reduced

EMLSAT00000009839_Var1Frag1and2

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Exp3

Experiment Contact: 

Start Date: 

11 December, 2017 - 11:17

End Date: 

18 December, 2017 - 11:47

Experiment Description: 

Knock Down in copepodids
Sample

Organism: 

Sex: 

both

Developmental Stage CV: 

Nauplius1
Copepodid
Target description

Primary target ID: 

Gene or target symbol: 

Heme peroxidase

Target type: 

mRNA
Fragment description

Fragment length: 

429bp

Fragment concentration: 

10ng/ul

Sense sequence: 

acctggtcagcaacgacttggcccacgagagcaagttaaccaaaatacggctttcattgatgcatctatgatttatgggaatgacaaatgtgactctattgatttacgacaaaacatcgatggtaggctgaacactacactacccagtcatggaagaggcaaacatcttatgcccaaggatagttccaataaggaatgtaaagcggcttcaggattttgtttcaaaggaggagatgctagagcctctgagcagcctggacttgctgctttacatactatttttctcagggaacataatcgtctcgtcaccaagctgaaaagagtcaatcctcattggagtgatgacgaactttattatgagggaaggcatattttatcagctgtgaatcaacacatcacttataatgagttccttcctcggatcattgg

Fragment Label ID: 

9839Fragment1
9839Fragment2

Fragment Mixture Formula: 

Fragment1 + Fragment2

Fragment Producer: 

Aina-Cathrine Øvergård

Fragment Producer Contact: 

Upload

Image file: 

Gallery Image: 

Dead copepodid

Image Quality: 

0
No votes yet

Testing function of vaccine candidate gene from Oslo in cooperation with Elisabeth Gislefoss!

EMLSAT00000009839_Var1Frag1

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Exp1

Experiment Contact: 

Start Date: 

9 June, 2017 - 11:17

End Date: 

4 July, 2017 - 11:47

Experiment Description: 

Fish infested With KD copepodides
Sample

Organism: 

Sex: 

both

Number of Individuals (Start): 

60

Developmental Stage CV: 

Copepodid
PreAdult
Target description

Primary target ID: 

Gene or target symbol: 

Heme peroxidase

Target type: 

mRNA
Fragment description

Fragment length: 

429bp

Fragment concentration: 

10ng/ul

Sense sequence: 

acctggtcagcaacgacttggcccacgagagcaagttaaccaaaatacggctttcattgatgcatctatgatttatgggaatgacaaatgtgactctattgatttacgacaaaacatcgatggtaggctgaacactacactacccagtcatggaagaggcaaacatcttatgcccaaggatagttccaataaggaatgtaaagcggcttcaggattttgtttcaaaggaggagatgctagagcctctgagcagcctggacttgctgctttacatactatttttctcagggaacataatcgtctcgtcaccaagctgaaaagagtcaatcctcattggagtgatgacgaactttattatgagggaaggcatattttatcagctgtgaatcaacacatcacttataatgagttccttcctcggatcattgg

Fragment Label ID: 

9839Fragment1
Phenotype

Number of Individuals (End): 

5
Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

Testing function of vaccine candidate gene from Oslo in cooperation with Elisabeth Gislefoss!

EMLSAT00000001458 cop + infection

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

network_moult nauplia + infection

Experiment Contact: 

Start Date: 

9 May, 2018 - 09:00

End Date: 

1 June, 2018 - 10:00

Experiment Description: 

downregulation of EMLSAT00000001458 in nauplia1 and infection of salmon with copepodids
Sample

Organism: 

Sex: 

both

Number of Individuals (Start): 

60

Developmental Stage CV: 

Nauplius1
Copepodid
Target description

Primary target ID: 

Gene or target symbol: 

RAB1A

Target type: 

mRNA
Fragment description

Fragment length: 

412bp

Fragment concentration: 

