J F74

General

End Date: 

Monday, April 8, 2013 - 00:00

Experiment Batch ID: 

J F74

Start Date: 

Wednesday, February 27, 2013 - 08:14

Experiment Contact: 

Sussie Dalvin
Sample

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult

Number of Individuals (Start): 

30

Sex: 

female

Organism: 

Target description
Fragment description

Fragment Producer Contact: 

Heidi Kongshaug

Fragment Label ID: 

F74

Fragment concentration: 

600.00ng/ul

Fragment length: 

537bp

Sense sequence: 

gagattgacaccaacggccagaaagtatcttagagaagatgctgttccaccaatctgtcgtcagttaaagcaggatcatacctattgcaagaaatctcaatctacagcagcaggagaggtaggatttgtggactctcaaggtgatgaaatcccagatatatcaacaatggcaatgaccactcttgatcccgaattaacaatgccagacttagatttagatagtatgggagaggttcaagttgagtcctcgtgtcatgattgttttaaatactggaagaagatctatcatctcgagggtctcataatttcattgaaagatgaaattgaatcaatgagaaaaaagtacaagaaaaattnataggagtaaaggtactatgacaatgcgtcaagctatgaaggttccaaaagcaaagtgccaaaggtgcgaaacgtctaagagacaaaagattgcacgagaaaagcttaaaaaggatattataagatcaaaaggaaaaggtgtaaaagggccaaaagctcgaagggacaaagtgttgaatg

Fragment Producer: 

licelab

Primer Group: 

b1371
Phenotype

Phenotype CV: 

Phenotype: 

No visible phenotype

Number of Individuals (End): 

13

Gallery Image: 

Image file: 

Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Forsøk J startet på HIB 27 februar 2013

Gir ikke stable ID

LSalAtl2s315