EMLSAG00000000780, EMLSAG00000000780-683546 (gene) Lepeophtheirus salmonis

Overview
NameEMLSAG00000000780
Unique NameEMLSAG00000000780-683546
Typegene
OrganismLepeophtheirus salmonis (salmon louse)
Associated RNAi Experiments

Nothing found

Homology
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592805238|gb|GAXK01149330.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp96297_c4_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 51.2174 bits (121), Expect = 2.187e-7
Identity = 34/132 (25.76%), Postives = 59/132 (44.70%), Query Frame = 0
Query:  39 SHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD--KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKY----IFKGVAVPKNSTRIFIAKQL 164
      S  + G+P + Y+T+++Y  F+G+ +   T     +S  G PW LY  Y G + V+ +S  C P +Y  + +G  + SS+R C+++   I GV + N T F ++ L
Sbjct: 427 SSLRFTGAPDDYLYDTLNIYFSDYFIGDEEFMYNDTPLLNYDNRARSVIVTGCSPWTLYQYDHYSGSAMCVFPASTSDCTPGYYTTSQSLGSLAGQASSARKGCYAEEKVFPINYGVKMEGNGTSGFFSRDL 822     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592909388|gb|GAXK01048987.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq3 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 49.2914 bits (116), Expect = 2.933e-7
Identity = 29/104 (27.88%), Postives = 47/104 (45.19%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD---KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      + G+P + Y+T+++Y  F+G+ + F +    Y +    G PW LY  Y G + V+ SS  C P Y   +   KVSS+R C++K
Sbjct:  4 FTGAPDDWNYDTLNIYFNDFFIGDEE-FTYDDKTQLNYDNRAMSVIVTGCSPWTLYESDHYTGSAMCVFPSSSTACTPGLYPTSDSLSNLAGKVSSARKGCYAK 312     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592909389|gb|GAXK01048986.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq2 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 49.2914 bits (116), Expect = 3.578e-7
Identity = 29/104 (27.88%), Postives = 47/104 (45.19%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD---KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      + G+P + Y+T+++Y  F+G+ + F +    Y +    G PW LY  Y G + V+ SS  C P Y   +   KVSS+R C++K
Sbjct:  44 FTGAPDDWNYDTLNIYFNDFFIGDEE-FTYDDKTQLNYDNRAMSVIVTGCSPWTLYESDHYTGSAMCVFPSSSTACTPGLYPTSDSLSNLAGKVSSARKGCYAK 352     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592909384|gb|GAXK01048991.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c4_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 49.6766 bits (117), Expect = 7.397e-7
Identity = 29/104 (27.88%), Postives = 47/104 (45.19%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD---KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      + G+P + Y+T+++Y  F+G+ + F +    Y +    G PW LY  Y G + V+ SS  C P Y   +   KVSS+R C++K
Sbjct: 151 FTGAPDDWNYDTLNIYFNDFFIGDEE-FTYDDKTQLNYDNRAMSVIVTGCSPWTLYESDHYTGSAMCVFPSSSTACTPGLYPTSDSLSNLAGKVSSARKGCYAK 459     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592909390|gb|GAXK01048985.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 48.1358 bits (113), Expect = 1.429e-6
Identity = 29/104 (27.88%), Postives = 47/104 (45.19%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD---KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      + G+P + Y+T+++Y  F+G+ + F +    Y +    G PW LY  Y G + V+ SS  C P Y   +   KVSS+R C++K
Sbjct: 114 FTGAPDDWNYDTLNIYFNDFFIGDEE-FTYDDKTQLNYDNRAMSVIVTGCSPWTLYESDHYTGSAMCVFPSSSTACTPGLYPTSDSLSNLAGKVSSARKGCYAK 422     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592953641|gb|GAXK01004912.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp5770152_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 45.4394 bits (106), Expect = 8.848e-6
Identity = 23/54 (42.59%), Postives = 32/54 (59.26%), Query Frame = 0
Query:  90 QPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      +P+ +Y + Y+GD I V+ SS  C P FY E + +G F KV S R CF+K
Sbjct:  39 RPFTIYEKWDYQGDAICVFPSSTNFCNPGFYSESEMLGNFSGKVYSIRKGCFAK 200     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592806332|gb|GAXK01148236.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp1026702_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 44.2838 bits (103), Expect = 1.058e-5
Identity = 26/81 (32.10%), Postives = 41/81 (50.62%), Query Frame = 0
Query:  88 GYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFS-KYIF---KGVAVPKNSTR-IFIAKQ 163
      G  W LY  Y+G + V+ S + C P FY + + +G  +VSS+R CF+ K +  G+ P+N  IF +K+
Sbjct:  72 GCSAWTLYQYDNYQGAALCVFPSHMGNCNPGFYSDSEQLGVLAGQVSSARRGCFATKKAYPENNGIKAPQNVPNWIFPSKK 314     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592909385|gb|GAXK01048990.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq6 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 41.9726 bits (97), Expect = 8.002e-5
Identity = 20/56 (35.71%), Postives = 26/56 (46.43%), Query Frame = 0
Query:  88 GYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      G PW LY  Y G + V+ SS  C P Y   +   KVSS+R C++K
Sbjct:  7 GCSPWTLYESDHYTGSAMCVFPSSSTACTPGLYPTSDSLSNLAGKVSSARKGCYAK 174     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592766454|gb|GAXK01188114.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp10051_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 43.5134 bits (101), Expect = 1.020e-4
Identity = 25/108 (23.15%), Postives = 50/108 (46.30%), Query Frame = 0
Query:  39 SHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD---KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      S  + G+P + Y+T+++Y  F+G+ + F ++   Y +    G  W +Y  Y+G+ + ++   C P Y  + +G  +VSS+R C++K
Sbjct: 303 SSLRFTGAPDDWKYDTLNIYFNDYFIGDEE-FTYNDMPQLNYDNRARSIIVTGCDAWTIYQYDNYQGNAMCLFPGDSSACNPGLYPNSQTLGSLAGQVSSARRGCYAK 623     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Match: gi|592798422|gb|GAXK01156146.1| (TSA: Calanus finmarchicus comp284306_c0_seq1 transcribed RNA sequence)