20ng/ul

Sense sequence: 

caagctgttattgattggcgattctggtgtaggcaaatcgtgcttactattaagatttgctgatgatacttacacagaaagttacataagtacaattggtgttgactttaagattagaacaattgaactcgacggaaagactatcaagttgcaaatctgggatactgcaggccaagaaagattcagaactatcacatccagttactatcgtggtgcccacggaatcatcgttgtatatgacgttacggaccaggattcttttaataaccttaagcaatggcttcaagaaattgatagatacgcatgtgaaaatgtaaacaagcttcttgtgggaaacaaatgtgatctgacaacaaagaaggttgtagattatacaactgcaaaagaatacgctgatcagttaaatatgccg

Fragment Label ID: 

F366

Fragment Producer: 

Licelab

Fragment Producer Contact: 

Phenotype

Number of Individuals (End): 

0

Phenotype: 

no lice survived to the end of experiment, where control lice were mainly chalimus 2
Upload

Image Quality: 

0
No votes yet

network middle old/moult yellowgreen cluster (most preserved in moulting + chitin genes)

Functional characterization of a heme Peroxidase (male) F159

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Exp 1

Experiment Contact: 

Start Date: 

30 May, 2014 - 12:30

End Date: 

10 June, 2014 - 12:33

Experiment Description: 

Female and male padI/padII lice were injected. Samples were taken at 6 and 10 days post injection.
Sample

Organism: 

Sex: 

Male

Number of Individuals (Start): 

42

Developmental Stage CV: 

padII/ad
Adult
Target description
Fragment description

Fragment length: 

936bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Sense sequence: 

acttgcattacctatgaggcagtcaatgctgcatttaccactgccttagaaagagtaggacttccacctgtaaggggaaagttcactactgatgatgtgggtaatcttggaactgtgattcatgaaacgagtcgttaccttgccaaacagtatggcctatctaaagatgctatttctaatggactacctctcattgatactactaagaccatcattgaaggctactgtccaccctttttgatgactccaaagtgcacagtggagcgttacagaagtgttaacggaatgtgtaacaacgtagagcaccctcattggggagcggctatgaatggacatcacagattccttgcacctaattttgcagatggaatctctgctccaagggcctccaaaactggaaatcctcttccttctgctcgtattgtttcatctaatatgcacagagatgaaggattccacgatcatgctgtgactattcttctcgtagcctggggacagtttattgatcacgatatcactcttagtgctgaaacaaaggatcctcgtacagggaaaacacccaagtgttgtgaagagggacaaactgctgttcatcccaattgcttgccaatcgaaatcccatctcatgatacattcttctcaaaacacaagcaacgttgtatgaactttgttcgttctcaagccggtcttcgttacaattgcagactaggaccccgtgataccttcaatgaagtatcatccctcctagatgctggaaccgtgtactccaactctgatgagactcttgagagtttgagactctacaaggacggactccttaaaatgttgcccgtttttaatgaatttgaaatgaaggaactccttcctcttaaattggaatctcctgatgagggttgcattagaccttcagaagatgtgtattgtttcttggctgga

Fragment Label ID: 

F159

Fragment Producer: 

Aina-Cathrine Øvergård
Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>98%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

1

Phenotype: 

Fall off the fish
Upload

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

Heme peroxidases are the most abundant type of peroxidase catalyzing a H2O2-dependent oxidation of a wide variety of substrates. They are involved in numerous processes like the innate immune response, hormone and prostaglandin synthesis and crosslinking of proteins within extracellular matrixes (ECM) as well as molecules within the cuticle and chorion of arthropods and nematodes. In the present study, a Lepeophtheirus salmonis heme peroxidase (LsHPX) 1 was characterized.

