C F23

General

End Date: 

Monday, September 24, 2012 - 00:00

Experiment Batch ID: 

c

Start Date: 

Tuesday, August 14, 2012 - 13:09

Experiment Contact: 

Frank Nilsen
Sample

Developmental Stage CV: 

PreAdult2

Number of Individuals (Start): 

40

Sex: 

female

Organism: 

Target description
Fragment description

Fragment Producer Contact: 

Heidi Kongshaug

Fragment Label ID: 

F23

Fragment concentration: 

600.00ng/ul

Fragment length: 

562bp

Sense sequence: 

tcagggttttgctcacatcgagagatttgtcgactcctgaaaggtgtgaatattgggtattgtaattcttctatgaatatcgtttgctgtatggagcttccatgtagtaagtctcaaacgaaaattaaaaacatagctaagtttagagtaaagaaatcttcaaatactggtcggctcatagttccctcatgcggaattcgaaatgaacgggatagacaggttattggagggcaagctgtaacggattcaatgaggcatccgtggatggtatcattgtggcaaagaaatataacaacaaaccaatttgcagattcatttcccatctgtggagcagggatcattacagatcgacatgtaataactgctgctcattgtattatgaattctcctgacgctcaaaacgatttattcctccttggtggatcaacaataaatgaaattcctctatcctacaggagaacacgaaaagttatcatgagaataaagaagatcacaattcatccaagttttgattttctcaagctggaaaatgacatagctatcattacccttgaaacgccaa

Fragment Producer: 

licelab

Primer Group: 

g3359Tryp2f_b793
Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>0.10%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

10
Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Tryp 2 (rack 9): 10 females, appeared normal qPCR:Tryp 2: no downregulation but only checked with primers inside fragment Downregulation qPCR:-23%