L F104

General

End Date: 

Monday, June 10, 2013 - 00:00

Experiment Batch ID: 

L F104

Start Date: 

Friday, April 26, 2013 - 09:47

Experiment Contact: 

Sample

Developmental Stage CV: 

PreAdult
Adult

Number of Individuals (Start): 

30

Sex: 

female

Organism: 

Target description
Fragment description

Fragment Producer Contact: 

Fragment Label ID: 

F104

Fragment concentration: 

600.00ng/ul

Fragment length: 

695bp

Sense sequence: 

ttgtgccacactaattgaggtgcataatggcatgatgaacctcaagctccacaatggaaactacgcccgtaaagtatatccacaatttgctcggcgaactccaaccaagccgtgcgatttgccgtcttttatcaaaatgaactctgatgttgaagtgaggattgttcgaagtaatggagacgttgttttcgctttgggccaggttctgacattcttgggtaaggaagacttggttttaaaaatgtactacgatcaaagtaaagtcattgttgcccgaaaggattgtcgcataccaagtaatatgcccagcctcaacaactacaaggagatagacaaattaaagaagtacaccgttagtgtggagacgatcactcctgataacataacagagccaagtaatagcagtattaacaaagaggatccaaaaggagactttgtcaaggaagagtcttgtacgcagagtactttagcccaccaagaaacacaaactctaatagaagaagctcgtctttcggaagacgaagtagatgagcaagaggacagcgagcgttttatggccatttcttcaatgatgaataactatcagcaaaaaatgacttccctctcttctgagttggagatgaagttgaacgacttaagctctgattatagaacacttgaatctaaagtaatggagctattgggtaaggattggc

Fragment Producer: 

licelab

Primer Group: 

b1677
Phenotype

Phenotype CV: 

Number of Individuals (End): 

12

Gallery Image: 

Image file: 

Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Normal looking animals Normal looking animals Normal looking animals Normal looking animals

EMLSAT00000008913 ikke lik slutten