HSP 1 Score: 40.0466 bits (92), Expect = 1.549e-3
Identity = 25/91 (27.47%), Postives = 40/91 (43.96%), Query Frame = 0
Query:  39 SHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMG--NTQMFDFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIG 127
      S  YAGS + +++I+LY G F G + +F + G +     G  W LY  Y+G + V+   C+P FY +  +G
Sbjct: 362 SSLRYAGSKADWCFDSINLYYGLYFSGYESEWIFKDTPGLGSVSAQSIIVSGGSAWTLYEGENYQGRAVCVFPDVAGGCQPEFYFDFALVG 634     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000000780 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s1127:109598:110255:-1 gene:EMLSAG00000000780 transcript:EMLSAT00000000780 description:"snap_masked-LSalAtl2s1127-processed-gene-0.4")

HSP 1 Score: 337.421 bits (864), Expect = 2.010e-119
Identity = 164/164 (100.00%), Postives = 164/164 (100.00%), Query Frame = 0
Query:  1 MKTIIVSPLFNKLSLGILRDRIKTLGNSQSTFGERITRSHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNSTRIFIAKQL 164
      MKTIIVSPLFNKLSLGILRDRIKTLGNSQSTFGERITRSHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNSTRIFIAKQL
Sbjct:  1 MKTIIVSPLFNKLSLGILRDRIKTLGNSQSTFGERITRSHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNSTRIFIAKQL 164     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000005933 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s320:21267:21614:-1 gene:EMLSAG00000005933 transcript:EMLSAT00000005933 description:"augustus_masked-LSalAtl2s320-processed-gene-0.0")

HSP 1 Score: 115.931 bits (289), Expect = 2.817e-33
Identity = 61/103 (59.22%), Postives = 69/103 (66.99%), Query Frame = 0
Query:  22 IKTLGNSQSTFGERITRSHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKS--DKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLE 122
      + TL NSQST ERI     PKN ++NTI+ Y+GH FM NTQMFDF GF Q+G GKS   QPW LYSERGYKGD+I VY SSIE CEP FYL+
Sbjct:  14 VDTLENSQSTVRERI----------PKNMSFNTINQYDGHKFMANTQMFDFGAGFFVQHGVGKSIIVAVCQPWILYSERGYKGDHIGVYCSSIENCEPGFYLK 106     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000001479 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s1251:119741:120448:1 gene:EMLSAG00000001479 transcript:EMLSAT00000001479 description:"augustus_masked-LSalAtl2s1251-processed-gene-0.0")

