EMLSAG00000000698, EMLSAG00000000698-683464 (gene) Lepeophtheirus salmonis

Overview
NameEMLSAG00000000698
Unique NameEMLSAG00000000698-683464
Typegene
OrganismLepeophtheirus salmonis (salmon louse)
Associated RNAi Experiments

Nothing found

Homology
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. GO
Match: - (symbol:uzip "unzipped" species:7227 "Drosophila melanogaster" [GO:0005886 "plasma membrane" evidence=IDA;NAS] [GO:0007409 "axonogenesis" evidence=NAS] [GO:0016021 "integral component of membrane" evidence=NAS] [GO:0007411 "axon guidance" evidence=IGI;IMP] [GO:0007413 "axonal fasciculation" evidence=IMP] EMBL:AE013599 GO:GO:0016021 GO:GO:0005886 GO:GO:0007411 GO:GO:0007413 EMBL:X07450 EMBL:AY052139 PIR:S00483 RefSeq:NP_523861.1 UniGene:Dm.3321 ProteinModelPortal:P10379 BioGrid:63570 DIP:DIP-18057N MINT:MINT-771032 PaxDb:P10379 PRIDE:P10379 EnsemblMetazoa:FBtr0072397 GeneID:38002 KEGG:dme:Dmel_CG3533 UCSC:CG3533-RA CTD:38002 FlyBase:FBgn0004055 eggNOG:NOG42201 InParanoid:P10379 OMA:VYWIENG OrthoDB:EOG7SFHX3 PhylomeDB:P10379 ChiTaRS:uzip GenomeRNAi:38002 NextBio:806489 Bgee:P10379 Uniprot:P10379)

HSP 1 Score: 87.8113 bits (216), Expect = 4.119e-17
Identity = 108/389 (27.76%), Postives = 167/389 (42.93%), Query Frame = 0
Query:  4 LCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDW------VKDNRVVLLSEE--VAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIF-TKIPSSSVAYDLKTFVAR---IEDPEKKGL-------YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSL--KIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      + +L   A +S F H  S  S L QLVTS++L WE  P D    V+ + V  E  + C+  G+ V G  +       H   F +L+ +  K+ W W F  +P ++   +++ R   P K G+    + G L P GL G+I    ++    G VLVE EP RYELRD I ++R R + E  L ++  N   E ++++ ++LSY  T+N+ Q WG  +  P+  EKD+  + W L T  + K V  L  TA  ++  + E PY  L +FY GS+ S+ KI   ++ LK+V ++  Y+I+NG++ PTTTTT
Sbjct:  17 IQILAPAKAAEHSVFTHKNAS----SVLGQLVTSSTLVWESYD-PKDATQLQFAVEGGKYVTEDEHYPMYVCRVPIDGIQVSGHTEKILQRHVCLAAHYKHGKYDNFDVLMNKGHLGKVGWRHWRKFDAGVPVGAIRIGDDSYIGRHRAPSQPNKDGVVTHWGADFNLGHLEP-VGL-GKIRVIEAEREKYYDD---GEVLVETEPFRYELRD-IKLDRLRTDIQENMTELVTRKLENL-----EDKYSTVETILSY----TFNYNQYWGSHEGVARGLPTKIFEKDEAVPAEINWALKHTEKRSENKAVHTKLWPGTAINVTLRGNYVTLEAPYSGKLFAFYY-GSDESVSRKISAEVRKSYLKEVKLEFSPVYWIENGTLVPTTTTT 384     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592847543|gb|GAXK01110001.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp1798290_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 120.168 bits (300), Expect = 1.414e-28
Identity = 94/340 (27.65%), Postives = 161/340 (47.35%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIY-IERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSY-NTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNG 362
      AY S  QLVTS+ L W I      +V++ +++A C+  G +++   +G C V+     ++ +L+ R+ ++L+W WD+FTK  SVAY+ + F+AR+  E G  G L+  G+SGEI F+  + K  T G VLVE EP++Y+L ++ + ++R K+ E+K+ LGS   +  ++  W +R LS+ + S++Y WG + G + LP+R   + +   F WG+      +  LQ T   + L  E+PY A L+ Y DG   K+ T+++ L+    P+ ++G
Sbjct: 379 AYTLSSYGQLVTSSCLGWADISSVQGGRVTANMVVVVKDMAICR-IKDGDSLMPGRTDKSGTCLVEGRKV-----AEYQVLVDRVGMARLEWRHWDMFTKQEIGSVAYNQQFFIARL---EMHGEDIVGDLDYGRGMSGEIRAFS--KNMKQMKRTEGQVLVEVEPIKYQLENITFHVDREVKI--ESKIYLGSVCL--SADKEDNTHWVLVRHKLSFLHPSYSY-WGHVPGTVRGLPAR-----VQVNTTTFTQFVWGVEHKEEVGGEYIMQARLQGGTEQNKTLTGLLVRREVPYTAYLMMVYRDGVVRRHKVSATHVDIRLEKTVESSGQPFITQSG 1335     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592934477|gb|GAXK01024076.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq6 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 102.449 bits (254), Expect = 3.228e-22
Identity = 86/342 (25.15%), Postives = 151/342 (44.15%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
      A++ + +QL+TS++L W I +     V+++ E A C+     G  RS G C V+   +  ++ +L+   ++L+W WD+F+   +VAY+ KTFVA++E   G  G L+  GL+GE+ F  G K + T G LVE EPVRY L ++ ++  K ++ T  +G+  +++  +E     +Y   +WG + G + LP+       + F WGL  ++   V  L A T   +    E Y A L+ Y DG+ +  + +++  ++++ D  PY I G++AP
Sbjct: 384 AHILANGRQLLTSSTLSWADISRIQSGKIPGERVVVAGESAVCRVRDGDKLRPGRTDRS-GLCIVE-----GVKERQYQVLVDMKGMARLEWRKWDMFSNPEKGTVAYNDKTFVAQLE--MLGGEKTIGDLDLTRGLNGEVRVFVSAG--KVERKTSGLALVELEPVRYRLENISFL--MSKEISSTLFSVGTVHLLSSQEEGDEWKEEEEVVEYTYPGYE--HWGHIPGTVRGLPASALMGKT------LSHFRWGLKGAMNKTGQYAVRYSLCAGTGVNITVSGRLVRREEAYTAQLVMVYKDGATARHNVSSSFISVAVENIMDDTRGPYNIMTGALAP 1349     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592934479|gb|GAXK01024074.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq4 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 102.449 bits (254), Expect = 3.502e-22
Identity = 86/342 (25.15%), Postives = 151/342 (44.15%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
      A++ + +QL+TS++L W I +     V+++ E A C+     G  RS G C V+   +  ++ +L+   ++L+W WD+F+   +VAY+ KTFVA++E   G  G L+  GL+GE+ F  G K + T G LVE EPVRY L ++ ++  K ++ T  +G+  +++  +E     +Y   +WG + G + LP+       + F WGL  ++   V  L A T   +    E Y A L+ Y DG+ +  + +++  ++++ D  PY I G++AP
Sbjct: 384 AHILANGRQLLTSSTLSWADISRIQSGKIPGERVVVAGESAVCRVRDGDKLRPGRTDRS-GLCIVE-----GVKERQYQVLVDMKGMARLEWRKWDMFSNPEKGTVAYNDKTFVAQLE--MLGGEKTIGDLDLTRGLNGEVRVFVSAG--KVERKTSGLALVELEPVRYRLENISFL--MSKEISSTLFSVGTVHLLSSQEEGDEWKEEEEVVEYTYPGYE--HWGHIPGTVRGLPASALMGKT------LSHFRWGLKGAMNKTGQYAVRYSLCAGTGVNITVSGRLVRREEAYTAQLVMVYKDGATARHNVSSSFISVAVENIMDDTRGPYNIMTGALAP 1349     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592934481|gb|GAXK01024072.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq2 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 102.449 bits (254), Expect = 3.599e-22
Identity = 86/342 (25.15%), Postives = 151/342 (44.15%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
      A++ + +QL+TS++L W I +     V+++ E A C+     G  RS G C V+   +  ++ +L+   ++L+W WD+F+   +VAY+ KTFVA++E   G  G L+  GL+GE+ F  G K + T G LVE EPVRY L ++ ++  K ++ T  +G+  +++  +E     +Y   +WG + G + LP+       + F WGL  ++   V  L A T   +    E Y A L+ Y DG+ +  + +++  ++++ D  PY I G++AP
Sbjct: 384 AHILANGRQLLTSSTLSWADISRIQSGKIPGERVVVAGESAVCRVRDGDKLRPGRTDRS-GLCIVE-----GVKERQYQVLVDMKGMARLEWRKWDMFSNPEKGTVAYNDKTFVAQLE--MLGGEKTIGDLDLTRGLNGEVRVFVSAG--KVERKTSGLALVELEPVRYRLENISFL--MSKEISSTLFSVGTVHLLSSQEEGDEWKEEEEVVEYTYPGYE--HWGHIPGTVRGLPASALMGKT------LSHFRWGLKGAMNKTGQYAVRYSLCAGTGVNITVSGRLVRREEAYTAQLVMVYKDGATARHNVSSSFISVAVENIMDDTRGPYNIMTGALAP 1349     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592934478|gb|GAXK01024075.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq5 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 102.064 bits (253), Expect = 3.600e-22
Identity = 86/342 (25.15%), Postives = 151/342 (44.15%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
      A++ + +QL+TS++L W I +     V+++ E A C+     G  RS G C V+   +  ++ +L+   ++L+W WD+F+   +VAY+ KTFVA++E   G  G L+  GL+GE+ F  G K + T G LVE EPVRY L ++ ++  K ++ T  +G+  +++  +E     +Y   +WG + G + LP+       + F WGL  ++   V  L A T   +    E Y A L+ Y DG+ +  + +++  ++++ D  PY I G++AP
Sbjct: 405 AHILANGRQLLTSSTLSWADISRIQSGKIPGERVVVAGESAVCRVRDGDKLRPGRTDRS-GLCIVE-----GVKERQYQVLVDMKGMARLEWRKWDMFSNPEKGTVAYNDKTFVAQLE--MLGGEKTIGDLDLTRGLNGEVRVFVSAG--KVERKTSGLALVELEPVRYRLENISFL--MSKEISSTLFSVGTVHLLSSQEEGDEWKEEEEVVEYTYPGYE--HWGHIPGTVRGLPASALMGKT------LSHFRWGLKGAMNKTGQYAVRYSLCAGTGVNITVSGRLVRREEAYTAQLVMVYKDGATARHNVSSSFISVAVENIMDDTRGPYNIMTGALAP 1370     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592934480|gb|GAXK01024073.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq3 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 102.064 bits (253), Expect = 3.882e-22
Identity = 86/342 (25.15%), Postives = 151/342 (44.15%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
      A++ + +QL+TS++L W I +     V+++ E A C+     G  RS G C V+   +  ++ +L+   ++L+W WD+F+   +VAY+ KTFVA++E   G  G L+  GL+GE+ F  G K + T G LVE EPVRY L ++ ++  K ++ T  +G+  +++  +E     +Y   +WG + G + LP+       + F WGL  ++   V  L A T   +    E Y A L+ Y DG+ +  + +++  ++++ D  PY I G++AP
Sbjct: 405 AHILANGRQLLTSSTLSWADISRIQSGKIPGERVVVAGESAVCRVRDGDKLRPGRTDRS-GLCIVE-----GVKERQYQVLVDMKGMARLEWRKWDMFSNPEKGTVAYNDKTFVAQLE--MLGGEKTIGDLDLTRGLNGEVRVFVSAG--KVERKTSGLALVELEPVRYRLENISFL--MSKEISSTLFSVGTVHLLSSQEEGDEWKEEEEVVEYTYPGYE--HWGHIPGTVRGLPASALMGKT------LSHFRWGLKGAMNKTGQYAVRYSLCAGTGVNITVSGRLVRREEAYTAQLVMVYKDGATARHNVSSSFISVAVENIMDDTRGPYNIMTGALAP 1370     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592934482|gb|GAXK01024071.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 102.064 bits (253), Expect = 3.983e-22
Identity = 86/342 (25.15%), Postives = 151/342 (44.15%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
      A++ + +QL+TS++L W I +     V+++ E A C+     G  RS G C V+   +  ++ +L+   ++L+W WD+F+   +VAY+ KTFVA++E   G  G L+  GL+GE+ F  G K + T G LVE EPVRY L ++ ++  K ++ T  +G+  +++  +E     +Y   +WG + G + LP+       + F WGL  ++   V  L A T   +    E Y A L+ Y DG+ +  + +++  ++++ D  PY I G++AP
Sbjct: 405 AHILANGRQLLTSSTLSWADISRIQSGKIPGERVVVAGESAVCRVRDGDKLRPGRTDRS-GLCIVE-----GVKERQYQVLVDMKGMARLEWRKWDMFSNPEKGTVAYNDKTFVAQLE--MLGGEKTIGDLDLTRGLNGEVRVFVSAG--KVERKTSGLALVELEPVRYRLENISFL--MSKEISSTLFSVGTVHLLSSQEEGDEWKEEEEVVEYTYPGYE--HWGHIPGTVRGLPASALMGKT------LSHFRWGLKGAMNKTGQYAVRYSLCAGTGVNITVSGRLVRREEAYTAQLVMVYKDGATARHNVSSSFISVAVENIMDDTRGPYNIMTGALAP 1370     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592822615|gb|GAXK01131953.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp250851_c1_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 56.225 bits (134), Expect = 8.646e-8
Identity = 64/245 (26.12%), Postives = 111/245 (45.31%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKT---FVA-RIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSI---RSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSR 262
      A+V+S  QLVTS++L W   H  D V  + +  C+G +GV V G+  S+G C V +G + + T + +L Q  AS+++W + F+ +P +VA  T  FV R+E  K ++  +    G I ++  + + ++   +LVE EPVRYEL     + + + K   K  + +++ E  +SI  + ++ Y  + +G + G I LP R
Sbjct: 166 AHVQSEYGQLVTSSTLTWVRSGAGHATPLDG-VSSGTGQGVICRGLRQGVMVSGAT--SHGRCQVGMSGRM-VSITSYEVLTQVQAASRMEWRTFHRFSTLPQGAVAGVDGTEPVFVGRRLERGMMKTVHL--EMGKKGTGFGRIAVYSDVEEMRVENEC--DLLVEVEPVRYEL-------SLHQFVKKVKKEEEKKVLASTSIFRFEEGADSIARMQKMIFYQYEKSLYFGHIRGTIRGLPGR 855     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592822607|gb|GAXK01131961.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp250851_c2_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 55.4546 bits (132), Expect = 1.821e-7
Identity = 63/245 (25.71%), Postives = 110/245 (44.90%), Query Frame = 0
Query:  25 AYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVA---YDLKTFVA-RIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSI---RSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSR 262
      A+V+S  QLVTS++L W   H  D V  + +  C+G +GV V G+  S+G C V +G + + T + +L Q  AS+++W + F+ +P +VA    FV R+E  K ++  +    G I ++  + + ++   +LVE EPVRYEL     + + + K   K  + +++ E  +SI  + ++ Y  + +G + G I LP R
Sbjct: 140 AHVQSEYGQLVTSSTLTWVRSGAGHATPLDG-VSSGTGQGVICRGLRQGVMVSGAT--SHGRCQVGMSGRM-VSITSYEVLTQVQAASRMEWRTFHRFSTLPQGAVAGVDGAEPVFVGRRLERGMMKTVHL--EMGKKGTGFGRIAVYSDVEEMRVENEC--DLLVEVEPVRYEL-------SLHQFVKKVKKEEEKKVLASTSIFRFEEGADSIARMQKMIFYQYEKSLYFGHIRGTIRGLPGR 829     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592822608|gb|GAXK01131960.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp250851_c1_seq8 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 38.891 bits (89), Expect = 6.848e-3
Identity = 24/79 (30.38%), Postives = 40/79 (50.63%), Query Frame = 0
Query: 184 VLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSR 262
      +LVE EPVRYEL  ++++ R+ V E KVL + F   +  A  ++ ++ Y  + +G + G I LP +
Sbjct:  6 LLVEVEPVRYELGLHLFVKERKSV-EERKVLAATSIF---RFDEGTNAVARMQKMMFYQNEESVYFGHVRGTIRGLPGK 230     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000000698 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s110:530797:539574:-1 gene:EMLSAG00000000698 transcript:EMLSAT00000000698 description:"augustus_masked-LSalAtl2s110-processed-gene-5.0")