Functional characterization of a heme Peroxidase (female) F159

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Exp 1

Experiment Contact: 

Start Date: 

30 May, 2014 - 12:30

End Date: 

10 June, 2014 - 12:33

Experiment Description: 

Female and male padI/padII lice were injected. Samples were taken at 6 and 10 days post injection.
Sample

Organism: 

Sex: 

Female

Number of Individuals (Start): 

42

Developmental Stage CV: 

PreAdult1
PreAdult2/Adult
Target description
Fragment description

Fragment length: 

936bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Sense sequence: 

acttgcattacctatgaggcagtcaatgctgcatttaccactgccttagaaagagtaggacttccacctgtaaggggaaagttcactactgatgatgtgggtaatcttggaactgtgattcatgaaacgagtcgttaccttgccaaacagtatggcctatctaaagatgctatttctaatggactacctctcattgatactactaagaccatcattgaaggctactgtccaccctttttgatgactccaaagtgcacagtggagcgttacagaagtgttaacggaatgtgtaacaacgtagagcaccctcattggggagcggctatgaatggacatcacagattccttgcacctaattttgcagatggaatctctgctccaagggcctccaaaactggaaatcctcttccttctgctcgtattgtttcatctaatatgcacagagatgaaggattccacgatcatgctgtgactattcttctcgtagcctggggacagtttattgatcacgatatcactcttagtgctgaaacaaaggatcctcgtacagggaaaacacccaagtgttgtgaagagggacaaactgctgttcatcccaattgcttgccaatcgaaatcccatctcatgatacattcttctcaaaacacaagcaacgttgtatgaactttgttcgttctcaagccggtcttcgttacaattgcagactaggaccccgtgataccttcaatgaagtatcatccctcctagatgctggaaccgtgtactccaactctgatgagactcttgagagtttgagactctacaaggacggactccttaaaatgttgcccgtttttaatgaatttgaaatgaaggaactccttcctcttaaattggaatctcctgatgagggttgcattagaccttcagaagatgtgtattgtttcttggctgga

Fragment Label ID: 

F159

Fragment Producer: 

Aina-Cathrine Øvergård
Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>78%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

0

Phenotype: 

Fall off the fish
Upload

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

Heme peroxidases are the most abundant type of peroxidase catalyzing a H2O2-dependent oxidation of a wide variety of substrates. They are involved in numerous processes like the innate immune response, hormone and prostaglandin synthesis and crosslinking of proteins within extracellular matrixes (ECM) as well as molecules within the cuticle and chorion of arthropods and nematodes. In the present study, a Lepeophtheirus salmonis heme peroxidase (LsHPX) 1 was characterized.

C F4 (CopB2)

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

C

Experiment Contact: 

Start Date: 

14 August, 2012 - 09:00

End Date: 

24 September, 2012 - 09:00
Sample

Organism: 

Sex: 

female

Number of Individuals (Start): 

39

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult
Target description

Primary target ID: 

Gene or target symbol: 

LsCopB2
Fragment description

Fragment length: 

566bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Sense sequence: 

atcgtgtcaagtccacagacctgcacccagtggagccttggatgttggcctcgctctacaacgggaacgtgcacatttggaactacgagtctcagcagttggtcaagtccctggaggtgtgcgacttgccggtgcgagccgccaagtttgtgagccgtaagaattgggtggtgacgggttctgacgacatgaagctgaatgtgttcaactacaacaccctggagcgtgtgtcttgcctggaggcgcactctgactatctgcggtccctggccgtccacccgagtgagcccctggtcctctcctcctcggacgacatgctcattaagctctggaactgggacaaggcctgggcctgtgaacaggtcttcgagggacacacgcactacataatgcaagtggtcatcaaccccaaggacaacaacacttttgcctccgcctctttggaccgcaccatcaaggtctggcacttgggcgcatcttgccccaacttcactctggagggacatgacaagggcgtcaactgtctggactactaccacgccggggacaagccctacctcatctcg

Fragment Label ID: 

F4

Primer Group: 

b671

Fragment Producer: 

licelab

Fragment Producer Contact: 

Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>82%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

0
Upload

Image file: 

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

Knockdown of LsCopB2 in preadult female lice. Early termination after 15 days (Rack 4a and 4b - no survivors in 4c at normal termination date). High mortality, empty gut, no egg strings, underdeveloped genital segment and abdomen.