HSP 1 Score: 118.242 bits (295), Expect = 8.089e-33
Identity = 61/123 (49.59%), Postives = 77/123 (62.60%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMF--DFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNSTRIFIAKQ 163
      Y+G+ +N Y+TI+ Y G GFMGN Q F D +   +G+   G PW LY ER Y+GD I V +S +KCEP FY++ +D G F KVSS R CFSK +FKGV VP NSTR+F KQ
Sbjct: 111 YSGAGENMKYSTINFYEGSGFMGNEQYFYSDTPSLNHDNFGESIIVTGCDPWTLYEERSYRGDRICVXPASTQKCEPGFYIQPQDFGHFVNKVSSVRKGCFSKKVFKGVGVPANSTRMFTPKQ 233     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000004662 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s242:809507:810193:1 gene:EMLSAG00000004662 transcript:EMLSAT00000004662 description:"augustus_masked-LSalAtl2s242-processed-gene-8.1")

HSP 1 Score: 75.0998 bits (183), Expect = 4.303e-17
Identity = 42/121 (34.71%), Postives = 65/121 (53.72%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMF--DFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSI--EKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNSTRIF 159
      Y+G+   ++T++ Y  GF+GN +M+ D +   +G   G +PW L++E + G++I +Y SI  C P F+  +D G F KV S RL CFS  FKG+ + N+TR F
Sbjct: 106 YSGTESGLQFDTLNFYKEPGFIGNEEMYYQDEAILTRPFFGKSIILTGCKPWTLFNETHFHGEHICIYPRSISSNNCTPGFFEAPRDFGDFVDKVRSIRLGCFSGITFKGLDLAINTTRYF 226     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000003853 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s2094:10695:15319:1 gene:EMLSAG00000003853 transcript:EMLSAT00000003853 description:"snap_masked-LSalAtl2s2094-processed-gene-0.1")

HSP 1 Score: 72.0182 bits (175), Expect = 5.760e-16
Identity = 35/86 (40.70%), Postives = 49/86 (56.98%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTG--FSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDI 126
      Y+G+ +N Y+T++ Y  GFMG+ Q F F   +  +G   G QPW LY  Y+GD+I +Y SS + CEP FYLE +D 
Sbjct: 117 YSGANENMKYSTLNFYEESGFMGDEQYFYFDNPSLYHDNFGKSIILTGCQPWTLYEHTSYRGDHICIYPSSTQNCEPGFYLEPQDF 202     

HSP 2 Score: 56.225 bits (134), Expect = 2.988e-10
Identity = 28/68 (41.18%), Postives = 37/68 (54.41%), Query Frame = 0
Query:  62 GFMGNTQMFDFSTG--FSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIG 127
      GFMG+ Q F +  +  +G   G QPW LY  Y+GD+I +Y SS + CEP F+ E KD G
Sbjct: 205 GFMGDEQYFYLNNPSFYHDNFGKSIILTGCQPWTLYEHTLYRGDHICIYPSSTQNCEPGFFPEPKDFG 272     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000003799 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s2069:15746:16444:1 gene:EMLSAG00000003799 transcript:EMLSAT00000003799 description:"augustus_masked-LSalAtl2s2069-processed-gene-0.2")

HSP 1 Score: 67.0106 bits (162), Expect = 2.664e-14
Identity = 37/105 (35.24%), Postives = 52/105 (49.52%), Query Frame = 0
Query:  54 TISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGF--SAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNST 156
      +I+ Y  GF G + F  T +   +GD   G PW LY E+ + GD+I VY S  C P F+ L+++ F KVSS R+ CFS    +P N+T
Sbjct: 115 SINFYEREGFAGEEEYFSNDTPYFRKDNFGDSIIVTGCSPWTLYEEKYFAGDHICVYPSDENNCLPGFFPNLENLPQFDGKVSSVRVGCFSDRKISSPFLPANAT 219     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000003145 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s175:564159:564836:1 gene:EMLSAG00000003145 transcript:EMLSAT00000003145 description:"augustus_masked-LSalAtl2s175-processed-gene-5.3")

