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq3 trans... [more]
gi|592841075|gb|GAXK01116469.1|2.762e-3162.35TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq5 trans... [more]
gi|592841076|gb|GAXK01116468.1|8.594e-3163.41TSA: Calanus finmarchicus comp294468_c5_seq4 trans... [more]
gi|592937601|gb|GAXK01020952.1|4.185e-2528.54TSA: Calanus finmarchicus comp12710_c1_seq1 transc... [more]
gi|592849437|gb|GAXK01108107.1|1.210e-339.06TSA: Calanus finmarchicus comp2611620_c0_seq1 tran... [more]
gi|592832028|gb|GAXK01125516.1|2.970e+033.33TSA: Calanus finmarchicus comp25227_c2_seq1 transc... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. L. salmonis peptides
Analysis Date: 2014-05-10 (Blastp vs. self)
Total hits: 2
Match NameE-valueIdentityDescription
EMLSAP000000034380.000e+0100.00pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s188:61166... [more]
EMLSAP000000104759.778e-2427.13pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s696:19871... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. SwissProt
Analysis Date: 2017-02-10 (Blastp vs. SwissProt)
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|143811361|sp|Q9BVK2.2|ALG8_HUMAN2.563e-14348.40RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1... [more]
gi|122144251|sp|Q0P5D9.1|ALG8_BOVIN9.104e-14148.01RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1... [more]
gi|338817856|sp|Q6P8H8.2|ALG8_MOUSE1.202e-13148.00RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1... [more]
gi|21263379|sp|Q9W3V8.1|ALG8_DROME1.651e-12847.33RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1... [more]
gi|121801153|sp|Q2UB20.1|ALG8_ASPOR3.227e-12043.38RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNA... [more]
gi|121816880|sp|Q4IJT0.1|ALG8_GIBZE6.466e-11743.20RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNA... [more]
gi|121752606|sp|Q1DJR8.1|ALG8_COCIM3.212e-11443.20RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNA... [more]
gi|1723566|sp|Q10479.1|ALG8_SCHPO4.388e-11245.75RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNA... [more]
gi|74593720|sp|Q5AWM9.1|ALG8_EMENI2.321e-11147.04RecName: Full=Dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNA... [more]
gi|322510137|sp|O80505.3|ALG8_ARATH5.847e-11043.06RecName: Full=Probable dolichyl pyrophosphate Glc1... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Select Arthropod Genomes
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. Selected Arthropods)
Total hits: 23
Match NameE-valueIdentityDescription
EFX79136.12.587e-15049.29hypothetical protein DAPPUDRAFT_304939 [Daphnia pu... [more]
EAA13642.57.443e-14250.10AGAP003928-PA [Anopheles gambiae str. PEST][more]
gb|KYB29165.1|1.266e-13453.51putative dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 al... [more]
AAF46205.18.001e-12947.33xiantuan [Drosophila melanogaster][more]
XP_624229.28.338e-11543.33PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
XP_006558938.16.947e-11343.33PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gb|KPM09830.1|6.522e-9436.59dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-g... [more]
gb|EEC09146.1|3.633e-8741.59dolichyl glycosyltransferase, putative [Ixodes sca... [more]
EEB11514.11.437e-5143.84dolichyl glycosyltransferase, putative [Pediculus ... [more]
EFX61609.17.751e-3128.38hypothetical protein DAPPUDRAFT_69112, partial [Da... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. nr
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. NR (2/2017))
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|170030726|ref|XP_001843239.1|2.818e-14551.65dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-g... [more]
gi|524866364|ref|XP_005090004.1|9.908e-14547.67PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|1134471683|gb|JAV25378.1|4.073e-14451.85putative dolichyl pyrophosphate glc1man9glcnac2 al... [more]
gi|395521264|ref|XP_003764738.1|4.922e-14448.50PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|929081591|ref|XP_014051243.1|2.743e-14347.61PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|642913250|ref|XP_008201456.1|3.252e-14350.00PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|1003739876|ref|XP_015707948.1|4.271e-14348.51PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|1025371756|ref|XP_016398010.1|4.759e-14347.36PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|488538988|ref|XP_004461124.1|5.245e-14349.10PREDICTED: probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man... [more]
gi|823270937|ref|NP_001296273.1|6.101e-14348.90probable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 al... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000003438 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Analysis Date: 2018-04-18 (Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins)
Total hits: 0
Match NameE-valueIdentityDescription
back to top
Alignments
The following features are aligned
Aligned FeatureFeature TypeAlignment Location
LSalAtl2s188supercontigLSalAtl2s188:611660..614002 -
Analyses
This gene is derived from or has results from the following analyses
Analysis NameDate Performed
ensembl2013-09-26 .965016
Blast vs. GO2014-04-02
TblastN vs C. finmarchicus TSA2014-05-09
Blastp vs. self2014-05-10
Blastp vs. SwissProt2017-02-10
Blastp vs. Selected Arthropods2017-02-20
Blastp vs. NR (2/2017)2017-02-20
Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins2018-04-18
Properties
Property NameValue
Logic nameensemblgenomes
Descriptionmaker-LSalAtl2s188-augustus-gene-6.39
Biotypeprotein_coding
EvidenceIEA
NoteProbable dolichyl pyrophosphate Glc1Man9GlcNAc2 alpha-1,3-glucosyltransferase
Cross References
External references for this gene
DatabaseAccession
Ensembl Metazoa (gene)EMLSAG00000003438 (primary cross-reference)
Relationships

The following mRNA feature(s) are a part of this gene:

Feature NameUnique NameSpeciesType
EMLSAT00000003438EMLSAT00000003438-699285Lepeophtheirus salmonismRNA


