T F169

General

End Date: 

Tuesday, December 9, 2014 - 00:00

Experiment Batch ID: 

T

Start Date: 

Thursday, October 30, 2014 - 13:38

Experiment Contact: 

Sussie Dalvin
Sample

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult

Number of Individuals (Start): 

29

Sex: 

female

Organism: 

Target description

Gene or target symbol: 

UN53_5145
LsMvp1

Target type: 

UN53_5145

Primary target ID: 

Fragment description

Fragment Producer Contact: 

Heidi Kongshaug

Fragment Label ID: 

F169

Fragment concentration: 

600.00ng/ul

Fragment length: 

576bp

Sense sequence: 

cacatggagacgaagaagtgcgattggagagagatccgtttccattatatccaggagaagagttaaaggtcaaggtcacaccattggcaatcgttcatacctcaaatgcccttttattaaaagttataagaaatttcacggacgaaaatgatgttaaacgtgtggctggagatttatttttgtttgagggacctggaacttatattccaaggaaagaggtcgaggttcttaaaaccattacagcacaagttatccatgaaaatgaagcccttaaattaagtgcaagtcgtgaaaccatagatcgatccggaattaaacacgttgcaggtgaagaatggctcataagaaagcctggagcttatttgcctttggcttatgaaaatattgtggaagttgttaaggcacatataccccttccagatgtcgcaattttggtaagagcaaaggcaactttcaaggacaagtttggtgttgagagaaaaaatggagacaaatacttgattacctttgaagatacatcagcattcattcctgaggtacaagaagaaataattggcacagtggatgctatcacac

Fragment Producer: 

licelab

Primer Group: 

likb2502_T7_b2515
Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>67.00%
Phenotype

Phenotype CV: 

Phenotype: 

normal

Number of Individuals (End): 

13

Gallery Image: 

Image file: 

Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Testing the fragment for Mvp1 knock-down.