A F4 (CopB2)

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

A

Experiment Contact: 

Start Date: 

23 January, 2012 - 09:00

End Date: 

24 February, 2012 - 09:00
Sample

Organism: 

Sex: 

female

Number of Individuals (Start): 

39

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult
Target description

Primary target ID: 

Gene or target symbol: 

LsCopB2
Fragment description

Fragment length: 

566bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Sense sequence: 

atcgtgtcaagtccacagacctgcacccagtggagccttggatgttggcctcgctctacaacgggaacgtgcacatttggaactacgagtctcagcagttggtcaagtccctggaggtgtgcgacttgccggtgcgagccgccaagtttgtgagccgtaagaattgggtggtgacgggttctgacgacatgaagctgaatgtgttcaactacaacaccctggagcgtgtgtcttgcctggaggcgcactctgactatctgcggtccctggccgtccacccgagtgagcccctggtcctctcctcctcggacgacatgctcattaagctctggaactgggacaaggcctgggcctgtgaacaggtcttcgagggacacacgcactacataatgcaagtggtcatcaaccccaaggacaacaacacttttgcctccgcctctttggaccgcaccatcaaggtctggcacttgggcgcatcttgccccaacttcactctggagggacatgacaagggcgtcaactgtctggactactaccacgccggggacaagccctacctcatctcg

Fragment Label ID: 

F4

Primer Group: 

b671

Fragment Producer: 

licelab

Fragment Producer Contact: 

Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>65%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

5
Upload

Image file: 

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

Knockdown of LsCopB2 in preadult female lice. High mortality, empty gut, no egg strings, underdeveloped genital segment and abdomen.

Q F123

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Q

Experiment Contact: 

Start Date: 

10 June, 2014 - 13:35

End Date: 

22 April, 2014 - 00:00
Sample

Organism: 

Sex: 

female

Number of Individuals (Start): 

40

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult
Target description
Fragment description

Fragment length: 

408bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Fragment Label ID: 

F123

Primer Group: 

b1881

Fragment Producer: 

Licelab

Fragment Producer Contact: 

Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>10%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

13

Phenotype: 

Reduced survival
Upload

Image file: 

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

Downregulation of gene with unknown function

Q F122

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Q

Experiment Contact: 

Start Date: 

10 June, 2014 - 13:35

End Date: 

22 April, 2014 - 00:00
Sample

Organism: 

Sex: 

female

Number of Individuals (Start): 

39

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult
Target description

Primary target ID: 

Gene or target symbol: 

UN30_g17511
Fragment description

Fragment length: 

370bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Fragment Label ID: 

F122

Primer Group: 

b1879

Fragment Producer: 

Licelab

Fragment Producer Contact: 

Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>30%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

16

Phenotype: 

Reduced survival
Upload

Image file: 

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

No image no image no image no image no image

Q F121

Phenotype CV: 

General

Experiment Batch ID: 

Q

Experiment Contact: 

Start Date: 

10 June, 2014 - 13:35

End Date: 

22 April, 2014 - 00:00
Sample

Organism: 

Sex: 

female

Number of Individuals (Start): 

39

Developmental Stage CV: 

PreAdult2
Adult
Target description
Fragment description

Fragment length: 

545bp

Fragment concentration: 

600ng/ul

Fragment Label ID: 

F121

Primer Group: 

b1877

Fragment Producer: 

Licelab

Fragment Producer Contact: 

Validation

Efficacy of Knock Down: 

F>70%
Phenotype

Number of Individuals (End): 

21

Phenotype: 

Reduced survival
Upload

Image file: 

Gallery Image: 

Image Quality: 

0
No votes yet

Downregulation of gene with unknown function

Pages

Subscribe to RSS - reduced