AO F355

General

End Date: 

Tuesday, February 20, 2018 - 09:08

Experiment Batch ID: 

AO

Start Date: 

Tuesday, January 16, 2018 - 09:08

Experiment Contact: 

Andreas Borchel
Sample

Developmental Stage CV: 

PreAdult2

Number of Individuals (Start): 

30

Sex: 

female

Organism: 

Target description

Gene or target symbol: 

EMLSAT00000010397

Primary target ID: 

Fragment description

Fragment Label ID: 

F355

Fragment concentration: 

600.00ng/ul

Fragment length: 

476bp

Sense sequence: 

CAATGTACCATGGACTTGCACAGATTTAGGAACAGATAATGAAGCTAAGCCAGGTCAGTGGAGTTTATGGTCTACATGGAGCTCATGCAGTAAGTCATGTGGAGACGGAGAACAAAGGCGTGATAGAACTTGTGGAAATGGCGAACGATCACAACAGAACTGTGTCGGACAAAGTTCTCAAGGGCAAAGTTGTGTTATAGCAAATTGTAAAATTGATGGGGAGTGGGCAAGATGGACTAGGTGGTCACCATGTAGTACTTCATGTGGAACTGGATTTAGAAGTCGGTCAAGAGCTTGCTCTGATCCCATTCCTAGATATGGAGGAAATAGGTGTTCTGGAAGTCCAACAGAAACTGTTAAATGTTTTTCAACTTTCTGTCCCATAGCTGGACGTTGGTCTTCGTGGCAGSAATGGGGRCAATTAAGCGTTTCATGTGGAGAGGGAACAAGACAGAGACAAAGGAGATGCGATTCGC
Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>95.00%
Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Control fragment used for all samples