Sequences
The following sequences are available for this feature:

gene from alignment at LSalAtl2s188:611660..614002-

Legend: mRNA
Hold the cursor over a type above to highlight its positions in the sequence below.
>EMLSAG00000003438-686204 ID=EMLSAG00000003438-686204|Name=EMLSAG00000003438|organism=Lepeophtheirus salmonis|type=gene|length=2343bp|location=Sequence derived from alignment at LSalAtl2s188:611660..614002- (Lepeophtheirus salmonis)
ATGTCAACAACAGAAGGGGCTCCAACTGCTGCCGAKCGCCGRCAAKAAGC CANCCGAGCCAAAATCCTTCGAAATAAGGACAACCGATTGGGCCATGTGC TGGGAAATGTTTCTCGAGACGAAATCAATACTGGAACTGGAAACGAGGAA CTTGAACCTGTGAGGATGAGGGCAACTCCATTACGGAGAATACAGGACGA AGCGGTGACTCCTGTGCCTCTCTCCACTCCTCCTCCTTCAATCTTTAATT TATCCGGGAACAACCAGGTGGCTCCTGGGGTTGAAGCTCCAACTGTAAAT GAGAGACTCATCTGCTGTGGCTGGSTCCTCTCCGGACTCTTGACTCGACT GCTCCTCCATTTCTTTCCCAATCTCAATGCCTTCATCATTTTCTCTATCA CTGCCTTTTCTGTTCAAACACTACGCCTCATTGACTTAAGGGCTTCTTCC AATTCCAATGTATCCCTTCTTCGTCTCGCAGGTCTCATTTTCCTTGACTC CAGAACCAATGATAAAGTTTGCTCTTTCATTCAAATCATGCGTAATGTTA TAAAGGCCTTTTCCATCTTTCTTTTTGCATTCATCCTTATGGACTCGATT TTAGATTAATTAATATTGTTTGAACAAGTTTTTGTTTCCTTCCTTTAGTT TTTTTGTAAATTATGTTCGTTGTGAAAATATAAACGGAATCTCAAATATG TTAATTTGATCCCATAATTTTAATAGTATCATTTTAATTTATCTCTCATT TTACAATTATTTATTTATTATTATTACAGTTCAGCTCCAATGTTTTGGGA AGTAACCATTGCACTATCATGTGTCAAAATATTATTTTTACACACATATC ATTCTACTGACTTCGAAGTTCATCGAAATTGGCTTGCTGTTACACACTCT TTACCTATACAACAATGGTATACAGACTCCTGCTCTGAATGGACCCTAGA TTATCCTCCATTTTTTGCCTATTTTGAATGGGTTCTCTCTCATTTTGCCT ATGCCTTTGATCCGGAGATGCTTCGAATAAAAAATCATTACTATGCCTCT AACGAAACAGTTCTTTTTCAAAGAGGATCCGTCATTTTTACGGATTTTGT ATTTGCAATGGGTGTTAAACGTTGTGGAGGAGAATATCTTGGGATATTAG CGAACGCCGGACTTCTTCTTGTGGATCATATTCATTTTCAATATAATGGA TTCCTCTTTGGACTTCTCTTCTTATCCATGGGATATGCTAAAAATGAACA ACTTCTGGCATCAGGTTTCTGGTTTGCGGTTTTATGCAATTTTAAACACA TTTTTGRTTATKCTSCKCCAGCCTATGTGGTTTACCTTTTTGGGACATAC TGCTTTCAATCGGGTCATTTCAAGCTTGACAAACTACTCATTTTAGGTAG ATATATATTTTTTAAATACAATAGTTTTATCCAATGCTATGTTTAATCTT ATGATGTAGGTTTGACTGTGATATCCGTTTGTGTGATGTCCTTCGGTCCC TTTATATACTTTGGTCAATTTGCCACTGTTCTTCTAAGGCTATTTCCATT TAAAAGAGGACTTGTCCATGCTTATTGGGCCCCTAACTTCTGGGCTTTGT ATAACTTTTTAGATAAAACAATATCTGTAATTTTGAGGGTGCCTACAAAG GCTTCAATGACTGGTGGMCTTGTTCAAGAGMATAGTCACACCACTCTTCC TTCCATACCCCCTAGTGTCACTTTGATTGCTACTTTAATATTTATGATGC CCTGCTTATGGAAACTTTGGAAGAATGTTAATCACAATAGATTCCTCGGT GCAATTGTATTATGCTCATGGAGTTCATTTTTATTTGGATGGCATGTTCA TGAAAAAGCCATACTTTTAATCATATTGCCACTTGCTTTATTAGCCTACA GTGATCGGGTAATGTAAATAATCCTGTTTATAATTATTAAACTATAATAA TAGTTAATTTTTAAATTATAGAGCTATTCCAAAATTTACTTCATCACGTC CGTTGTGGGTCATTTCTCCCTGTTCCCGCTTCTATTTGAGTCAAGAGAAA TATGGATAAAACTACTAGTTTTCCTCTGTCACGCTGCATATACATATAAT TCTCTTTTAAGCACTAGTAATAAAATTGGCAAAAGAGCTGCAATCAAGAA TTCACTTTCTCCTCTAGAAAAACTTTACCTCTTAGGTTTAGCTCTTGTCT TTATCTTTAAATCCTTAATCTTTCATAACTTCCCTTCTCTTAGTAAATAC GAATTTCTACCCTTAATGTTTTACTCTGTTTATTGTGGGGTTGGAATTAC ATATTCTTGGGTTTTAATGAACAATCAGTATTTATTATCATAA
back to top
Add to Basket