HSP 1 Score: 1026.54 bits (2653), Expect = 0.000e+0
Identity = 494/494 (100.00%), Postives = 494/494 (100.00%), Query Frame = 0
Query:  1 MHFLCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTTTTTTTVGPTEDPYADNSGIVFKIKNPRHANNNAHVRGGRLYNTHSSTTTRNPLYRFYPPEEEEKETEMGEIHSNRSSTSPYSGNPKTFSLTNXSPRSIHQDHLGNNYCYFALMALLFFTGTPM 494
      MHFLCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTTTTTTTVGPTEDPYADNSGIVFKIKNPRHANNNAHVRGGRLYNTHSSTTTRNPLYRFYPPEEEEKETEMGEIHSNRSSTSPYSGNPKTFSLTNXSPRSIHQDHLGNNYCYFALMALLFFTGTPM
Sbjct:  1 MHFLCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTTTTTTTVGPTEDPYADNSGIVFKIKNPRHANNNAHVRGGRLYNTHSSTTTRNPLYRFYPPEEEEKETEMGEIHSNRSSTSPYSGNPKTFSLTNXSPRSIHQDHLGNNYCYFALMALLFFTGTPM 494     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000007755 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s452:94493:179129:-1 gene:EMLSAG00000007755 transcript:EMLSAT00000007755 description:"maker-LSalAtl2s452-snap-gene-2.5")

HSP 1 Score: 65.0846 bits (157), Expect = 7.809e-12
Identity = 67/254 (26.38%), Postives = 103/254 (40.55%), Query Frame = 0
Query: 136 TFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPS--RGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTTTTTTTVGPTEDPYADN 387
      T V R   ++G Y FG L   + G ++ FN      G VLVE EP YEL  +  + RK  + ++ S  + G  N+ A  ++ VLSY  + +GQ+ G+I ALP+ R P     I  WGLP   +  V  L+ +A  +   + E PY ATL S + DGS + +++G   L ++ +  Y IK+ S  +   + +  T P  N
Sbjct:  3 TTVMRKGRKGRRGSYEFGILRV-WDVKGGVHEFN-----------SGDVLVEIEPESYELELELTDRKPRKSSRDVALVQSSLFRFDEGREGNKEA--RLQKVLSYEYEKSEYYGQIPGMIRALPTNVRLPKGQ-------IQSVLWGLPEKSIQQETLMVGHELEPYSAVDVAVVGXRMTEEEPYVATLTSVFSDGSRMTRRVDGILQRRYLDNIRPEYSRIYQIKDSSKVDSEGEFASXSASKDTSSPLIGN 235     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. SwissProt
Match: gi|31340518|sp|P10379.2|UZIP_DROME (RecName: Full=Protein unzipped; AltName: Full=Protein zipper; Flags: Precursor)