HSP 1 Score: 63.1586 bits (152), Expect = 5.551e-13
Identity = 41/107 (38.32%), Postives = 57/107 (53.27%), Query Frame = 0
Query:  49 NRTYNTISLYNGHGFMGNTQ-MFDFSTGFS-AQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEK-CEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVP 152
      + + NT++ Y G GFMG Q ++ S  +  +G   G +PW LY  + G I VY +S+  C+P F++E D G F +VSS RL CFSK F VA P
Sbjct: 107 DHSANTLNFYEGPGFMGIEQNVYKDSPKLNYDNFGKSIIITGCKPWTLYETENFGGSSICVYPNSMSSPCKPGFFVEPSDFGHFADQVSSVRLGCFSKSSF--VAKP 211     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000005478 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s294:475549:479341:1 gene:EMLSAG00000005478 transcript:EMLSAT00000005478 description:"snap_masked-LSalAtl2s294-processed-gene-4.12")

HSP 1 Score: 55.4546 bits (132), Expect = 4.012e-10
Identity = 29/93 (31.18%), Postives = 48/93 (51.61%), Query Frame = 0
Query:  53 NTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD--KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      +T++ Y  GF G Q +   F + + S  G +PW LY ++ + GD I V+  ++C P F+  +D G FG + S+R+ CFS+
Sbjct: 117 STLNFYEKEGFGGREQYYSGDIPFLMEEMNFHSLILTGCEPWTLYDDKFFDGDRICVFPGDEDRCYPGFFPRHEDFGYFGSRXQSARIGCFSE 209     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000003756 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s2028:36330:37007:-1 gene:EMLSAG00000003756 transcript:EMLSAT00000003756 description:"augustus_masked-LSalAtl2s2028-processed-gene-0.0")

HSP 1 Score: 54.299 bits (129), Expect = 9.225e-10
Identity = 39/103 (37.86%), Postives = 49/103 (47.57%), Query Frame = 0
Query:  53 NTISLYNGHGFMGNTQMF--DFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSS-SIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVP 152
      NTI+ Y G GFMG Q  D    +G   G +PW LY + + G I +Y + S  C+P F +  G F +VSS RL CFSK F VA P
Sbjct: 111 NTINFYEGPGFMGIEQSVQRDSPKLNYDNFGKSIIITGCKPWTLYEKENFGGKKICIYPNLSSTPCKPGFLEKPSAFGNFADQVSSVRLGCFSKSSF--VAKP 211     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Match: EMLSAP00000001539 (pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s1268:62804:63481:-1 gene:EMLSAG00000001539 transcript:EMLSAT00000001539 description:"augustus_masked-LSalAtl2s1268-processed-gene-0.1")

HSP 1 Score: 52.373 bits (124), Expect = 3.856e-9
Identity = 39/103 (37.86%), Postives = 48/103 (46.60%), Query Frame = 0
Query:  53 NTISLYNGHGFMGNTQMF--DFSTGFSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSS-SIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVP 152
      NTI+ Y G GFMG Q  D    +G   G +PW LY + + G I VY + S  C+P F +  G F +VSS RL CFS  F VA P
Sbjct: 111 NTINFYEGPGFMGIEQSVQRDSPKLNYDNFGKSIIITGCKPWTLYEKENFGGKKICVYPNFSSTPCKPGFLEKPSAFGNFADQVSSVRLGCFSMSSF--VAEP 211     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. nr
Match: gi|290561783|gb|ADD38289.1| (Gamma-crystallin A [Lepeophtheirus salmonis])

HSP 1 Score: 120.939 bits (302), Expect = 4.797e-31
Identity = 61/124 (49.19%), Postives = 77/124 (62.10%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTG--FSAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNSTRIFIAKQL 164
      Y+G+ +N Y+T++ Y  GFMG+ Q F F   +  +G   G QPW LY  Y+GD+I +Y SS + CEP FYLE +D G F KVSS R+ CFSK +FKGV VP NSTRIF KQL
Sbjct: 111 YSGANENMKYSTLNFYEESGFMGDEQYFYFDNPSLYHDNFGKSIILTGCQPWTLYEHTSYRGDHICIYPSSTQNCEPGFYLEPQDFGHFVNKVSSIRMGCFSKKVFKGVGVPANSTRIFTPKQL 234     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. nr
Match: gi|290561421|gb|ADD38111.1| (Beta-crystallin A1 [Lepeophtheirus salmonis])

