T F168

General

End Date: 

Tuesday, December 9, 2014 - 00:00

Experiment Batch ID: 

T

Start Date: 

Thursday, October 30, 2014 - 13:33

Experiment Contact: 

Sussie Dalvin
Sample

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult

Number of Individuals (Start): 

30

Sex: 

female

Organism: 

Target description

Gene or target symbol: 

UN52_5383
LsMvp2/3

Primary target ID: 

Fragment description

Fragment Producer Contact: 

Heidi Kongshaug

Fragment Label ID: 

F168

Fragment concentration: 

600.00ng/ul

Fragment length: 

445bp

Sense sequence: 

cctcccacccgaatggtcgtaatacctccaggatcttattgtgttgtatcaaaccctgttgtaacaaaagatggtactattgagaaagatcgctttggccaaattaagttatctcatggagatgaagaaattcgattaaaaagagatccttttccattatatccaggagagaaattgaaagttgaagtgacgcctttaacaatcgtacattcatcaagtgcacttcttttaaaagttatcagaaattttactgatgaagacaaaactgagcgtsttgctggagatttatacttgttcgaaggtccaggaacttattttcctagaaaagaggtggaagttgttaaaactattactgctacagtcatacatgagaatgaagctttaaaactgagtgctgctcgtgaaactttagacagatctggttgtaagagagtggcaggggagg

Fragment Producer: 

licelab

Primer Group: 

likb2500_T7_b2513
Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>72.00%
Phenotype

Phenotype CV: 

Phenotype: 

Normal

Number of Individuals (End): 

18

Gallery Image: 

Image file: 

Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Testing fragment for Mvp2/3. Due to high sequence identity, fragments will knock down both transcripts.