HSP 1 Score: 87.8113 bits (216), Expect = 2.811e-17
Identity = 108/389 (27.76%), Postives = 167/389 (42.93%), Query Frame = 0
Query:  4 LCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDW------VKDNRVVLLSEE--VAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIF-TKIPSSSVAYDLKTFVAR---IEDPEKKGL-------YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSL--KIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      + +L   A +S F H  S  S L QLVTS++L WE  P D    V+ + V  E  + C+  G+ V G  +       H   F +L+ +  K+ W W F  +P ++   +++ R   P K G+    + G L P GL G+I    ++    G VLVE EP RYELRD I ++R R + E  L ++  N   E ++++ ++LSY  T+N+ Q WG  +  P+  EKD+  + W L T  + K V  L  TA  ++  + E PY  L +FY GS+ S+ KI   ++ LK+V ++  Y+I+NG++ PTTTTT
Sbjct:  17 IQILAPAKAAEHSVFTHKNAS----SVLGQLVTSSTLVWESYD-PKDATQLQFAVEGGKYVTEDEHYPMYVCRVPIDGIQVSGHTEKILQRHVCLAAHYKHGKYDNFDVLMNKGHLGKVGWRHWRKFDAGVPVGAIRIGDDSYIGRHRAPSQPNKDGVVTHWGADFNLGHLEP-VGL-GKIRVIEAEREKYYDD---GEVLVETEPFRYELRD-IKLDRLRTDIQENMTELVTRKLENL-----EDKYSTVETILSY----TFNYNQYWGSHEGVARGLPTKIFEKDEAVPAEINWALKHTEKRSENKAVHTKLWPGTAINVTLRGNYVTLEAPYSGKLFAFYY-GSDESVSRKISAEVRKSYLKEVKLEFSPVYWIENGTLVPTTTTT 384     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: AHN56670.1 (unzipped, isoform B [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 87.8113 bits (216), Expect = 1.362e-17
Identity = 108/389 (27.76%), Postives = 167/389 (42.93%), Query Frame = 0
Query:  4 LCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDW------VKDNRVVLLSEE--VAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIF-TKIPSSSVAYDLKTFVAR---IEDPEKKGL-------YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSL--KIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      + +L   A +S F H  S  S L QLVTS++L WE  P D    V+ + V  E  + C+  G+ V G  +       H   F +L+ +  K+ W W F  +P ++   +++ R   P K G+    + G L P GL G+I    ++    G VLVE EP RYELRD I ++R R + E  L ++  N   E ++++ ++LSY  T+N+ Q WG  +  P+  EKD+  + W L T  + K V  L  TA  ++  + E PY  L +FY GS+ S+ KI   ++ LK+V ++  Y+I+NG++ PTTTTT
Sbjct:  17 IQILAPAKAAEHSVFTHKNAS----SVLGQLVTSSTLVWESYD-PKDATQLQFAVEGGKYVTEDEHYPMYVCRVPIDGIQVSGHTEKILQRHVCLAAHYKHGKYDNFDVLMNKGHLGKVGWRHWRKFDAGVPVGAIRIGDDSYIGRHRAPSQPNKDGVVTHWGADFNLGHLEP-VGL-GKIRVIEAEREKYYDD---GEVLVETEPFRYELRD-IKLDRLRTDIQENMTELVTRKLENL-----EDKYSTVETILSY----TFNYNQYWGSHEGVARGLPTKIFEKDEAVPAEINWALKHTEKRSENKAVHTKLWPGTAINVTLRGNYVTLEAPYSGKLFAFYY-GSDESVSRKISAEVRKSYLKEVKLEFSPVYWIENGTLVPTTTTT 384     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: AAF47312.2 (unzipped, isoform A [Drosophila melanogaster])

HSP 1 Score: 87.8113 bits (216), Expect = 1.362e-17
Identity = 108/389 (27.76%), Postives = 167/389 (42.93%), Query Frame = 0
Query:  4 LCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDW------VKDNRVVLLSEE--VAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIF-TKIPSSSVAYDLKTFVAR---IEDPEKKGL-------YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSL--KIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      + +L   A +S F H  S  S L QLVTS++L WE  P D    V+ + V  E  + C+  G+ V G  +       H   F +L+ +  K+ W W F  +P ++   +++ R   P K G+    + G L P GL G+I    ++    G VLVE EP RYELRD I ++R R + E  L ++  N   E ++++ ++LSY  T+N+ Q WG  +  P+  EKD+  + W L T  + K V  L  TA  ++  + E PY  L +FY GS+ S+ KI   ++ LK+V ++  Y+I+NG++ PTTTTT
Sbjct:  17 IQILAPAKAAEHSVFTHKNAS----SVLGQLVTSSTLVWESYD-PKDATQLQFAVEGGKYVTEDEHYPMYVCRVPIDGIQVSGHTEKILQRHVCLAAHYKHGKYDNFDVLMNKGHLGKVGWRHWRKFDAGVPVGAIRIGDDSYIGRHRAPSQPNKDGVVTHWGADFNLGHLEP-VGL-GKIRVIEAEREKYYDD---GEVLVETEPFRYELRD-IKLDRLRTDIQENMTELVTRKLENL-----EDKYSTVETILSY----TFNYNQYWGSHEGVARGLPTKIFEKDEAVPAEINWALKHTEKRSENKAVHTKLWPGTAINVTLRGNYVTLEAPYSGKLFAFYY-GSDESVSRKISAEVRKSYLKEVKLEFSPVYWIENGTLVPTTTTT 384     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EAA00798.4 (AGAP011685-PA [Anopheles gambiae str. PEST])

HSP 1 Score: 87.0409 bits (214), Expect = 2.145e-17
Identity = 103/399 (25.81%), Postives = 167/399 (41.85%), Query Frame = 0
Query:  3 FLCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVK----------DNRVVLLSEEVA----ACKGTYKGVAVIGSARRSNGH--CYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWD-----IFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGL--------YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNS-SLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
       C+L L+   +S  FK A V   Q VTS++L WE  +  ++      +R  SE++   C+  +G+  G   +  C V  S    F +LI   KL W PW   IF  S+ +   +VAR  + +G     Y G+ +PN L+G IN  L G  +   G +LVE EPV+YELR I  + R ++ +  +LGS  N   +  +  +V++Y+   WG+ G++ L ++   ++   + WG+    + K V+ +L+ TA  +    E PY A L ++YDD S+ S KI  +  ++DV ++  Y+I+NG++ PTTTTT
Sbjct:  14 LFCLLALLPAHTEASTSSVFK-ALVIGTNTQAVTSSTLSWEKFSEAETHLQFAVRTFEPEPHSRETSESEQLHPLSYVCRVEIEGIFTAGHTVTEDTVTVCIVAAQLSEVERHHAFEVLINMGGGGKLKWQPWSRYHAGIFGGAVSAGMGKFSDYYVARTRARQGEGHHHHAGHDGYVVGNFDPNVKLTGRINA-PLPGSTTSTEHEHGDILVEIEPVKYELRS-IKQNKLRTIIKKNTTVLGSTILSN-----TDDRTSLAETVITYDYMKEIYWGKHEGVVQGLFTKVYDSRSQQTS----NVTWGIKSATRHVETKSVNTMLEPGTAINVTLFGNYTEMEAPYTAMLKAYYDDNSDPVSRKINSIMVSRDMEDVKMEYSPVYWIENGTLVPTTTTT 400     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: gb|EFA03053.1| (Protein unzipped-like Protein [Tribolium castaneum])

HSP 1 Score: 83.5741 bits (205), Expect = 3.073e-16
Identity = 100/386 (25.91%), Postives = 166/386 (43.01%), Query Frame = 0
Query:  17 SFGHNFKSAYVKSP-LKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVV---------------LLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDL-----------KTFVARIEDPEKKGL----YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      +F   S Y+ S L+Q+VTS +L+W +  ++  N V+        + S+ V C+   V V G R + C V   +   F +LI  +++L W  D  K ++++A +      +TF+AR E   L  Y G NP  L G + + + + T  +G +LVE EP+RYE + + + +R R  ++ K++LG T N   E   + +V+SYN +++ WG+ GL+T L   ++   D +  W LP + +  K + + L  TA  +   S++PY AT+ + Y D    I   E ++ DVS++  YF+ N S PTTTTT
Sbjct:  12 AFVRGETSVYILSENLEQVVTSTTLQWVHSSSINETTLGNAVIAALQVVKDPDNPEEPIGSKPVYVCRARTNYVWVSGQLRPKSKVCIVSMYKKVS-EHPNFEVLINVENSARLSWVYKD---KYVTANLAGGVTSGEGREGPLERTFIARHETNNHNKLGSLNYHVGKFNPGENL-GVFHVVDQNNNEITHE--MGQILVETEPIRYEFKSVKF-DRIRAKHHKKKMVLGHATLKNT-----ERGVQRVDTVISYNYTYSIYWGKAHGLLTGL-----NFTVSLPD-GVKTGTWALPKSENVVDTKTIEKYLDEGTAVNVTLWGNYTDSDVPYTATVYAVYKDKEQLPRPIFDNKRERLITDVSIEFGPVYFLHNNSHVPTTTTT 378     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EFX84037.1 (hypothetical protein DAPPUDRAFT_315132 [Daphnia pulex])