HSP 1 Score: 67.0106 bits (162), Expect = 1.820e-10
Identity = 37/105 (35.24%), Postives = 52/105 (49.52%), Query Frame = 0
Query:  54 TISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGF--SAQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAVPKNST 156
      +I+ Y  GF G + F  T +   +GD   G PW LY E+ + GD+I VY S  C P F+ L+++ F KVSS R+ CFS    +P N+T
Sbjct: 115 SINFYEREGFAGEEEYFSNDTPYFRKDNFGDSIIVTGCSPWTLYEEKYFAGDHICVYPSDENNCLPGFFPNLENLPQFDGKVSSVRVGCFSDRKISSPFLPANAT 219     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. nr
Match: gi|290561120|gb|ADD37962.1| (Gamma-crystallin-1 [Lepeophtheirus salmonis])

HSP 1 Score: 57.7658 bits (138), Expect = 4.220e-7
Identity = 30/93 (32.26%), Postives = 49/93 (52.69%), Query Frame = 0
Query:  53 NTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGDGKSD--KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      +T++ Y  GF G Q +   F + + S  G +PW LY ++ + GD I V+  ++C P F+  +D G FG +V S+R+ CFS+
Sbjct: 117 STLNFYEKEGFGGREQYYSGDIPFLMEEMNFHSLILTGCEPWTLYDDKFFDGDRICVFPGDEDRCYPGFFPRHEDFGYFGSRVQSARIGCFSE 209     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Match: maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.29 (protein:Tk09638 transcript:maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.29-mRNA-1 annotation:"gamma-crystallin d")

HSP 1 Score: 65.0846 bits (157), Expect = 1.505e-13
Identity = 38/110 (34.55%), Postives = 57/110 (51.82%), Query Frame = 0
Query:  39 SHFYYAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMF-DFSTGFS-AQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIF 146
      S  +AG+P  Y+ ++LY G F+G Q F D +  + A++G   G PW LYSE YKG+ I ++ +  C P F+ + D+G   VSS + C +K IF
Sbjct: 128 SSLRFAGAPDGYNYDVLTLYAGDYFIGREQYFYDEAPQLNFAKFGRSAIVNGCSPWTLYSEDNYKGNAICLHPADESNCYPGFFPKPIDLGILANVVSSVKRGCHAKAIF 237     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Match: maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.32 (protein:Tk09637 transcript:maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.32-mRNA-1 annotation:"gamma-crystallin a")

HSP 1 Score: 63.5438 bits (153), Expect = 1.324e-12
Identity = 44/128 (34.38%), Postives = 64/128 (50.00%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMF-DFSTGFS-AQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAV-PKN---STRIFIAKQL 164
      +AG+P  Y+TI+ Y G FMG Q F D + F+  G   G PW +Y  Y+G  +Y S E C P+F+ E D+G  +VSS++ CFS   G + P++  S+ +FIA L
Sbjct: 118 FAGAPDGYKYDTINFYEGKNFMGLEQFFYDDAPQFNYDNLGRSVIVTGCSPWTIYQYDNYQGYSACLYPSDTENCYPSFFPEPSDLGFLSDQVSSAKKGCFSNNKIHGKTLNPEHGSSSSYVFIALAL 245     

HSP 2 Score: 56.225 bits (134), Expect = 4.281e-10
Identity = 34/103 (33.01%), Postives = 51/103 (49.51%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMF-DFSTGFS-AQYGDGKSDKGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSK 143
      ++G+P  Y+TI+ Y G FMG Q F D + F+  G   G PW +Y  Y+G  +Y S  C P+F+ + D+G  +VSS++ CFS 
Sbjct: 354 FSGAPDGYKYDTINFYEGKNFMGLEQFFYDDAPQFNYDNLGRSVIVTGCSPWTIYQYDNYQGYSACLYPSDTANCYPSFFPDPSDLGFLSDQVSSTKKGCFSN 456     
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Match: maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.28 (protein:Tk09640 transcript:maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.28-mRNA-1 annotation:"beta-crystallin b1")

HSP 1 Score: 62.3882 bits (150), Expect = 1.439e-12
Identity = 39/112 (34.82%), Postives = 59/112 (52.68%), Query Frame = 0
Query:  43 YAGSPKNRTYNTISLYNGHGFMGNTQMFDFSTGFSAQYGD-GKSD--KGYQPWNLYSERGYKGDYISVYSSSIEKCEPAFYLELKDIGPFGVKVSSSRLECFSKYIFKGVAV 151
      ++G+P  Y+TI+LY G FMG Q F +  +  Y + G+S  G PW Y  ++G   Y S ++C PAF+  +D+G  ++SS R CFSK I +G A+
Sbjct: 124 FSGAPDGYKYDTINLYEGDYFMGMEQ-FLYDDAYQMNYDNFGRSMIVTGCSPWTAYQYDNFQGYSKCFYPSDTQQCHPAFFTS-QDLGSMDRQISSLRRGCFSKDIVRGKAL 233     
The following BLAST results are available for this feature:
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. GO
Analysis Date: 2014-04-02 (Blast vs. GO)
Total hits: 0
Match NameE-valueIdentityDescription
back to top
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. C. finmarchicus
Analysis Date: 2014-05-09 (TblastN vs C. finmarchicus TSA)
Total hits: 11
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|592805238|gb|GAXK01149330.1|2.187e-725.76TSA: Calanus finmarchicus comp96297_c4_seq1 transc... [more]
gi|592909388|gb|GAXK01048987.1|2.933e-727.88TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq3 transc... [more]
gi|592909389|gb|GAXK01048986.1|3.578e-727.88TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq2 transc... [more]
gi|592909384|gb|GAXK01048991.1|7.397e-727.88TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c4_seq1 transc... [more]
gi|592909390|gb|GAXK01048985.1|1.429e-627.88TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq1 transc... [more]
gi|592953641|gb|GAXK01004912.1|8.848e-642.59TSA: Calanus finmarchicus comp5770152_c0_seq1 tran... [more]
gi|592806332|gb|GAXK01148236.1|1.058e-532.10TSA: Calanus finmarchicus comp1026702_c0_seq1 tran... [more]
gi|592909385|gb|GAXK01048990.1|8.002e-535.71TSA: Calanus finmarchicus comp65445_c2_seq6 transc... [more]
gi|592766454|gb|GAXK01188114.1|1.020e-423.15TSA: Calanus finmarchicus comp10051_c0_seq1 transc... [more]
gi|592798422|gb|GAXK01156146.1|1.549e-327.47TSA: Calanus finmarchicus comp284306_c0_seq1 trans... [more]