HSP 1 Score: 77.7962 bits (190), Expect = 1.379e-14
Identity = 80/307 (26.06%), Postives = 137/307 (44.63%), Query Frame = 0
Query:  66 ACKGTYKGVAVIGSA-RRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNS--IRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYH--EEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSH-QLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAP 366
       C+ + G  IG+   + C + + G++ I+R KF +L+  +A +L WT WD    +V  + +V R++ +  Y G L+P   G +  +  D+ +SS G +L E E + YEL +   RRK+ ++ + L   N  +++G   + S LSY +H+   + G+I LP+  S H  E   +H F WG   S QL +VS L+ TA  + A  + + P+  L  Y D   +I+G  +T+L+D+ +   Y++ NGS+ P
Sbjct:  14 VCRFQHVGRLEIGATDEEESSSCRIVYYGNI-IIRDKFEVLVNVQQAGRLVWTKWDRSQTSFVGAVQVG-EQYVGRVKTADG---YRLGHLDPTV-QRGRMFTIDQVEDQVVESSE-GEILTEIEAIDYELGPIQVARNRRKMQSQEDIRLAHTILDN---MKDDGPEEEPKVASTLSYVVAHSAYLSHVRGMIKGLPA---SVHLGGEPTGGTVH-FRWGDSAISGSFPQLMDVSHRLERGTAVNVSLTARRITFDAPFTTRLSITYSDQFVGKRQIDGQSRQTILEDIRLHYGDVYYLSNGSLVP 306     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: NP_001035357.1 (unzipped precursor [Apis mellifera])

HSP 1 Score: 77.411 bits (189), Expect = 2.758e-14
Identity = 82/314 (26.11%), Postives = 129/314 (41.08%), Query Frame = 0
Query:  66 ACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVAR--IEDPEKKGL----YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQ----LWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTT 369
       C+ + V V G+ R +  C V +G++   K+ +L   A++++W  D +  P +VA + K FVAR  E P+    + G+L N +  I+   G   S G VLVE EP+ Y L +   +++V  + +   F NA + N   +  +Y +++ WGQ  L GL T++   +     +  WG  T    V VL+ T   +K   E+PY TL+S Y+DG  S I G  E + DV +  YF+ N S+ PTTT
Sbjct:  84 VCRVLHTTVWVAGAQRGNEQRCTVTMHGTVQSYD-KYDLLENVNNAARINWEYLDKYKPTPLGAVATE-KMFVARHLAETPKNTSAVRYTHYIGTLATNDNILESISYVKDDGTEGIAKS--GDVLVETEPIYYNLTMVKLNWPKKRVTKMSSI--NPCIFDNATIVNNGPEAAKMAKAFTYTYNYSMYWGQGHAILKGLKTSIILMNGT--------TLPQIMWGTKETSTRTDAYTVEIVLEPGTGINVTLKGYCIDMEVPYSGTLISHYEDGETKSRFISGIRSEQTIFDVKPEFGSIYFLGNYSLVPTTT 383     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Match: EEB11839.1 (protein unzipped precursor, putative [Pediculus humanus corporis])

HSP 1 Score: 68.5514 bits (166), Expect = 7.246e-12
Identity = 64/254 (25.20%), Postives = 111/254 (43.70%), Query Frame = 0
Query:  33 QLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVV------------LLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRI-RASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVAR--IEDPEKKGLYC-----FGSLNPNAGLSGEINGFNLHGD-----RKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPS 261
      QLVTS++L+W I  + + N V+      + + V C+ +  + G  R  CY+  GS+    Y ++Q +  S+L W WD +  P+ VA   ++AR + +P++ +     S+  +  G+ N + G    + +  +G +L+E EPVRYEL ++ Y  RRKV E K+L S    L  E  ++ S L+YN+++  WGQ  ++ L +
Sbjct:  33 QLVTSSTLKW--ISAENGKIPKNSVIGATRNSQNETQGIEDKNVYICRAMHDAEWIPGQLLREEKSCYISLLGSVKSYNN--YEVLQNVDNGSRLIWKDWDTYQSYPTGIVAGGTDFYIARKKLGEPDENDVSSQTDETIKSVKGYSHYVGKFNSKDSFGKMTILTEQEKEIIIGQLLIESEPVRYELNNVKYTVFRRKVKKEKKLLAFSI------LRNTEMRPLNVDSALAYNSTYFSYWGQGNAMLKGLDT 276     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|646709209|gb|KDR15190.1| (Protein unzipped [Zootermopsis nevadensis])

HSP 1 Score: 128.642 bits (322), Expect = 9.178e-29
Identity = 117/385 (30.39%), Postives = 182/385 (47.27%), Query Frame = 0
Query:  26 YVKSPLKQLVTSNSLRW----------EYIKKPHDWVK------DNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVA--YDLKTFVARIEDPEKKG---LYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTT------TTTTTTTTVGPTEDP 383
      +++S KQLVTS++L+W      +  H+ ++   D   + EV C+ + G+ V G R   C V F G+   ++ +L   S+L W PW+ F +P+ +VA  ++TF+AR +D  G  + G L+P GL G+I+ N G+  Q + G VLVE EPVRYEL L +  R++  + +VL +  NAG     ++ SVL+Y++ ++ WGQ  ++ LP+   + +  I + EWG+P T  ++ V  L+ TA  ++ + SE+PY  L+S Y D    I G  E + DV +  YFI N ++ PTT   TTTTTTTT  TE P
Sbjct:  24 HIRSEYKQLVTSSTLQWVAGESGTLPPNSVVGAHEVLQAVAGLEDEAATDTTREVVVCRASSDGMWVSGELRPEQKSCIVAFLGARKSYE-RYQVLENVDGGSRLAWVPWNKFNLVPTGAVACGEGVETFIARRKDESLTGDRFSHHIGQLDPKVGL-GKISIVNKSGN--VQEFSDGEVLVETEPVRYELTGLKFDLWRKRQSRKPRVL-ATSVLSNAG----STFPVNVDSVLAYDSKYSVYWGQGKAILKGLPTT----VKFANGTLIDEVEWGIPQTQERQEVYRVEYKLEPGTAVNVTLRGNDTVSEMPYTGKLVSVYKDKHAEVRTIHGNRQEEAMLDVRPEFGPVYFITNNTLVPTTFISTTTTTTTTTTTTTTTEAP 395     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|665798584|ref|XP_008547172.1| (PREDICTED: protein unzipped [Microplitis demolitor])

HSP 1 Score: 128.257 bits (321), Expect = 1.504e-28
Identity = 109/382 (28.53%), Postives = 174/382 (45.55%), Query Frame = 0
Query:  17 SFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRW---------------EYIKKPHDWVKDNRVVLLSEEVA--ACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVAR----IEDPEKKG---------LYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTT 368
      +F +  S ++ S L+Q VTS++L W        + + P+ V+ N  +++E A  C+ + G+ V GS    C V  G+ +  ++ +L   +++L W PWD F KIP+ +VA D  FVAR   D E G     + G+L+P  L G I   +G+ T S + G VLVE EP+ Y+LR +  RR++V+  ++LG T N+  ++E A  +   Y+ +  WGQ  +I AL +   + K  + D WG+  +  + V  L+ TA  +KA   E+PY  L+S Y+DG  S I G  E ++D++ +  YFI N S+ PTT
Sbjct:  19 TFSNGDNSVHIYSKLQQYVTSSTLNWLPVNHYDPSKEIVIGGFQRVPN--VETNGQDSMTKERALYVCRVYHGGIWVAGSQIEGQNRCTVTSLGNFYSYE-RYELLENVENSARLSWLPWDKFRKIPAGAVAAD-TMFVARHPVSAGDEEDDGKNDGVSPSYTHYIGTLDPKDKL-GTITYVKANGE--TGSKSEGEVLVETEPLYYDLRSVKLSHRRKRVIKNEPMILGEATITNS---RDEPA--KLAEAFGYSYKYFSYWGQGHAMIKALNTSVTLVNGTK----LMDVAWGMEDKYNRTDIYTVEIYLEPGTAVNVTLKANYMDMEVPYTGELISHYEDGQQRSRDISGMRREETMRDITPEFSPIYFISNFSIVPTT 384     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|939272669|ref|XP_014256636.1| (PREDICTED: protein unzipped [Cimex lectularius])

HSP 1 Score: 112.464 bits (280), Expect = 3.073e-23
Identity = 98/365 (26.85%), Postives = 170/365 (46.58%), Query Frame = 0
Query:  33 QLVTSNSLRWEYIKK-----------------------PHDWVKDNRVVLLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKK--GLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQ-LKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      QL+TS++LRW  +K            P D + +N+ + + +V C+ Y + V G R S+ C + +G +  ++ +L   ++L W WD ++ +P +V+  +T++AR +  +  GL F    G++G+I  L +R Q T G VL+E EPVRYEL ++ +  ++  N+ + L GS  +N  + +  NS +V++YN++++ WGQ G++ LP+    ++D  + + +WG+    + + +V  L  T +  +   +EIPY A L++ Y D +   I+G  E LKDV    YF N S PTTTTT
Sbjct:  35 QLITSSTLRWLSAEKGKHPDKAVIGSILIEADNSSKQQPSDEMDNNKQLTVPRKVYICRARYNSILVPGQLRFSSTKCEISMHGRTYYYE-RYEVLENIENGARLTWVRWDKYSGLPVGAVSAG-ETYIARRKASNESTLGLEHFLGKLEMEGITGKITV--LDNERVPQEFTDGEVLIETEPVRYELTNIKFNYHKKMEKNDVQTL-GSAVMVN----EEDFTANS-DTVITYNSTYSIYWGQGKGILIGLPTT----IRQQDGSVLEEIKWGITEKEDRKEHIYKVEIKLDPGTGTNVTLLGNLTETEIPYTARLVAVYPDDATRGRTIQGIRHEIALKDVRTVFSPLYFTGNNSFVPTTTTT 385     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|1000744614|ref|XP_015595023.1| (PREDICTED: protein unzipped [Cephus cinctus] >gi|1000744616|ref|XP_015595024.1| PREDICTED: protein unzipped [Cephus cinctus] >gi|1000744618|ref|XP_015595025.1| PREDICTED: protein unzipped [Cephus cinctus])