Pages

back to top
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. L. salmonis peptides
Analysis Date: 2014-05-10 (Blastp vs. self)
Total hits: 10
Match NameE-valueIdentityDescription
EMLSAP000000007802.010e-119100.00pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s1127:1095... [more]
EMLSAP000000059332.817e-3359.22pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s320:21267... [more]
EMLSAP000000014798.089e-3349.59pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s1251:1197... [more]
EMLSAP000000046624.303e-1734.71pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s242:80950... [more]
EMLSAP000000038535.760e-1640.70pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s2094:1069... [more]
EMLSAP000000037992.664e-1435.24pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s2069:1574... [more]
EMLSAP000000031455.551e-1338.32pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s175:56415... [more]
EMLSAP000000054784.012e-1031.18pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s294:47554... [more]
EMLSAP000000037569.225e-1037.86pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s2028:3633... [more]
EMLSAP000000015393.856e-937.86pep:novel supercontig:LSalAtl2s:LSalAtl2s1268:6280... [more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. SwissProt
Analysis Date: 2017-02-10 (Blastp vs. SwissProt)
Total hits: 0
Match NameE-valueIdentityDescription
back to top
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. Select Arthropod Genomes
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. Selected Arthropods)
Total hits: 0
Match NameE-valueIdentityDescription
back to top
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. nr
Analysis Date: 2017-02-20 (Blastp vs. NR (2/2017))
Total hits: 3
Match NameE-valueIdentityDescription
gi|290561783|gb|ADD38289.1|4.797e-3149.19Gamma-crystallin A [Lepeophtheirus salmonis][more]
gi|290561421|gb|ADD38111.1|1.820e-1035.24Beta-crystallin A1 [Lepeophtheirus salmonis][more]
gi|290561120|gb|ADD37962.1|4.220e-732.26Gamma-crystallin-1 [Lepeophtheirus salmonis][more]
back to top
BLAST of EMLSAG00000000780 vs. Tigriopus kingsejongenis genes
Analysis Date: 2018-04-18 (Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins)
Total hits: 3
Match NameE-valueIdentityDescription
maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.291.505e-1334.55protein:Tk09638 transcript:maker-scaffold94_size37... [more]
maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.321.324e-1234.38protein:Tk09637 transcript:maker-scaffold94_size37... [more]
maker-scaffold94_size379870-snap-gene-2.281.439e-1234.82protein:Tk09640 transcript:maker-scaffold94_size37... [more]
back to top
Alignments
The following features are aligned
Aligned FeatureFeature TypeAlignment Location
LSalAtl2s1127supercontigLSalAtl2s1127:109598..110255 -
Analyses
This gene is derived from or has results from the following analyses
Analysis NameDate Performed
ensembl2013-09-26 .965016
Blast vs. GO2014-04-02
TblastN vs C. finmarchicus TSA2014-05-09
Blastp vs. self2014-05-10
Blastp vs. SwissProt2017-02-10
Blastp vs. Selected Arthropods2017-02-20
Blastp vs. NR (2/2017)2017-02-20
Blastp vs. Tigriopus kingsejongensis proteins2018-04-18
Properties
Property NameValue
Logic nameensemblgenomes
Descriptionsnap_masked-LSalAtl2s1127-processed-gene-0.4
Biotypeprotein_coding
EvidenceIEA
NoteGamma-crystallin A [Lepeophtheirus salmonis]
Cross References
External references for this gene
DatabaseAccession
Ensembl Metazoa (gene)EMLSAG00000000780 (primary cross-reference)
Relationships

The following mRNA feature(s) are a part of this gene:

Feature NameUnique NameSpeciesType
EMLSAT00000000780EMLSAT00000000780-696627Lepeophtheirus salmonismRNA


Sequences
The following sequences are available for this feature:

gene from alignment at LSalAtl2s1127:109598..110255-

Legend: mRNA
Hold the cursor over a type above to highlight its positions in the sequence below.
>EMLSAG00000000780-683546 ID=EMLSAG00000000780-683546|Name=EMLSAG00000000780|organism=Lepeophtheirus salmonis|type=gene|length=658bp|location=Sequence derived from alignment at LSalAtl2s1127:109598..110255- (Lepeophtheirus salmonis)
ATGAAAACAATCATCGTGAGCCCCTTATTTAATAAACTTTCCCTCGGGAT TCTGAGGGACAGGATAAGTAATTTTTTTTAATCTTTAAGATTATTTAGAA CTTAAAGGAATCAACACAAAAATTCCAGCCAACTTTCCGAGTTTACATAA TTATGTTTGGACAATTTAGTCAAATCTGTAATCCTCAATTGATTTTGGAT TTCCWTCCAAGACGTATATTTTAATTGCAGAAACTTTGGGAAACTCTCAG TCTACATTCGGGGAAAGGATCACAAGATCCCACTTTTATTATGCTGGATC ACCCAAAAATAGGACATATAATACTATAAGTCTTTACAATGGACATGGAT TTATGGGTAACACACAAATGTTTGACTTCAGCACTGGCTTTTCTGCTCAA TATGGTGATGGAAAATCTGATAAGGGGTACCAACCATGGAATTTATATTC AGAAAGAGGATACAAGGGCGATTATATTTCTGTTTACTCTTCCTCTATTG AGAAATGTGAGCCTGCATTTTATCTTGAACTAAAGGATATTGGTCCTTTT GGAGTTAAGGTATCCAGTTCACGATTGGAATGTTTCTCCAAATATATTTT CAAAGGAGTAGCTGTTCCAAAAAACTCAACAAGAATTTTTATAGCAAAAC AACTCTAA
back to top
Add to Basket