HSP 1 Score: 108.612 bits (270), Expect = 7.556e-22
Identity = 96/387 (24.81%), Postives = 173/387 (44.70%), Query Frame = 0
Query:  3 FLCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRW----------EYIKKPHDWVKDNRVVLLSEE-------VAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRI-RASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVAR--IEDPEKKG--------LYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKN 361
       +C+L L +TA     +S ++ S  QLVTS++L W     E +  + ++N   +E+    + C+ + GV V G R+  +C V + G+ H  + Y L++ + A+++ W WD + + P +VA  + FVAR + D EKK     + G+ N N L G I   G  + S G +LVE EP+ YEL ++   R++++ + +LG T +N   +   +  + Y+ +++ WGQ  ++ L +   + + FP + WG+    + V  LQ T   ++A  S E+PY  L+S+Y++ +++ +I G  E L D+S++  YF+ N
Sbjct:  12 LICLLLLSVTAD--------ESVHIMSKYNQLVTSSTLNWLPIAHFDPAKEIVIGGFEVFQENEHTNQAEKSEPKERVIFVCRAMHNGVWVTGRQRQDEKYCKVSYLGNAH--SYERYDLLENVDSAARVSWQNWDKYHRTPVGAVAIG-RMFVARHVVSDDEKKDQSTTPYRFTHYIGTFNKNEKL-GTITYLREDGTEGSVES--GEILVEAEPISYELNEVKLNFGRKQLIKRSPQILGKTTLVNE-----DNVAMKVAGAIGYSYNYSVYWGQGHAILKGLNTTITLVNGTR--FP--NIAWGIEEKKQLSDVHPVEIYLQPGTGVNATLRANYTSVEVPYLGNLVSYYENKTSTHRRISGIRREENLFDISLEVGPIYFLNN 375     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|998512775|ref|XP_015516982.1| (PREDICTED: protein unzipped [Neodiprion lecontei])

HSP 1 Score: 108.227 bits (269), Expect = 1.081e-21
Identity = 110/409 (26.89%), Postives = 183/409 (44.74%), Query Frame = 0
Query:  9 LVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVV-------------------LLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRI-RASKLDWTPWDIFTKIP-----SSSVAYDLKTFVARIEDPEKKG---------LYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTTTTTTTVGPTEDP 383
      LV  F ++F   S +V S  QLVTS+ LRW  +   ++ V+           S + C+ + + V G    C V  G++H +  Y L+Q + +A++LDW WD F ++P   +++ A  T+VAR E +++      + G+ +P+ L G I   +G + + S G VLVE EPV YEL+ + + + + +++   +LG T N G Y    ++ + +Y+ +++ WGQ  ++ L +   + K  + D +WG + H  + V  L+ TA  ++A   E+ Y A L+S Y D  +  I G Y E + DV+ D  Y++ N ++ PTTTTTTTTTT  TE P
Sbjct:  19 LVQLIFLATFALGDNSVHVLSSFNQLVTSSILRWLPQNQAEPEGNNDLVIGGIKFVSGLEVDPSTGSSQTESRPIFVCRAIHNAIWVAGGQVEGEKRCVVTLLGNVHSYQR--YELLQNVEKAARLDWRYWDKFKQVPEIGSVATADASAEVTYVARHEGSKQETDLTEQIVGYTHYIGTYDPSDNL-GSITYVKENGVQDSADS--GEVLVEWEPVSYELKSVKFKKFKDRIIKRQSRVLGEATLSNVGSYAV-----TVANAFAYSYNYSAYWGQGQAMLKGLNTTITLANNTK----LPDVQWGSQVNEHRESVHTVKMYLEPGTAVNVTLRANYTDKELSYTAQLISHYKDKFKTPRTINGFYREESMIDVNPDFGPIYYLSNYTLVPTTTTTTTTTTTTTTERP 413     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|1059403958|ref|XP_017774884.1| (PREDICTED: protein unzipped [Nicrophorus vespilloides])

HSP 1 Score: 107.842 bits (268), Expect = 1.440e-21
Identity = 104/397 (26.20%), Postives = 171/397 (43.07%), Query Frame = 0
Query:  4 LCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSA----YVKSPLKQLVTSNSLRW----------------EYIKKPHDWVKDNRVV--LLSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVA---YDLKTFVARI--EDPEKKG--LYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      + L L++ A +  H KS   +  L+Q++TS +L+W         Y  P  +DN   + + V C+  G+ V G R   C  +GS+H  +F +LI  +++L W  D FT P +VA   + +VAR  E+ E   Y G L+P+ L    + + K   G +LVE EP++YE+ + +  R++V + VL G   N   N+G N + +V++YN ++ NWG  G++ LP    E K  + + WG+    +++++ + L  TA  + + + SEIPY A + + Y D    I+ T E+ +K+V    YFI N + PTTTTT
Sbjct:  1 MTKLSLLIVALSCISLHGVKSESGVFILSENLQQVLTSTALQWVQANSQTKNFDNAVIGSYQHMPDVGTEDNVAANSVSGQPVYVCRAKQNGIWVSGQIRPVERKCIASLHGSVHAF-DRFEVLINIENSARLSWIKKDKFTLNPQGAVAGGDEPYRNYVARRKHENNEHSNSLTYLLGKLDPSLNLGKYTV---IDENNKEWEFEDGEILVETEPIKYEISKIKFDNIRKRVQRKEHVL-GHAVLKNE---NNDGDVNKVDTVITYNYTYLLNWGHGHGMLNGLP------FEVKLSNNLLEGVWGIREKKDKVEVQQIEKFLATGTAVNITLNGIYEVSEIPYTAVVTAIYKDNERRERVIKDTKSESKMKEVQQSSGPVYFIHNNTFVPTTTTT 383     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|1058061779|gb|JAS34551.1| (hypothetical protein g.24323 [Clastoptera arizonana])

HSP 1 Score: 107.457 bits (267), Expect = 1.828e-21
Identity = 101/393 (25.70%), Postives = 174/393 (44.27%), Query Frame = 0
Query:  8 WLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLK--QLVTSNSLRW---EYIKKPHDWVKDNRVVLLSEE----------------------VAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAYDLKTFVARIEDPEKKGL-YCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSR-GPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      WL+L  S   + S Y++S   QLVTS++LRW  +  +P  VK  ++ +E            V C+  G+ + G R   C V  G+++ +  + +L   +++L W WD FT++  +V+ + T++AR  + GL + G L+  G  I  + D K +  G VLVE EP+ YEL L +  R+K++ + ++LG   A L +   + +V++Y T+++ WGQ G++ LP+  P+  +DD   EWG+    + ++  L+ TA  +   SE+PY  L++ Y D  + I + E +KDV+   Y++ N ++ PTTTTT
Sbjct:  10 WLLLGLACSVSATGYNSVYIRSKYAHGQLVTSSTLRWVSGDKGSRPDSAVKATEEIIAAETNDAGSANGNVDEESLSEVIQRPVFICRARKNGIWLAGHLRFDKTSCQVSLLGNVYDIEQHYEVLENVDNSARLKWMHWDKFTQLEPGTVSVE-DTYIARWYTNKTLGLRHLVGKLDVKEGFGKVIV---ISEDNKEEEHESGDVLVEMEPISYELTGLKFNNFRKKIIRQ-PIILGQ-----AVLKNDASGPMRVDTVIAYETNYSIYWGQGKGMLMGLPTVIRPNGTVIRDDI-----EWGIKKPEDHKDIYKIETTLEPGTAVNVTLHGNFTDSEVPYSGKLIAVYQDDQTRARTIHSSLKEIGMKDVAPIYGPVYWLNNNTLVPTTTTT 387     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|952541252|gb|KRT86109.1| (hypothetical protein AMK59_1412, partial [Oryctes borbonicus])

HSP 1 Score: 104.375 bits (259), Expect = 2.497e-20
Identity = 102/387 (26.36%), Postives = 167/387 (43.15%), Query Frame = 0
Query:  1 MHFLCVLWLVLTAFNSSFGHNFKSAYVKSPLKQLVTSNSLRWEYIKKPHDWVKDNRVVL------------LSEEVAACKGTYKGVAVIGSARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIFTKIPSSSV---AYDLKTFVARIEDPE-KKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      + LC L + L   S  + + + + +Q+VTS +L W +   + + N V+      + + V C+    V G R S+ C V  G +H +  + ILI   ++L W  D +T+ P +V   L+ +V R  E K + G +PN G G+  +   K  S G VLVE EP YELR++ Y + +  + ++LG+  N      + SV+ YN ++ +WG  GLIT LP   H + +  + +WG+    ++ ++ +L  TA  +KA  ++IPY ATL+S Y G   ++  E +L+D+ D  YF+ N S+ PTTTTT
Sbjct:  43 LALLCCLSVFLP---HSSSESVPAYTLAANFQQIVTSTALIW--VSADQHFKEYNEAVIGAYESEIDGDNNIKKPVYVCRARLTASWVAGHLRPSDKKCLVSSFGQVHHME-DYQILINIENTARLSWVMRDRYTQEPQGTVIGGEDPLRNYVGRKPLSEASKWTHILGYFDPNKGF-GKYTFVDEENQEK--QSEDGEVLVETEPYAYELREIKYYDSNKPQPTQ-DLILGNAILKND---DESDTTAKVDSVIPYNYTYKVSWGHGHGLITGLP-----LHVYQKNRSAKELQWGVNWEEKLQEVHQIEYILTPGTAVNVTLKAKYVDADIPYSATLISLYK-GDKKERPLKDNLREAMLRDIIADYSPVYFLHNSSLVPTTTTT 410     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|1121154680|ref|XP_019564195.1| (PREDICTED: protein unzipped-like [Aedes albopictus])

HSP 1 Score: 103.605 bits (257), Expect = 4.781e-20
Identity = 103/367 (28.07%), Postives = 164/367 (44.69%), Query Frame = 0
Query:  33 QLVTSNSLRWEYIK-------------KPHDWVKDNRVV---LLSEEVAACKGTYKGVAVIGSA--RRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRIRASKLDWTPWDIF--TKIPSSSVAYDLKT---FVAR--IEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSR--GPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNS-SLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      Q VTS++L WE         P + +  +V  LS   C+  +G+  G   S+ C    +  RT F +L+ R  KL W PW+ F  K P + A + K  +VAR + +   Y G+ +P  L G I  L G + T   G +LVE EPV+YELR+ I + + R + +  +LGS  N   E  N  +V++Y+ +  +G+ G+  +P++  P  + D F   WG+ LT  + K ++ +LQ TA  +    E PY A L ++YDD S++ S K+ G +  ++DV ++  Y+I+NG++ PTTTTT
Sbjct:  52 QTVTSSTLGWEKFNGEKTQLQYAVTSYNPAEHPRSKELVDSDQLSHTSYVCRIQIEGIYCAGQTHMEESSTICTASLQSDVRRHRT-FEVLVNRNGGGKLKWQPWNKFRTEKFPGAVSASNGKVDDYYVARYKLVNHGHHHPYIVGNYDPLEKLGGRIYA-PLPGMQDTVEHEKGDILVEIEPVKYELRN-IKLNKLRTEIKKNTTILGSTILSNI-----EDMTNQAETVITYDYAKVTYYGRQLGVGNGVPTKVIDPRTQQPVDIF------WGVELTERKFETKAINTILQPGTAINVTLLGNYTEMEAPYHALLKAYYDDNSDATSRKLTGYMLSKDMEDVKIEFSPIYWIENGTLVPTTTTT 404     
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Match: gi|1101353274|ref|XP_018902681.1| (PREDICTED: protein unzipped [Bemisia tabaci])

HSP 1 Score: 103.219 bits (256), Expect = 5.451e-20
Identity = 99/378 (26.19%), Postives = 174/378 (46.03%), Query Frame = 0
Query:  33 QLVTSNSLRW---EYIKKP-----------HDWVKDNRVVLLSEE---VAACKGTYKGVAVIGS--ARRSNGHCYVDFNGSLHILRTKFYILIQRI-RASKLDWTPWDIFTKIPSSSVAY-DLKTFVAR------------------IEDPEKKGLYCFGSLNPNAGLSGEINGFNLHGDRKTQSSTVGAVLVEKEPVRYELRDLIYIERRRKVLNETKVLLGSKTFINAGLYQNEGAWNSIRSVLSYNTSHTYNWGQLWGLITALPSRGPSYHEEKDDFPIHDFEWGLPLTLHSHQLKEVSRVLQAKTASKCVIKALEQSSEIPYRATLLSFYDDGSNSSLKIEGTYMETVLKDVSVDCELPYFIKNGSVAPTTTTT 371
      QL+TS +L+W  EY ++      +D V+ N    +  V C+ + GV ++GS +  G C V  G  + +  Y L++ + ++S++ W WD F+  + +V+ +  ++AR         + PE  +Y G L+  GL G I  N +G+ + +  G +LVE EPVRYEL  + +RR++V + +VL G+  N   NE A + + SV+ Y+T ++ WGQ+ G++ LP+     +  +  WG  T  +L + +L+ T   ++   S +PY  L++ Y+D  S +I+G+ E + DV +  Y++ N ++ PTTTTT
Sbjct:  53 QLITSTTLKWVPGEYPQRTFSPDLVVGAVHYDQVESNEATQEKRKGHPVYVCRARHNGVWLVGSLTSGAGTGKCVVSLLG--RVFQYGKYELLENVEQSSRISWVRWDRFSPPSTGAVSTGERDNYIARRRVDREPEPADADNSPALVPGPETPPVYLLGKLDTREGL-GRIFFINQNGEEEHRVD--GEILVEMEPVRYELTIGKFNQRRKQVSRQPRVL-GTAQLTNE---LNE-APSKVDSVIGYDTDYSLYWGQIKGMLVGLPTNIIL----PNGTLLESINWGTQETQLRKELVRIEAILEPNTGVNVTLRGNFSDSVVPYTGELVAIYEDQVTRSRQIQGSRKEIAMLDVKAEYSPAYYLHNFTLVPTTTTT 416     
The following BLAST results are available for this feature:
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. GO
Analysis Date: 2014-04-02 (Blast vs. GO)
Total hits: 1
Match NameE-valueIdentityDescription
-4.119e-1727.76symbol:uzip "unzipped" species:7227 "Drosophila me... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. C. finmarchicus
Analysis Date: 2014-05-09 (TblastN vs C. finmarchicus TSA)
Total hits: 16
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|592847543|gb|GAXK01110001.1|1.414e-2827.65TSA: Calanus finmarchicus comp1798290_c0_seq1 tran... [more]
gi|592934477|gb|GAXK01024076.1|3.228e-2225.15TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq6 trans... [more]
gi|592934479|gb|GAXK01024074.1|3.502e-2225.15TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq4 trans... [more]
gi|592934481|gb|GAXK01024072.1|3.599e-2225.15TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq2 trans... [more]
gi|592934478|gb|GAXK01024075.1|3.600e-2225.15TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq5 trans... [more]
gi|592934480|gb|GAXK01024073.1|3.882e-2225.15TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq3 trans... [more]
gi|592934482|gb|GAXK01024071.1|3.983e-2225.15TSA: Calanus finmarchicus comp245583_c2_seq1 trans... [more]
gi|592822615|gb|GAXK01131953.1|8.646e-826.12TSA: Calanus finmarchicus comp250851_c1_seq1 trans... [more]
gi|592822607|gb|GAXK01131961.1|1.821e-725.71TSA: Calanus finmarchicus comp250851_c2_seq1 trans... [more]
gi|592822608|gb|GAXK01131960.1|6.848e-330.38TSA: Calanus finmarchicus comp250851_c1_seq8 trans... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. L. salmonis peptides
Analysis Date: 2014-05-10 (Blastp vs. self)
Total hits: 2
Match NameE-valueIdentityDescription
EMLSAP000000006980.000e+0100.00pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s110:53079... [more]
EMLSAP000000077557.809e-1226.38pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s452:94493... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. SwissProt
Analysis Date: 2017-02-10 (Blastp vs. SwissProt)
Total hits: 1
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|31340518|sp|P10379.2|UZIP_DROME2.811e-1727.76RecName: Full=Protein unzipped; AltName: Full=Prot... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Select Arthropod Genomes
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. Selected Arthropods)
Total hits: 7
Match NameE-valueIdentityDescription
AHN56670.11.362e-1727.76unzipped, isoform B [Drosophila melanogaster][more]
AAF47312.21.362e-1727.76unzipped, isoform A [Drosophila melanogaster][more]
EAA00798.42.145e-1725.81AGAP011685-PA [Anopheles gambiae str. PEST][more]
gb|EFA03053.1|3.073e-1625.91Protein unzipped-like Protein [Tribolium castaneum... [more]
EFX84037.11.379e-1426.06hypothetical protein DAPPUDRAFT_315132 [Daphnia pu... [more]
NP_001035357.12.758e-1426.11unzipped precursor [Apis mellifera][more]
EEB11839.17.246e-1225.20protein unzipped precursor, putative [Pediculus hu... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. nr
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. NR (2/2017))
Total hits: 25
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|646709209|gb|KDR15190.1|9.178e-2930.39Protein unzipped [Zootermopsis nevadensis][more]
gi|665798584|ref|XP_008547172.1|1.504e-2828.53PREDICTED: protein unzipped [Microplitis demolitor... [more]
gi|939272669|ref|XP_014256636.1|3.073e-2326.85PREDICTED: protein unzipped [Cimex lectularius][more]
gi|1000744614|ref|XP_015595023.1|7.556e-2224.81PREDICTED: protein unzipped [Cephus cinctus] >gi|1... [more]
gi|998512775|ref|XP_015516982.1|1.081e-2126.89PREDICTED: protein unzipped [Neodiprion lecontei][more]
gi|1059403958|ref|XP_017774884.1|1.440e-2126.20PREDICTED: protein unzipped [Nicrophorus vespilloi... [more]
gi|1058061779|gb|JAS34551.1|1.828e-2125.70hypothetical protein g.24323 [Clastoptera arizonan... [more]
gi|952541252|gb|KRT86109.1|2.497e-2026.36hypothetical protein AMK59_1412, partial [Oryctes ... [more]
gi|1121154680|ref|XP_019564195.1|4.781e-2028.07PREDICTED: protein unzipped-like [Aedes albopictus... [more]
gi|1101353274|ref|XP_018902681.1|5.451e-2026.19PREDICTED: protein unzipped [Bemisia tabaci][more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000698 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Analysis Date: 2018-04-18 (Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins)
Total hits: 0
Match NameE-valueIdentityDescription
back to top
Alignments
The following features are aligned
Aligned FeatureFeature TypeAlignment Location
LSalAtl2s110supercontigLSalAtl2s110:530797..539574 -
Analyses
This gene is derived from or has results from the following analyses
Analysis NameDate Performed
ensembl2013-09-26 .965016
Blast vs. GO2014-04-02
TblastN vs C. finmarchicus TSA2014-05-09
Blastp vs. self2014-05-10
Blastp vs. SwissProt2017-02-10
Blastp vs. Selected Arthropods2017-02-20
Blastp vs. NR (2/2017)2017-02-20
Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins2018-04-18
Properties
Property NameValue
Logic nameensemblgenomes
Descriptionaugustus_masked-LSalAtl2s110-processed-gene-5.0
Biotypeprotein_coding
EvidenceIEA
NoteProtein unzipped
Cross References
External references for this gene
DatabaseAccession
Ensembl Metazoa (gene)EMLSAG00000000698 (primary cross-reference)
Relationships

The following mRNA feature(s) are a part of this gene:

Feature NameUnique NameSpeciesType
EMLSAT00000000698EMLSAT00000000698-696545Lepeophtheirus salmonismRNA


Sequences
The following sequences are available for this feature:

gene from alignment at LSalAtl2s110:530797..539574-

Legend: mRNA
Hold the cursor over a type above to highlight its positions in the sequence below.
>EMLSAG00000000698-683464 ID=EMLSAG00000000698-683464|Name=EMLSAG00000000698|organism=Lepeophtheirus salmonis|type=gene|length=8778bp|location=Sequence derived from alignment at LSalAtl2s110:530797..539574- (Lepeophtheirus salmonis)
ATGCATTTTTTATGTGTCCTCTGGTTAGTACTCACTGCATTTAATAGCTC ATTTGGACATAATTTTAAGAGTGCCTATGTCAAAAGTCCTCTTAAACAAC TCGTCACATCCAATTCTCTAAGGTAAGTTCACCTAGATGTACATATAGTC ATCATAAATATCATGTCTTCCCAATTTTTAAAAATTAATTATTACTTTTC CTGATCACTCCTTCATTGGTTATTCCTTCATTTTTTAGCTTCTGTAATTC ACGATGTATCAGTCATCAGTCATGAGTATTACTAATAATTAATACGTAGT AGCTTCTGTTGTTGTACTCAGTATGAGAGTTCATATTCTTGTAAGGAAAA AAGCTATGTTTAGAAATTAGAAAAGGAAAAACGCTGCTTGCATAGTATGT TCATATTTTTAATTTATCCCTCTGAAGTAAGCATTCTCACCCCTCTTTCG TGTAAATTGTTTTAAAAATGATTGACATGTATTTAAATGTAAAAATAATA TTTCCCCTTCACTAATGTTATATCAAAAAGAGAGGGTTCCCTTCTTTGTA ACCTTAATCATTTTCTCCCTCCAAAAGCATCTAACAAGGAGGAGATAATA ATAAAGCTCTTAATTCCGTAGTAGCATATGTCGTGCTTCCGCCTTCTCCT CGCGCTCTGTATTTCCTTTCAAAAATATCAACTCTAACCATTAGTGTTAG CAATGGGATTTTTGAAAGAACGTGTGAAAAAGCCTGGATATTCATATACA TTTATTTTATTTTGAAAACATTTTACAAAAAAAAAAATATGGATCCGGAC TTTTTGTCACTATATTCCTGTGTCACATTAAGCGTATTCCACTCTTTACT TATGAATAATCTATGGAATTCCACAATAGTCCAAGATTAGCCCCAAGCCA ATATCCTAGCTCCCCAAGATGAAACCATAATACTTCTACGTATGAGACGT TTACACGAGATAGTAGCACATTACCTGAAAATTATTGGGCTTGACACATA GAAGACCCTATTTTTATTTTATTTGATTAACCTCATTTTCAGTTTTTACC AACCTTTAGAAGACAGCTGGCAAAATTTTATAACAATAAATCCATTTGTT ACTGAGTTATTGTTCTGAGTGTGACGCTACTTCTGTTATTTCCAAAACAA TGGATCAAAAACAATTTCGTATTTTAATTTTAACCAGATTCCTGATCAGA AAAATTACCGTTCAATCTAAACAATGGCTTKAAAAGTGTTCTGGGGRCTT TGCTCAATAAAGAAAATAAGAATGATTATAATTATTTTAAAAAAAAGGGC AATTTTTGTCTTTGTTACGAAAAAAACTTTTCAAACCATGTGTTAATTAT GATTTGAGCCCAAATTTGACGGAGTATATTTGGTATATAAAGTAAGGCAT TGTATAGCTAAACGGGTTTAGCTATACAAGGCACGCTGCATTAGCCCGAT AGTTTTTTTTAATACCTACTGGCTARCATGGCTGTCGATCCCTGATAATT ATAAGTCCCATATTAAGGAAGACGGATGTAGKACTATGATGCAGTCCCTT ATTTCTCTAAAAAAATAGACTGAAGAAGACTATAGCCTGCTCCACCCTAA TGCCTAGTAACTCCCTGACAAATTGATTTTCATTAAATGACTCCCTTTAT CTATCCAGCCCCCCTAGGTGGGTGCTGAAATGAGTTTCACTCCACTTGTC GTAAGTAAGCACATAGAGGTTTTTTTAATAACAAGGAAAAAAGTTGGGTA TCATGTAAGTCGGACCTTTGTTTTTTAATATCTATGGTGGATACACCGGG GGTAAATATGCCGTAATTAGAGAGACATGGGGTTCCTCCTAGGTACGTAC TTACAAAAGCTCAAAAGACAAATCATTTCCCCGAAATGTATTTGTTGTTT TTTAAAGAAGTAAAAATGAAAATTGTTCAAGACTGTGCTTGTGAACTGCC AAGAAAAATAATATTGAATTAAAACACACGTCTCTCGGTCTGTTGAGTAA AGTTATTTATAGTTTTTTTTTTCTTTCTGAGATCCGTGTCTAAAACAAAT GCGTACATTTCCTATTATTATGATTCTTATTTTTGTTGTTATTTTGACTA ATGTATGAAGGTACAAATAATGAAACAGAAGGGGGGAGGGGGGCCAAGAA AAGAAAGATATAAATGTGTTGTTTTTATAAAACAAAAAGTCTCGCAACCT TCTTCATCCATTTTATTTATCTCAAATAATACATGGTGTTACCTCAGTCA AAAAATAATATCCAGTGTATTGTGTTGTCAGCTGTCCATCTCTCTGCGCC CCCCTTAAAAAAGTCAATTGATTGAATCAGAATAAGTTCTAATTATGCTC TAAACTATTGACAAATTATAACCGTATTTGCACATAATTGGCAAACTACC AGTTGATTTTGAGACTTTTCTCCCGTTTCTTTTCGGAGGTAAAGTTGCGT GATACAATAAATGTTACGAGTTGAGCAATCTTCATAATCACGCTAACGTT ACCTTGCTAACACACAAAAAAAGCCTATCAGGGCGTTAGCTCACTAACAA CAAAATAACCACTGTATTTTGCTGTTAGCTGTCAATTCCTTCTCCTCACT TGATACGTCATGACTATTGCATTATGTATTCTTTTTGACGAATAAAGAAA ATAATGAGTTACTCTATAATAATGCTCCTTTTCCAAAAGAACAGGAATAC AATTTCGTGTTGATCCCTCGTCGTTTATTTAATATGTATATATTGGGCAT TTTATTATTTATATGAAGAAATTTTGGCTATCATATAGAAATACCAAATT TATAGCTACGCTTTTAATAGAAGAGTACTAAGCAATATTACAATACAGTA TCGAATAAAATACTATGCCGATTTTAATAATACATAATTCATTTTAAAAA TGGTGAAGAATTAATTTGACGGTGATAGTCTGGAAGTACATTAGAAATAT ATAGCAGTTGGTATGATTGACTTATTTGGTTTATTTGGTTACATAGGATA TCGGGCCATTTTTCTGCTTCTTTTCGGTGGAAAGGCTGCGTGATACAATA AAGGTAACGCCATCCTATGTACTTTGTTATCAGCTATCAATTCCTGCGTC TCACTTTATACGTCATGGCTAATTCATAATTTATTCTTGTCTATAAATAA ACAAAGTAATAAGTTATTCAATACATATGCTCTGTTTCCAAAAGGACAGG AATACAATTTCGTGTTGATCCCTTGTAGTATATTTATACATTAGCCGTCT CATTATTTATAATTCTAGGATTAAAATATTTGTTATTATATAGAACACTT GTAATAAAATATCACTAAACAATAATTATAATACAGTATCGAATGAAATA CTATGTAGGATTTTTTAATATTATGATCTATTTATATATAATTCATTTAA AAAATTATGAAGACATAATATATTGAGACATTGATAGTCACCGAGTACTT CAGAGATAAATATCAGTTGGGGTGATTAAAAAGCGGAAGAAAAATTGTCA AATAAAGTTTTACTTAGATTTATTTGAAACTTGTCCACTATATTTAATAA AAATATCAACTAAGAGCCTCAAAGATAGAGTCCCCTTCAAATATGGTGCA ATTTGTGATGTCAATGAAGAAACATTGACGGCTGACAACACACTATAGAC TAAATATTTGTGTTAGTGAGGTAACGATGTGCTGTGTAACACTATATATA ACAATATATTACTTGAGGCACTAGAGTCATGTAAAATCATGTCAACTGTT CTATGCCCCTGCTGCAAGATAAAGGTACTTATACTTATATTTTCTTCAAG AATCTTGGTAGGTTATTATAGCATAAATACCTTGACAACAGCTAACGTCA TCTCGAGTCGATAGCAATCTCCTTAATACTTAAAACTTCGTTGCTCTATT GAACCTTTTCTTCTGACGTCACAATACTGATGTTGTCCATTTTGGGGGCC TTAGCAATCAAGTTTTATAACAATCAAAGCATTTCTTTCATTCGTATTGA GGAAAATAGTGAACTGTCAAAATGGAACTCAAACCTTAATGTCCATAAAT TTATTATCGCTCAATTGCCTTGTCTTATTATTTATTTGACCCTAAAATGT ATCCAAAATATGTTATTACATCGTTAGGCAACCTTATTTCCGTGTTGTAG ATAAAAATTATCTATTCTAATGGAAGGAATAAGATATTAAACTTAACTAT CCTACTTTTTTTGTGACCCTTATTGATCAAACAAAAACAAAAAAAAATGC TCAAACCTAACCATTTTTAGGAATTTTCAGGAAAGATAAACTTTCATTAA ATTCAAATATCAGTGTTTATTAATGGGTCAAGTAATGTTCAAGAATATTT TTAAGTCTTTTTTTTATCCATACATCTATTCGATTGATTTTATCAAGGTT TATTGGATGATTGTTCATTGTATGAAGTAAAAATATCAACTTTGAGCCCC TAAGATGGCGTTTCCTTCAATTATAATGAAATTTATGACGTCAGTGAAAA CTTTTTTTTATATTTTTATCCCATCTCAGCCTCGACTGTCAAAAAGGAAT GACAAAGTTTGAAAAAAAAACGACCTACGGTTACCAACTGTTAATTATTA TTTAGATAATAAATATGAATTAATTTGAATATTGAATGAATAATTTTATA AAAATAAGTATCAATGACAGAGTATTAAAGGACAGGAATTTTAAGCAAAG GCCCTAGATTCCTATAAATTAATATCAAAATCAAAATCCTATCTAATATC TTTTGGAGTTCATGATACATAAAGTCATCTGCTTTAAACCATACAAGAGT CTATTTATGATAATTAAAAGAAACAGCTGAAAGGAAAATATACTTCATCT TTGCATATTTTTAAAAGTGGACAATGTAACCATAGAGATAAAATACATAT AGTGATGAAGTGAAGATGTAGATGGAAATAAATAGTTGGCAAAAACGTTT AAAATGTAATAGTAAGGTATGTTAAAAATATAGAGGATGCTTCAAAATGT TTTATTTATTAAAATGTTTATTCTAATAATAATAATAATAATTTATTACT AAAAATGTATGAATTTAGAGGTGTTAATAGTCTAATACACTTTATTAAAC ATATTATTGTATTGAGTATATTAATATCTGTTTCCAATTCTTAAATTAAA ATATACCTTTATTTAGCCTTTCAAAATATTAATGATAGATTTGGGAGATT ATTCTGACTATAATTCAATTACAGACTAAACAATTACTGATTCTTAAATT GAATAAAGTTCGTGAGTATTTTCCAAACTTTGGTTCCTTGATTCCTTTCA CTTTCACCAAAATTGCATCATTTTATGCCTACATAACTTAACAAAATATA TTTAATTAGTTTAGTATAGGGTTTAATTCAGGAGATGAATCAAAGACATG ATCATTAATAGATTAAAATATCTTCTTTTTTTTTTCATAAAAACGATATT TTTTATAAGACTAATACCATAATATTATTAGAGAGTATGGCGAGAAATAC GATTTTTTCGATTGTTTTGGTAAACTATCTTTATTCTCTCTTCTTCTGTC GTAGATCTCTATGTCGGATCGGTCTTAGGACTGATTTCCTAATCAGTCCC CTTTTTAGTCTTTTTTTCTATGTGTCCGATGTTTTTTCATTCAAGAGTCC AAAGGACCGATACATTGGTCTTTCTTTTATACAGTCCTAATTATCTTTTT ATTTTCTTTACTCCTAGCTAAGATTGAAGAATATAAGAACTCAGAAAATT TTGAATGATAGATAGAACGTATAATAATACGTTCTAGTCACAGACTTCCT ACTTTTAACTTCAGGTATCTTGTCTCTTTAAAAGAGATGGTGAATTAATA CGAAACTTCAGCGACTCAAATGACGTAGTAACTACATAATTTCAGCTGTT ATAGTTTCCATAAAAGACTTATAAGAGCCGGTCCTAGGACTGACAAATTT TATTTGGACTGGACTGATAGGATTTCAGTCGTTTAGTTTTTTAGATTGAT CTAACACTAACATGTGTATCATATCTTTATTGTATCATAAAACTTTTCCT TCAAAAAGATAGAGAAAAAAGCCCCGAAATCGTCTAGTATTTAGTCAAAT ATGTCAATCATACCAACTGCCATTTTTATGTAATTTACTCCCAGAGTATC ACTGTCATAATAATTCTTCACCATTTTTAAAATGAAATATATATTATTAA AATCTAAATAGTATTTTATTCGATACTGTATTATAATATTGCTAAGTAAT ATTATATTGAAATAGTAGTTATACATTTGTATTTGTGTGTGATAGCCAAA ATTTCTTCATAGAAACAATAAAATGGCCATTATATACATTATATATATAA ACGACGAGGATCAACAAGAAATTGTATTCCCTTTCTTTTGGAAACGGACC ATAAATGTAGAATAACTTATTACATTCTTTATTTATCAAAAAGAATACAT TATGAAATAGCCATGACGTATTGACCACAAAATACAATGGGTATTTTTGT GTTGACGAAGTAACACCGTGTAACACATAGCGAAATATGGAAGCTAAAAA AAGGGAGGAGAACCAATCAGGGAGCGAAGGAAGAATTAATTTAAAAAAAT GGAGGAAGAATAGGATTTTGATCATTATTACAAAATGTGATGAGGTTTTT TGGGATACCATTGTGTTTCTTAAACAAATATGTGTCTGGAAGATACATAA TATGGAGTAAAGAAAACTATTAACTTACCTTTTCTTGTTTATTTTCTTTA TTGTTATTGTTATATACAGAGTTCCTTGTAGGTATATGTATGTGTATATA TTAATCAATGAAATTAGGAGAAGCTAATCTATATGCAAATGATTTGGGAA GCAAGACTGTAAAGAAAAAAAAAAAAAATTTGTCTAGTGAAGGAATAAAT AAGGATTCATTCTCCCTAAACAGTTGACCAATTTTAATTATATTCATACG TTGTTCCTRCATATTTGGACATACGTAGATAGATAGATAAATAGATGGGA TATTGATAAAGAAAAACTGGGAAATCTTGACWTCCTCATTTTATTAATGG CCACTCCATATTTACGTATTATTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAT CTCTCTCTCTTTCAGATGGGAATATATCAAGAAACCCCACGACTGGGTGA AAGACAACCGCGTCGTTCTCCTCAGTGAAGAAGTTGCAGCCTGCAAAGGC ACTTACAAAGGCGTAGCAGTCATTGGCTCTGCAAGACGCTCCAATGGMCA TTGCTACGTGGATTTCAATGGATCTCTTCATATACTCCGCACTAAATTCT ATATTCTTATACAGCGGATCCGTGCCTCCAAACTGGATTGGACTCCCTGG GATATATTCACAAAGATCCCTAGTTCATCTGTAGCCTATGATCTAAAAAC CTTTGTTGCAAGGATTGAAGATCCAGAGAAGAAGGGGTTGTATTGCTTTG GATCTCTGAATCCCAATGCAGGGCTGAGTGGAGAGATCAATGGCTTTAAT TTGCATGGTGATCGTAAAACACAGAGCTCCACAGTTGGAGCTGTTTTGGT GGAGAAGGAGCCTGTGCGTTATGAACTTCGTGACCTGATTTATATTGAGC GCCGAAGGAAGGTACTCAATGAGACAAAGGTTCTCCTTGGATCCAAAACC TTTATTAATGCAGGTCTATATCAAAACGAAGGGGCATGGAACTCCATTCG CTCTGTTCTTTCCTACAACACATCTCATACCTATAACTGGGGTCAACTAT GGGGACTTATTACAGCCCTTCCCTCACGTGGCCCCTCCTACCATGAAGAA AAAGATGATTTCCCTATCCATGACTTTGAGTGGGGCCTTCCTCTCACGCT TCACTCACATCAACTCAAAGAAGTATCTCGAGTTCTCCAGGCCAAAACGG CCTCAAAATGTGTCATTAAAGCTTTAGAACAGAGCTCTGAAATCCCTTAC AGAGCCACTTTACTCTCCTTCTACGATGACGGATCCAACAGCTCACTCAA AATCGAAGGAACTTATATGGAGACCGTATTAAAGGATGTGAGTGTGGACT GTGAACTCCCTTATTTTATAAAGAATGGAAGTGTGGCTCCTACTACAACC ACAACGACTACCACGACCACCGTTGGTCCTACAGAGGATCCTTATGCGGA TAACTCAGGGATCGTTTTTAAAATCAAAAACCCTCGTCATGCAAATAACA ATGCTCATGTCCGAGGAGGGAGACTTTATAACACACACAGTAGTACTACG ACGCGGAATCCGCTCTATCGATTCTATCCTCCAGAAGAAGAAGAAAAGGA GACGGAGATGGGAGAGATCCATTCTAATAGGTCATCCACATCTCCCTACT CGGGTAATCCAAAAACATTTTCACTTACTAACGKTTCTCCGAGAAGTATT CATCAGGATCACCTAGGAAATAACTATTGCTACTTTGCCTTGATGGCCCT TCTATTCTTCACTGGTACTCCTATGTAA
back to top
Add to Basket